Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Pascale Veerling, auteur op 4-Vision

Betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen Het kabinet wil mkb-ondernemers beter beschermen en verkort de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb naar 30 dagen. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend. Volgens het kabinet moet ‘op tijd betalen’ weer de norm worden. Tekort aan werkkapitaal in het mkb Kleine ondernemers geven

  • 22 maart 2021

TVL Q1 2021: dit zijn de uitbreidingen

TVL Q1 2021: dit zijn de uitbreidingen In januari werden uitbreidingen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021 aangekondigd. Omdat de coronamaatregelen voortduren, is het steunpakket voor ondernemers fors uitgebreid. MKB-ondernemers die in het 1e kwartaal van 2021 te maken hebben met omzetverlies door de coronacrisis kunnen vanaf 15 februari jl. een aanvraag voor

  • 22 maart 2021

TVL Q2 21

Tegemoetkoming Vaste Lasten in Q2 2021 naar 100 procent Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor de economie verder uit. Door de aanhoudende coronacrisis en de verlengde lock-down zijn steeds meer ondernemers door hun reserves heen. In het 2e kwartaal van 2021 kunnen ondernemers met meer dan 30 procent omzetverlies maximaal 100 procent van

  • 22 maart 2021

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging? 2021 is waarschijnlijk het laatste jaar! Bent u ondernemer en denkt u aan bedrijfsopvolging? 4-Vision adviseert u hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Onze experts verwachten dat het nieuwe kabinet de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) flink zal versoberen of zelfs zal opheffen. De BOR kan nu nog leiden tot flinke

  • 5 maart 2021

Fonds voor Gemene Rekening

Tip voor belastingbesparing in box 3: Fonds voor Gemene Rekening Uw gezamenlijk vermogen onderbrengen in open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) biedt fiscale voordelen. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en valt daarmee in box 2. Dat kan voor flinke belastingbesparingen zorgen. Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een OFGR? 4-Vision adviseert u

  • 5 maart 2021