Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Bekijk het archief van onze nieuwsberichten | 4-Vision

Auto van de zaak of toch liever privé?

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en gebruikt u uw auto puur voor zakelijke kilometers? De Belastingdienst ziet uw auto dan automatisch als een auto van de zaak. Dat biedt voordelen. Zo kunt u bepaalde autokosten en de aanschafprijs van de auto aftrekken van de winst. Autokosten en aanschafprijs aftrekken U mag onderstaande autokosten aftrekken

  • 6 mei 2021

Conceptvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

29 maart 2021 heeft Ministerie van Financiën een consultatiedocument gepubliceerd waarvan de strekking is om vanaf 1 januari 2022 de open commanditaire vennootschap te laten komen vervallen. Ook zal het open fonds voor gemene rekening opnieuw gedefinieerd worden en het familiefonds verleden tijd zijn. Het doel van de wet is het voorkomen van hybride mismatches.

  • 14 april 2021

Waarom een bv in plaats van een eenmanszaak?

Bent u ondernemer en heeft u een eenmanszaak? Het kan (fiscale) voordelen opleveren om over te stappen naar een bv. Het tarief van vennootschapsbelasting is lager dan dat van inkomstenbelasting. Daardoor is besparing mogelijk. En er zijn meer voordelen. 4-Vision zet ze voor u op een rij. Vennootschapsbelasting vs. Inkomstenbelasting Het tarief voor de vennootschapsbelasting in

  • 1 april 2021

Betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen Het kabinet wil mkb-ondernemers beter beschermen en verkort de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb naar 30 dagen. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend. Volgens het kabinet moet ‘op tijd betalen’ weer de norm worden. Tekort aan werkkapitaal in het mkb Kleine ondernemers geven

  • 22 maart 2021

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging? 2021 is waarschijnlijk het laatste jaar! Bent u ondernemer en denkt u aan bedrijfsopvolging? 4-Vision adviseert u hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Onze experts verwachten dat het nieuwe kabinet de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) flink zal versoberen of zelfs zal opheffen. De BOR kan nu nog leiden tot flinke

  • 5 maart 2021

Fonds voor Gemene Rekening

Tip voor belastingbesparing in box 3: Fonds voor Gemene Rekening Uw gezamenlijk vermogen onderbrengen in open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) biedt fiscale voordelen. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en valt daarmee in box 2. Dat kan voor flinke belastingbesparingen zorgen. Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een OFGR? 4-Vision adviseert u

  • 5 maart 2021

NOW-regeling

De NOW-regeling: voor wie? De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Met deze regeling kunnen die bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel

  • 18 februari 2021

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

TOZO: voor wie? De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld voor zzp’ers die financieel in problemen komen door de coronacrisis. Tozo-3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 maart 2021. Tozo-4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021.  De TOZO bestaat eigenlijk uit twee regelingen: Inkomensondersteuning levensonderhoud tot aan

  • 18 februari 2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten: voor wie? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. De regeling helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, zoals huur, pacht en onderhoud. Loonkosten vallen niet onder vaste lasten. Hiervoor kunnen bedrijven gebruik maken van

  • 18 februari 2021

Ondernemer in de e-commerce? Dit zijn de Btw-regels na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU per 31 januari 2020 verlaten. Sinds 1 januari 2021 geldt het handelsakkoord tussen het VK en de EU. Bent u ondernemer in de e-commerce en doet u zaken met het VK? Zowel voor inkoop als verkoop van producten en diensten is de btw-wetgeving voor een land buiten de

  • 5 februari 2021