vision

Onderwerp: Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee?

Gepubliceerd op: 5 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee? In de aanbiedingsbrief van Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om, met name, de rekening-courantschulden van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV terug te dringen.[1] In de nieuwsberichten is vaak de rekening-courantschuld genoemd, terwijl in de aanbiedingsbrief over alle schulden wordt gesproken, dus ook hypotheken…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW

Gepubliceerd op: 4 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe regeling. Hierna wordt ingegaan op deze nieuwe regeling. De nieuwe KOR zal, in plaats van bij de te betalen BTW, aansluiten bij de omzet. Indien de omzet onder een bedrag ad…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: beperking verliesverrekening voor de BV en de directeur-grootaandeelhouder

Gepubliceerd op: 3 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: beperking verliesverrekening voor de BV en de directeur-grootaandeelhouder Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd om twee verliesverrekeningen te beperken. De eerste is de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en de tweede is de verliesverrekening voor aanmerkelijkbelanghouders. De directeur-grootaandeelhouder is het MKB-segment wordt dus dubbel geraakt door deze wijziging. Eerst met een beperking van verliesverrekening in zijn…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV

Gepubliceerd op: 1 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV In de huidige wet is al een beperking voor de afschrijving op gebouwen. Namelijk 50% va de WOZ-waarde als het gebouw gebruikt wordt voor de onderneming en 100% van de WOZ-waarde wanneer het gebouw aan derden ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld door het gebouw te verhuren. Uit…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk

Gepubliceerd op: 28 september 2018

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk Voor Prinsjesdag 2018 waren er weinig goede mogelijkheden om een werknemer gebruik te laten maken van de fiets voor het woon-werkverkeer. Daarom is er een wetsvoorstel aangekondigd om een fiets van de zaak interessanter te maken. Vanaf 2020 zal er een bijtelling komen voor het privégebruik van een…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag