Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Bekijk het archief van onze nieuwsberichten | 4-Vision

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

De Belastingdienst trekt de goedkeuring van modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging per 1 januari 2024 in.

  • 25 augustus 2023
Ontslag wegens fraude met vakantie-uren transitievergoeding

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Controller fraudeert met eigen verlofregistratie. Verspeelt hij zo zijn recht op transitievergoeding bij ontslag?

  • 22 augustus 2023
Wanneer is eten en drinken aftrekbaar

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

De aftrekbaarheid van kosten voor eten en drinken is voor de omzetbelasting anders geregeld dan voor de inkomstenbelasting.

  • 17 augustus 2023
Zieke werknemer aan lot overgelaten

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Werkgever is te passief bij re-integratie en zo oorzaak verstoorde arbeidsrelatie. Rechter kent flinke billijke vergoeding toe.

  • 15 augustus 2023
Naheffing overdrachtsbelasting geen eigen woning

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Echtpaar verkoopt nieuwe woning kort na de overdracht, omdat ze alsnog hun droomhuis vinden. Verlaagd tarief overdrachtsbelasting?

  • 11 augustus 2023
Vergoeding ziektekosten onbelast

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Volgens de vaststellingsovereenkomst krijgt een medewerkster bij einde contract een vergoeding voor ziektekosten. Is deze belast?

  • 8 augustus 2023
Onderneming zonder inkomen

Onderneming zonder inkomen

Ondernemer gaat in loondienst en heeft dat jaar geen omzet in zijn eenmanszaak: stopt zijn fiscale ondernemerschap?

  • 3 augustus 2023
Werknemer weigert passende functies

Werknemer weigert passende functies

Werknemer wiens functie vervalt, weigert alle aangeboden passende functies: verspeelt hij zo zijn recht op transitievergoeding?

  • 1 augustus 2023
Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Na overlijden van onderneemster komen haar financiële activa op haar bedrijfsbalans. Krijgt de erfgename hierover vrijstelling erfbelasting?

  • 28 juli 2023
Vrijwilliger en vergoeding

Vrijwilliger en vergoeding

Bent u betrokken bij een organisatie met vrijwilligers die een vergoeding ontvangen? Wanneer heeft dat gevolgen voor de loonheffing?

  • 25 juli 2023