Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

De keuze tussen een BV of eenmanszaak - 4-Vision

  • 4 mei 2018
  • Geen reacties

Veel ondernemers komen op een bepaald punt met de vraag wanneer is het interessant om zijn onderneming in een besloten vennootschap (hierna: BV) in te brengen. Hierbij spelen meerdere factoren een rol; in dit artikel zullen slechts de meest voorkomende fiscale factoren worden behandeld.

In 2018

De reden dat veel ondernemers starten met een eenmanszaak komt doordat in de inkomstenbelasting meerdere belastingkortingen zijn opgenomen, die de vennootschapsbelasting niet kent. Eenmanszaken worden namelijk in de inkomstenbelasting belast en BV’s in de vennootschapsbelasting.

Een ander verschil tussen de eenmanszaak en de BV is dat bij de eenmanszaak de winst zich al in privé bevindt. Wanneer iemand winst heeft gemaakt in zijn BV, zou men dat vaak in privé willen benutten. In de berekening hierna wordt dan ook rekening gehouden met de 25% inkomstenbelasting die over dividenduitkeringen (lees: winstuitkeringen) is verschuldigd.

Wanneer iemand directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) is en ook werkzaam is bij zijn BV, dan is de gebruikelijk-loonregeling van toepassing. Dat houdt in dat er verplicht een loonsom betaald dient te worden aan de DGA.

Volgens artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon ten minste het hoogste van de volgende bedragen te zijn:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, bedoeld in de aanhef, of met het lichaam verbonden lichamen;
  3. EUR 45.000.

In de berekening hierna wordt het bedrag ad EUR 45.000 aangehouden als het loon van de DGA.

  Eenmanszaak   BV   Loon  
Inkomen 156.454 156.454 45.000
Loonkosten 45.000
Zelfstandigenaftrek 7.280
MKB-winstvrijstelling (14%) 20.884
Winstsaldo 128.289 111.454 45.000
Belasting IB/VPB 58.175 22.291 17.516
Heffingskortingen 3.922
Inkomstenbelasting box 2 22.291 +
Te betalen belasting 58.175   44.581   13.594  

 

Zoals uit de berekening hierboven blijkt, is met een resultaat van EUR 156.454 de belastingdruk tussen de eenmanszaak en de BV gelijk. Dat houdt in dat onder dat bedrag de eenmanszaak fiscaal het voordeligst is en daarboven de BV. Tevens is hierbij de inkomstenbelasting over de loon van de DGA tot de belastingdruk van de BV gerekend. Bovendien is de winst ook als dividend uitgekeerd naar privé.

Een ondernemer zou ook de keuze kunnen maken om de winst niet naar privé uit te keren, maar deze in de BV te laten en daar te herinvesteren. Dit is vooral interessant wanneer men niet direct belasting wil betalen en dat geld wilt herinvesteren om over de herinvesteringen weer rendement te halen. Dit kan wanneer de DGA van het salaris ad EUR 45.000 ‘goed’ kan leven.

  Eenmanszaak   BV   Loon  
Inkomen 70.131 70.131 45.000
Loonkosten 45.000
Zelfstandigenaftrek 7.280
MKB-winstvrijstelling (14%) 8.799
Winstsaldo 54.051 25.131 45.000
Belasting IB/VPB 21.213 5.026 17.516
Heffingskortingen 2.593 3.922
Inkomstenbelasting box 2
Te betalen belasting 18.620   5.026   13.594  

 

In dat geval dat bij een resultaat van EUR 70.131 de belastingdruk al gelijk zijn aan de BV. Alleen is deze berekening niet helemaal zuiver omdat het geld ooit toch echt met die 25% inkomstenbelasting zal worden belast hetzij als dividend of als verkoopwinst van de aandelen.

De toekomstplannen voor Nederland

In het regeerakkoord 2017-2021 zijn diverse belastinghervormingen opgenomen, die hun weerslag zullen hebben op de keuze tussen een eenmanszaak of een BV. Zo wordt in de inkomstenbelasting een tweeschijvenstelsel van 36,93% en 49,5% ingevoerd.[1] Tevens zal de zelfstandigenaftrek worden afgebouwd, zodat deze aftrekbaar wordt tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting.[2] De tarieven in de vennootschapsbelasting zullen in 2021 verlaagd zijn naar 16% en 21%.[3] Bovendien zal de inkomstenbelasting over het dividend in box worden verhoogd naar 28,5%.[4] Het combineerde tarief voor de BV komt daardoor tussen de 39,94% en 43,52% procent komen te liggen. Daardoor wordt de BV pas interessant als men in de 49,5%-schijf in de inkomstenbelasting zit en dan dienen daarbij de ondernemersaftrek en dergelijke nog in de berekening te worden meegenomen.

Conclusie

Het omslagpunt tussen de eenmanszaak en de BV ligt op EUR 156.454. In de toekomst zal de ondernemer, die in de hoogste schijf valt in de inkomstenbelasting, kunnen gaan nadenken of een BV wat voor hem is. De verwachting is dat de ondernemer welke in de lagere schijf valt van de inkomstenbelasting, de eenmanszaak voordeliger blijft. Vragen over belastingadvies? Neem contact met ons op.

[1] Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021, blz. 35

[2] Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021, blz. 35

[3] Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021, blz. 36

[4] Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017 – 2021, blz. 36