Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Jasper van Oers, auteur op 4-Vision

Vervolg: Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

In aanvulling op onze bericht van 16 maart j.l. inzake de economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus zullen wij hierna nader uitleg geven over de aanpassingen en verfijningen die gisteren door de regering zijn aangekondigd. Voor het MKB zijn de tegemoetkoming loonkosten bij terugval van de omzet en de versoepeling uitstel

  • 18 maart 2020

Teruggaaf VPB of IB 2019

Veel ondernemers hebben in 2019 nog een mooi resultaat gehad. Vaak is er al een voorlopige aanslag over 2019 ontvangen en betaald. Wij adviseren deze aanslag aan te passen en daarbij rekening te houden met eventuele verliezen die in 2020 zullen worden geleden. Deze verliezen zullen namelijk resulteren in een lagere aanslag over 2019. (Voorlopige)

  • 18 maart 2020

Let op! Eerst betalingsonmacht melden en dan uitstel van betaling aanvragen.

In ons vorige blog schreven wij over de mogelijkheid een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Maar voor dat u uitstel aanvraagt, meldt eest uw betalingsonmacht! Daarbij geven we hier wat nadere informatie die de Belastingdienst heeft verstrekt omtrent het verzoek tot uitstel en het beleid inzake verzuimboetes. Melding betalingsonmacht Bestuurders van

  • 16 maart 2020

Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

De ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus zullen aan weinigen voorbij zijn gegaan de laatste dagen. Ongetwijfeld zullen velen zich niet alleen afgevraagd hebben wat dit voor hun onderneming kan gaan betekenen. Maar wat nog belangrijker is, welke maatregelen kunnen er genomen worden om de schade zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is wel duidelijk

  • 15 maart 2020

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans Per 1 januari 2020 treed de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. In onze whitepaper leest u in twee pagina’s alles over deze wet. Klik hier en download hem nu.

  • 24 november 2019