Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Dividend in 2019 uitkeren - 4-Vision

  • 24 december 2019
  • Geen reacties

Profiteer nog snel van het lage belastingtarief op dividend

Overweegt u om op korte termijn dividend uit te keren vanuit uw bv naar privé? Dan is het in veel gevallen lucratief om dit voor het einde van dit jaar te doen. U profiteert dan op de valreep van het lage aanmerkelijk belang tarief van 25% (box 2).

Tel uit uw winst

Vanaf volgend jaar gaat het belastingtarief op dividend namelijk stapsgewijs omhoog.
Het belastingtarief is dit jaar nog 25%. Volgend jaar stijgt het naar 26,25% en in 2021 wordt er maar liefst 26,9% belasting geheven op dividend. Stel u wilt €100.000 dividend uitkeren. In 2019 betaalt u dan €25.000 belasting. In 2020 is dat al gestegen naar €26.250 en in 2021 wordt er maar liefst €27.000 afdragen aan de fiscus.

Slaagt u voor de uitkeringstoets?

Het kan aantrekkelijk zijn om nog dit jaar dividend uit te keren. De voorwaarde is natuurlijk wel dat uw bv over voldoende middelen beschikt. Om dat vast te stellen moet u een uitkeringstoets uitvoeren. U kijkt dan of er op de balans voldoende ruimte is om dividend uit te keren en of er genoeg liquide middelen zijn om de belasting over het dividend te betalen.
Slaagt u voor de uitkeringstoets dan moet uw bv aan nog twee voorwaarden voldoen om dividend te mogen uitkeren.
 Ten eerste moet het bestuur van de bv formeel het besluit nemen om dividend uit te keren.
 Ten tweede moeten de aandeelhouders tijdens de algemene vergadering het voorstel tot uitkering van dividend vaststellen. Voor veel DGA’s (directeur-grootaandeelhouders) zijn de laatste twee voorwaarden natuurlijk slechts een formaliteit en staat niets een dividenduitkering meer in de weg.

Hoe is het tarief van 25% opgebouwd?

Voldoet uw bv aan bovengenoemde voorwaarden dan is de dividenduitkering rechtsgeldig. Alleen in 2019 profiteert u nog van het lage tarief van 25% dividendbelasting. Die 25% is als volgt opgebouwd: de bv houdt 15% dividendbelasting in bij uitkering en geeft dit aan bij de Belastingdienst. De overige 10% geeft u in privé aan via uw aangifte Inkomstenbelasting. Als u het wilt uitkeren dan adviseren wij om hiervoor alvast een voorlopige IB aanslag aan te vragen maar, er is ook een mogelijkheid om het betalen van de laatste 10% belasting uit te stellen.

Stel heffing in box 3 uit

U kunt het afdragen van de resterende 10% belasting over het uitgekeerde dividend uitstellen. In dat geval laat u het bedrag niet aan u in privé uitkeren maar blijft de bv het u verschuldigd. Over het verschuldigde bedrag betaalt de bv u rente. Die rente is belast als inkomen uit werk (box 1). Als de bv over voldoende liquide middelen beschikt, kan de rente over het verschuldigde dividend laag gehouden worden. Hierdoor is de belastbaarheid in box 1 veel lager dan die in box 3. Mocht u het verschuldigde dividend op enig moment toch aan uzelf laten uitkeren, dan moet u natuurlijk alsnog de resterende 10% belasting afdragen via uw IB aangifte.

Nog snel gebruik maken van het lage tarief?

Wilt u weten of u dit jaar nog gebruik kunt maken van het lage belastingtarief op dividend? Neem dan direct contact met ons op. U kunt een mail sturen naar info@4-vision.nl of bellen naar 088-0129900. Wij kunnen u dan ook informeren over allerlei andere manieren om belasting te besparen door met uw bv uw box 3 vermogen te verlagen.