Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Tip voor belastingbesparing in box 3: het Fonds voor Gemene Rekening

  • 5 maart 2021
  • Geen reacties

Tip voor belastingbesparing in box 3: Fonds voor Gemene Rekening

Uw gezamenlijk vermogen onderbrengen in open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) biedt fiscale voordelen. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en valt daarmee in box 2. Dat kan voor flinke belastingbesparingen zorgen. Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een OFGR? 4-Vision adviseert u hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan.

Wat is een open Fond voor Gemene Rekening?

Een OFGR is een samenwerking tussen twee of meer personen die participeren in een fonds door middel van een participatiebewijs. De participatiebewijzen zijn vrij verhandelbaar. Het OFGR heeft dezelfde fiscale voordelen als een b.v., maar er zijn een aantal verschillen:

  1. Een OFGR is redelijk eenvoudig op te richten en vrijwel onbelast weer te liquideren. Er komt geen notaris aan te pas, een onderhandse akte is voldoende. Dat scheelt flink in de kosten.
  2. Een OFGR heeft geen rechtspersoonlijkheid.
  3. Een b.v. heeft een publicatieplicht van de jaarcijfers in het Handelsregister. Iedereen kan zien hoeveel vermogen er in een b.v. zit. Een OFGR heeft die publicatieplicht niet. Uw vermogen blijft dus anoniem en is niet zichtbaar voor anderen.

Waarin zit de belastingbesparing dan precies?

Bij een OFGR betaalt u net als bij een b.v. belasting over de gemaakte winst. Voor banktegoeden geldt dus dat dit nihil is. En dat er in zijn geheel geen belasting verschuldigd zou zijn over dit vermogen. In box 3 betaalt u belasting op basis van een fictief rendement, welk rendement weer afhankelijk is van de hoogte van uw vermogen.

Vanaf ca. EUR 200.000 aan vermogen zou een OFGR interessant kunnen zijn. En een besparing van meer dan EUR 1.000 per jaar op kunnen leveren.

Wilt u een open Fonds voor Gemene Rekening oprichten? Vraag 4-Vision om kundig advies

Wilt u een OFGR oprichten? 4-Vision helpt u bij het opstellen van een onderhandse akte. Ons advies: wacht hier niet te lang mee. Het proces van oprichting van een OFGR neemt tijd in beslag. Om zeker te weten dat alles goed is ingericht adviseren wij u daarom dit ruim voor het jaareinde op te pakken. Wij regelen het graag voor die tijd voor u!

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Bel ons op 088-0129900 of mail naar info@4-vision.nl.

Neem contact met ons op