Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Waarom een personal holding? - 4-Vision

  • 17 augustus 2021
  • Geen reacties

Bent u aanmerkelijk belanghouder in een B.V. waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht? Dan is het wellicht interessant om tussen u en deze zogeheten “werkmaatschappij” een B.V. (personal holding) te plaatsen. Het is tevens mogelijk dat iedere aandeelhouder in deze werkmaatschappij een eigen personal holding opricht. Dit heeft naast juridische tevens fiscale voordelen. 4-vision zet ze onderstaand voor u op een rij.

Tariefopstapje VPB

Elke vennootschap profiteert van het tariefopstapje in de VPB. Vanuit de optiek van de tariefstructuur zou de vorming van een samenwerkingsverband tussen de bv’s de voorkeur hebben. Bij een winst vanaf € 245.000 wordt het belastingtarief verhoogd van 15% naar 25%. Op het moment dat er een holding tussen u en de werkmaatschappij wordt geplaatst kan een gedeelte van de winst in de holding worden belast.

Als voorbeeld;
Bij een winst van € 400.000 scheelt dit u in één jaar € 15.500 aan vennootschapsbelasting.
(€ 400.000 – € 245.000 = € 155.000 x 10%)

Managementvergoeding

Een manier om een gedeelte van de winst te belasten in de nieuwe holding is door het gebruik van een management fee. De holding ontvangt voor haar werkzaamheden een managementvergoeding van de werkmaatschappij. Op deze wijze worden kosten genomen in de werkmaatschappij en komt deze vergoeding toe aan de nieuwe holding. Hierdoor maak je optimaal gebruik van het tariefopstapje zoals hierboven besproken.

Van deze managementvergoeding kan een gedeelte als salaris worden betaald aan u als DGA. Het is mogelijk om het verschil tussen uw salaris en de management fee in de B.V. te laten staan. Hierdoor behoudt u liquide middelen binnen uw persoonlijke holding die gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Door middel van de management fee krijgt iedere uiteindelijke aandeelhouder dezelfde vergoeding, maar kan zij in de personal holding zelf bepalen voor welk bedrag zij dit als salaris uitkeren naar zichzelf.

Flexibiliteit dividend

Zoals hierboven besproken kan iedere aandeelhouder in zijn persoonlijke holding beslissen voor welk bedrag er salaris wordt betaald aan de aandeelhouder. Dit geldt tevens voor het dividend. Voorheen moest er gezamenlijk worden besloten wanneer het dividend werd uitgekeerd naar u als privépersoon.

Door het oprichten van de personal holding(s) heeft iedere aandeelhouder zelfstandig de zeggenschap over de uitkering van het dividend naar privé. Enkel dient gezamenlijk te worden besloten wanneer de werkmaatschappij het dividend uitkeert naar de personal holdings. Dit zorgt echter in eerste aanleg niet tot een belastingdruk door de deelnemingsvrijstelling.

Deelnemingsvrijstelling

Zoals hierboven genoemd, kan het dividend uit de werkmaatschappij zonder belastingheffing worden uitgekeerd naar de personal holdings. Dit geldt in principe voor het gehele resultaat uit de werkmaatschappij. Dit zodat winsten niet dubbel, in de werkmaatschappij en in de holding, belast worden.

Dit is tevens het geval zodra de werkmaatschappij wordt verkocht. De verkoopopbrengst wordt niet nogmaals belast in de personal holding. Een bijkomend voordeel is dat de verkoop van de werkmaatschappij niet direct tot een belastingdruk leidt bij de aandeelhouder zelf. Zonder de personal holding zou de verkoop van de werkmaatschappij direct leiden tot een vervreemding van de aandelen waarover Inkomstenbelasting verschuldigd is. Dit kan door het gebruik van de personal holding worden uitgesteld.

Beperking aansprakelijkheid werk-bv

Naast de fiscaal-economische voordelen zijn er tevens juridische voordelen door gebruik van een personal holding. Zodra de werkmaatschappij niet meer in staat is om haar schulden te betalen, blijft het vermogen van de holding uit handen van eventuele schuldeisers. Zo kan bijvoorbeeld het bedrijfspand in de holding worden gehouden zodat schuldeisers van de werkmaatschappij hier geen beslag op kunnen leggen.

De werkmaatschappij kan licht worden gehouden door jaarlijks het dividend uit te keren naar de personal holding. Dit kan eventueel weer terug worden geleend aan de werkmaatschappij.

Andere voordelen van de personal holding

Hiernaast zijn er nog veel andere voordelen door het gebruik van een personal holding. Zo kunnen partners op de loonlijst worden gezet, kan de stakingswinst van een eenmanszaak worden ondergebracht als stakingslijfrente en kan een oudedagsvoorziening hier veilig worden opgebouwd.

Hebt u vragen over het omzetten van uw onderneming of wilt u weten welke fiscale voordelen u eventueel kunt behalen? 4-Vision neemt de tijd om alle ins en outs van een omzetting met u te bespreken. Zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Neem contact met ons op via 088-0129900 of mail info@4-vision.nl