Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Bekijk het archief van onze nieuwsberichten | 4-Vision

Prinsjesdag 2018: beperking verliesverrekening voor de BV en de directeur-grootaandeelhouder

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd om twee verliesverrekeningen te beperken. De eerste is de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en de tweede is de verliesverrekening voor aanmerkelijkbelanghouders. De directeur-grootaandeelhouder is het MKB-segment wordt dus dubbel geraakt door deze wijziging. Eerst met een beperking van verliesverrekening in zijn BV en vervolgens nog eventueel in zijn inkomstenbelasting met een

  • 3 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV

In de huidige wet is al een beperking voor de afschrijving op gebouwen. Namelijk 50% va de WOZ-waarde als het gebouw gebruikt wordt voor de onderneming en 100% van de WOZ-waarde wanneer het gebouw aan derden ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld door het gebouw te verhuren. Uit de plannen van Prinsjesdag is naar voren gekomen

  • 1 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk

Voor Prinsjesdag 2018 waren er weinig goede mogelijkheden om een werknemer gebruik te laten maken van de fiets voor het woon-werkverkeer. Daarom is er een wetsvoorstel aangekondigd om een fiets van de zaak interessanter te maken. Vanaf 2020 zal er een bijtelling komen voor het priv├ęgebruik van een fiets van de zaak. Deze zal 7%

  • 28 september 2018

Prinsjesdag 2018: afbouw aftrekposten eenmanszaak, tijd voor de BV?

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat voor de ondernemersaftrek eenzelfde laag tarief zal gaan gelden. Nu mag bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek tegen 51,95%[1] worden afgetrokken. In de toekomst zal de aftrek tegen 37,05% gaan, dit zal vanaf 2023 gelden.[2] Tot die tijd wordt de aftrek afgebouwd.[3] Ook de MKB-winstvrijstelling zal, op termijn, tegen het laagste tarief worden

  • 26 september 2018

Prinsjesdag 2018: Btw-verhoging naar 9%, nog even uitstellen?

Een van de tijdens Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstellen is het verhogen van het 6%-tarief naar 9%. Mocht u toch in 2019 nog kort willen profiteren van het 6%-tarief, dan is dit mogelijk door de factuur in 2018 al te verzenden en de werkzaamheden in 2019 te verrichten. Het is wel van belang dat de afnemer de

  • 21 september 2018

Belasting besparen? Hang kunst aan de muur!

Een manier om belasting te besparen is door kunstwerken aan te schaffen. Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds kan wat kunst de woning, en zo het leefgenot, aanzienlijk verfraaien, anderzijds zal de belasting op het inkomen uit sparen en beleggen afnemen. Hoe wordt belasting bespaard? In artikel 5.8 van de Wet op de inkomstenbelasting

  • 31 augustus 2018

Aanpassing fiscale eenheid en de gevolgen voor het MKB

Vorig jaar heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Nederlandse Fiscale eenheid niet conform de Europese regelgeving is. Dit komt doordat de fiscale eenheid alleen uit binnenlandse vennootschappen kan bestaan, daardoor worden buitenlandse vennootschappen nadeliger behandeld. De Nederlandse overheid heeft vervolgens reparatiewetgeving aangekondigd. De kern is dat voor de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting

  • 20 juli 2018

Onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken aan je werknemers

Wanneer aan werknemers iets wordt verstrekt of vergoed, is het mogelijk dat deze worden belast tegen een tarief van 80% als eindheffing. Dit is het geval als de vrijeruimte van 1,2% van de loonsom is overschreden. Met betrekking tot reis- en verblijfkosten kunnen de reisbesluiten mogelijk oplossing bieden. Hierin zijn bedragen opgenomen die onder voorwaarden

  • 29 juni 2018

Jouw pensioen omgezet in een oudedagsverplichting? Controleer je testament!

Op 8 mei 2018 is de handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen uitgekomen. Hierbij worden enkele situaties verduidelijkt, in specifiek waarbij de oudedagsverplichting (hierna: ODV) onzuiver wordt en dus afgerekend moet worden bij vererving. Het is daarom van belang om tijdig het testament aan te passen, wanneer het pensioen in een ODV is omgezet.

  • 31 mei 2018

De keuze tussen een BV of eenmanszaak

Veel ondernemers komen op een bepaald punt met de vraag wanneer is het interessant om zijn onderneming in een besloten vennootschap (hierna: BV) in te brengen. Hierbij spelen meerdere factoren een rol; in dit artikel zullen slechts de meest voorkomende fiscale factoren worden behandeld. In 2018 De reden dat veel ondernemers starten met een eenmanszaak

  • 4 mei 2018