Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Zijn WKR kosten ook beperkt aftrekbaar? - 4-Vision

  • 3 februari 2020
  • Geen reacties

Zoals veel ondernemers weten zijn diverse kosten beperkt of niet aftrekbaar van de winst. Voor ondernemers die te maken hebben met inkomstenbelasting geldt dat 20% van de betreffende kosten niet aftrekbaar zijn met een maximum van € 4.700 (2020). Voor vennootschappen die vennootschapsbelasting verschuldigd zijn bedraagt het 26,5% van de kosten of € 4.700 of wanneer deze uitkomst hoger is dan € 4.700, 0,4% van de loonsom van de medewerkers.

Als een ondernemer personeel in dienst heeft en haar personeel vergoedingen verstrekt of kosten vergoed dan kan men te maken krijgen met deze aftrekbeperking. Deze kosten kunnen ondergebracht worden in de werkkostenregeling. Zij komen dan ten laste van de vrije ruimte, deze is in 2020 hoger geworden (klik hier voor een blog hierover), waarna er bij overschrijding 80% eindheffing verschuldigd is. Door slim de beperkt aftrekbare kosten toe te wijzen aan de overschrijding van de vrije ruimte van de WKR kunnen deze kosten volledig ten laste van de winst worden gebracht en wordt belasting bespaard. In dit blog zullen wij laten zien met een voorbeeld hoe dat bewerkstelligd kan worden. Dus ondernemer doe u voordeel met dit blog!.

Van de winst beperkt aftrekbare kosten

Bij wet zijn een aantal van kosten in aftrek beperkt of uitgesloten. Denk hierbij aan kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen inclusief de daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten. Geheel uitgesloten zijn zelfs kosten voor niet gekwalificeerde werkruimte en werkkleding, persoonlijke verzorging, literatuur en telefoonabonnementen voor thuis.

Werkkosten

Sinds 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. In artikel 10 van de wet loonbelasting is opgenomen dat alles wat wordt vergoed of verstrekt aan een werknemer als loon aangemerkt moet worden. Dus alle van de winst beperkt of niet aftrekbare kosten die worden vergoed aan een werknemer zijn loonkosten. Indien de niet vrijgestelde werkkosten binnen de vrije ruimte blijft dan betaalt u geen belasting, maar wordt deze grens overschreden dan volgt een eindheffing van 80%. Let hierbij op dat de werkkosten moeten worden toegewezen, uit de administratie moeten blijken en inclusief BTW zijn. In 2020 bedraagt deze vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom en daarboven de geldt een percentage van 1,2%.

Samenloop van werkkosten en beperkt aftrekbare kosten

Uit artikel 10 wet loonbelasting kan geconcludeerd worden dat alle kosten die zijn vergoed aan werknemers als loonkosten zijn aan te merken. Loonkosten vallen niet onder de aftrekbeperking. Dit betekent dus dat alle maaltijden en personeelsfeesten niet meer in aftrek beperkt zouden zijn. Of dit standpunt stand zal houden in een gerechtelijke procedure is nog niet duidelijk. De Belastingdienst en onze staatssecretaris houden er een iets andere interpretatie op na. Zij menen dat wanneer over WKR-kosten eindheffing verschuldigd deze niet beperkt aftrekbaar zijn. Waarbij het slim toerekenen van kosten aan de vrije ruimte is toegestaan.

Voorbeeld: stel je hebt een vrije ruimte van 10.000, € 7.500 aan beperkt aftrekbare kosten (etentjes met klanten, maaltijden tijdens overwerk) en € 7.500 aan netto bonussen. Je rekent dan eerst de netto bonussen aan de vrije ruimte toe waardoor € 5.000 aan beperkt aftrekbare kosten met eindheffing is belast en dus slechts € 2.500 in aftrek is beperkt.

Wanneer je voor de veilige, door de belastingdienst goedgekeurde keuze gaat, dien je de werkkosten dus slim aan de vrije ruimte toe te nemen. De ondernemer die wat meer op de grens durft te gaan zitten en een discussie met de Belastingdienst niet schuwt zal al zijn vergoedingen en verstrekking niet als beperkt aftrekbaar aan kunnen merken.

Wij helpen u graag

De adviseurs van 4-vision denken graag met u mee over jouw efficiëntie! Neem dan vrijblijvend contact met ons op.