vision

Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolgingsregeling

De fiscaliteit kent een aantal aantrekkelijke regelingen die ervoor moeten zorgen dat voor belastingplichtigen een gunstiger fiscaal klimaat van toepassing is. Een van deze regelingen betreft de zogenaamde ‘’bedrijfsopvolgingsregeling’’ (ook wel: BOR), welke is terug te vinden in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956.

Effectief kan de BOR erg voordelig voor u uitpakken. Bij toepassing van de BOR, welke is terug te vinden in de Succesiewet, is €1 miljoen volledig vrijgesteld en bent u bij een belastingtarief van 20% maar 3,4% belasting verschuldigd voor het merendeel.

Normaal gesproken bent u 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de waarde van de aandelen wanneer u deze verkrijgt middels een schenking of vererving. Met toepassing van de BOR uit de inkomstenbelasting is er helemaal geen belasting verschuldigd.

Hieronder zullen wij nadere uitleg geven over hoe deze regelingen in elkaar steken.

De BOR in de Successiewet 1956

Indien u in aanmerking komt voor de BOR zoals die geldt in de Successiewet, dan heeft dat simpel gezegd tot gevolg dat vermogen dat wordt geërfd of geschonken, onder voorwaarden vrijgesteld wordt van belasting.

Om in aanmerking te komen voor de BOR, moet op een aantal zaken gelet worden. Allereerst moet er sprake zijn van ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen komt niet in aanmerking voor de BOR.

Daarnaast moet de erflater tot één jaar voor het overlijden in het bezit van ondernemingsvermogen zijn geweest. Indien er sprake is van een schenker, dan geldt een termijn van vijf jaar.

De verkrijger van het ondernemingsvermogen, moet het ondernemingsvermogen minimaal 5 jaar na ontvangst voortzetten. Indien dit niet gebeurt, is de vrijstelling alsnog niet van toepassing.

Het effectieve gevolg van de BOR is dat wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, de eerste €1.063.479 aan ondernemingsvermogen voor 100% is vrijgesteld van belasting. Voor elke euro dat dit bedrag overstijgt, geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83%.

Voor de verschuldigde belasting over het niet vrijgestelde deel van 17% kan ook nog eens uitstel van belasting aangevraagd worden. Hierover is wel rente verschuldigd.

De BOR in de Wet IB 2001

De BOR geldt niet alleen in de Succesiewet, maar heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting. De reden hiervoor is dat bij het schenken, erven of de verkoop van aanmerkelijk belang aandelen, belasting betaald moet worden over de meerwaarde van de aandelen.
Normaal gesproken moet degene die de aandelen vervreemdt, de overdrager, de belastingclaim betalen. De BOR in de inkomstenbelasting regelt echter dat deze claim wordt doorgeschoven naar de verkrijger van de aandelen. Ook hier heeft de BOR alleen betrekking op ondernemingsvermogen.
Is de BOR van toepassing, dan heeft dat slechts uitstel van belasting tot gevolg. De belastingclaim wordt namelijk doorgeschoven naar de verkrijger. Vervreemdt de verkrijger de aanmerkelijk belang aandelen, dan moet hij logischerwijs belasting betalen over de vervreemding.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de BOR of de mogelijke opties voor u, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.