Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Afschaffing Wet DBA - 4-Vision

  • 7 maart 2019
  • Geen reacties

Afschaffing Wet DBA

Tot 2016 was het voor lange tijd de VAR-regeling (Verklaring arbeidsrelatie) die kwesties omtrent ZZP’ers regelde op fiscaal gebied. Om meer helderheid te krijgen en duidelijkheid te scheppen, werd de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in het leven geroepen. Deze wet heeft echter niet aan haar verwachtingen kunnen voldoen, en in het regeerakkoord is dan ook aangekondigd dat deze wet zal worden vervangen door een nieuwe wet.

In ons artikel Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III lieten wij al kort weten dat de Wet DBA zal worden afgeschaft en in dit artikel zullen wij u informeren over de nieuwe wet die er aan zit te komen.

Doel nieuwe wet

ZZP’ers spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie en komen veelvuldig voor op de arbeidsmarkt. Het is om die reden belangrijk dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen de situatie van een ZZP’er en de situatie dat er sprake van een reguliere dienstbetrekking.

Op die manier is het voor de werkgever duidelijk wanneer iemand in dienstbetrekking is en zodoende zullen gevallen van schijnzelfstandigheid voorkomen worden. Daarnaast zal met de nieuwe wet ook beoogd worden om een einde te maken aan de chaotische administratieve lasten die kwamen kijken bij het inhuren van zelfstandigen.

Ondanks het feit dat de nieuwe wet in het eerste jaar terughoudend zal worden gehandhaafd, zal hieronder worden ingaan op enkele van de belangrijkste grondslagen van de nieuwe wet.

Arbeidsovereenkomst bij een laag uurloon

Onder de nieuwe wet zullen ZZP’ers die een laag uurloon ontvangen, al vrij snel automatisch in dienstbetrekking staan ten aanzien van de opdrachtgever. Van een zogenaamd laag uurloon is sprake als er een beloning van tussen de €15 en €18 per uur wordt ontvangen.

Ontvangt een ZZP’er een dergelijk laag uurloon en verricht hij reguliere arbeidsactiviteiten of ontvangt hij een laag uurloon terwijl hij langer dan 3 maanden bij de werkgever werkt, dan wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een dienstbetrekking.

De opdrachtgeversverklaring

Geniet u als ZZP’er een uurloon dat niet wordt aangemerkt als ‘laag uurloon’, dan is er niet automatisch sprake van een zelfstandige. In die gevallen wordt aan de hand van een opdrachtgeversverklaring bepaald of mogelijk sprake is van een dienstbetrekking.

De opdrachtgeversverklaring is zo ingericht, dat er via een webmodule enkele vragen moeten worden ingevuld. De vragen in de webmodule zullen ingaan op de aard van de werkzaamheden. Worden de vragen naar waarheid ingevuld en rolt er een uitslag als zelfstandige uit, dan zal dat tot gevolg hebben dat er vrijwaring wordt verleend voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

Aangezien de vragen al ingevuld zullen moeten worden voordat de ZZP’er wordt ingehuurd, zal zowel voor de opdrachtgever als voor de ZZP’er vooraf duidelijkheid bestaan. Een positieve uitslag brengt ook met zich mee dat er achteraf niet zomaar een naheffingsaanslag opgelegd kan worden.

Opt-out bij dure ZZP’ers

In het regeerakkoord wordt ten slotte ook nog ingegaan op ZZP’ers met een hoog uurloon. In het regeerakkoord wordt bepaald dat een uurloon van €75 of meer wordt aangemerkt als een hoog uurloon. Ontvangt een ZZP’er een hoog uurloon en voldoet hij daarnaast aan een van de hieronder gestelde voorwaarden, dan hoeft er geen loonheffing ingehouden te worden en te worden betaald. De voorwaarden zijn:

  • de zelfstandige werkt niet meer dan één jaar voor de opdrachtgever; of
  • de zelfstandige verricht geen reguliere werkzaamheden voor de opdrachtgever.

Deze regelgeving voor dure zelfstandigen biedt opdrachtgevers de ruimte om de inhouding van loonheffing achterwege te laten zonder dat er een risico gelopen wordt dat er naheffingsaanslagen worden opgelegd.

Meer informatie

Bent u opdrachtgever of zelfstandige en heeft u vragen over de kwalificatie als zelfstandige, wilt u meer weten over de nieuwe wet of heeft u andere vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.