Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag berichten in ons archief | Accountantskantoor 4-Vision

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee?

In de aanbiedingsbrief van Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om, met name, de rekening-courantschulden van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV terug te dringen.[1] In de nieuwsberichten is vaak de rekening-courantschuld genoemd, terwijl in de aanbiedingsbrief over alle schulden wordt gesproken, dus ook hypotheken en andere geldleningen. Wanneer de geldleningen boven de EUR 500.000 uitkomen, zal

  • 15 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe regeling. Hierna wordt ingegaan op deze nieuwe regeling. De nieuwe KOR zal, in plaats van bij de te betalen BTW, aansluiten bij de omzet. Indien de omzet onder een bedrag ad EUR 20.000 blijft, zal geen BTW afgedragen hoeven

  • 4 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: beperking verliesverrekening voor de BV en de directeur-grootaandeelhouder

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd om twee verliesverrekeningen te beperken. De eerste is de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting en de tweede is de verliesverrekening voor aanmerkelijkbelanghouders. De directeur-grootaandeelhouder is het MKB-segment wordt dus dubbel geraakt door deze wijziging. Eerst met een beperking van verliesverrekening in zijn BV en vervolgens nog eventueel in zijn inkomstenbelasting met een

  • 3 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV

In de huidige wet is al een beperking voor de afschrijving op gebouwen. Namelijk 50% va de WOZ-waarde als het gebouw gebruikt wordt voor de onderneming en 100% van de WOZ-waarde wanneer het gebouw aan derden ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld door het gebouw te verhuren. Uit de plannen van Prinsjesdag is naar voren gekomen

  • 1 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk

Voor Prinsjesdag 2018 waren er weinig goede mogelijkheden om een werknemer gebruik te laten maken van de fiets voor het woon-werkverkeer. Daarom is er een wetsvoorstel aangekondigd om een fiets van de zaak interessanter te maken. Vanaf 2020 zal er een bijtelling komen voor het priv├ęgebruik van een fiets van de zaak. Deze zal 7%

  • 28 september 2018

Prinsjesdag 2018: afbouw aftrekposten eenmanszaak, tijd voor de BV?

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat voor de ondernemersaftrek eenzelfde laag tarief zal gaan gelden. Nu mag bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek tegen 51,95%[1] worden afgetrokken. In de toekomst zal de aftrek tegen 37,05% gaan, dit zal vanaf 2023 gelden.[2] Tot die tijd wordt de aftrek afgebouwd.[3] Ook de MKB-winstvrijstelling zal, op termijn, tegen het laagste tarief worden

  • 26 september 2018

Prinsjesdag 2018: Btw-verhoging naar 9%, nog even uitstellen?

Een van de tijdens Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstellen is het verhogen van het 6%-tarief naar 9%. Mocht u toch in 2019 nog kort willen profiteren van het 6%-tarief, dan is dit mogelijk door de factuur in 2018 al te verzenden en de werkzaamheden in 2019 te verrichten. Het is wel van belang dat de afnemer de

  • 21 september 2018

Prinsjesdag: loon- en inkomstenbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In dit item zal er gekeken worden naar de loon- en inkomstenbelasting.

  • 26 september 2017

Prinsjesdag: vennootschapsbelasting & dividendbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In deze aflevering zal er gekeken worden naar de vennootschapsbelasting. Vpb-tarief Geniet

  • 26 september 2017

Prinsjesdag: inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In dit item zal er gekeken worden naar de vernieuwde regelgeving omtrent

  • 26 september 2017