Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III - 4-Vision

  • 18 oktober 2017
  • Geen reacties

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ van het kabinet Rutte III is klaar. In dit akkoord zijn een hoop maatregelen en regelgevingen opgenomen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Ook op fiscaal gebied gaat er een hoop veranderen. Maar wat staat er precies in het akkoord over de overige fiscale maatregelen? We lichten het graag voor u uit.

Btw-tarief

In Nederland wordt er belasting geheven over de omzet die komt kijken bij de levering van goederen en het verrichten van diensten. Dit wordt ook wel de omzetbelasting of BTW genoemd. Er gelden hiervoor twee tarieven van 6% en 21%. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van het type product dan wel de dienst.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het tarief van 6% met ingang van 2019 verhoogd zal worden naar 9%. Het lage Btw-tarief is van toepassing op producten zoals water, voedsel, geneesmiddelen en boeken. Diensten welke betrekking hebben op het lage Btw-tarief zijn de kapper en de fietsenmaker.

De verhoging van het lage Btw-tarief zal dus vooral gevoeld worden door de personen met lage inkomens en enkele kleine ondernemers. Deze maatregel behoort tot één van de belangrijkste aspecten van de overige fiscale maatregelen.

Informatiepositie

De afgelopen jaren is er steeds meer controversie geweest om de zogenaamde belastingparadijzen. In deze laag belaste landen worden vennootschappen opgericht om belasting te ontwijken. Met de komst van de Panama Papers – begin 2016 – hebben landen veel maatregelen genomen om de grootschalige belastingontwijking te voorkomen.

In het regeerakkoord Rutte III is besloten dat de Belastingdienst een sterkere informatiepositie krijgt en dat hun opsporingscapaciteit vergroot zal worden. Daarnaast wordt ook de transparantie vanuit de Belastingdienst vergroot. Dit allen ter voorkoming van (internationale) belastingontwijking.

Milieubelastingen

Nog een ander belangrijk puntje op het gebied van overige fiscale maatregelen: de milieubelastingen. Eind 2015 werd door landen wereldwijd het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Middels dit akkoord wordt er gepoogd de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan. In het regeringsakkoord Rutte III zijn enkele fiscale maatregelen genomen welke ervoor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde zo veel mogelijk wordt tegengegaan.

Ook zien we in het regeerakkoord terug dat de belasting op aardgas verhoogd wordt. Dit terwijl de belastingen op elektriciteit juist lager worden. Met deze aanpassingen moet het gebruik van duurzame energie gestimuleerd worden.

Afschaffing Wet DBA

De kwalificatie als ZZP’er dan wel iemand die loon uit dienstbetrekking geniet, kan vrij verstrekkende fiscale gevolgen hebben. Of iemand ZZP’er is of dat er sprake is van loon in dienstbetrekking is in sommige gevallen vrij onduidelijk. Geruime tijd was het de VAR-regeling die duidelijkheid bood over deze kwesties.

Met ingang van 1 januari 2016 werd de regeling vervangen door de Wet DBA. Deze wet zou meer duidelijk moeten bieden. Tot 1 januari 2018 gold er een overgangsperiode gezien de grote veranderingen die het met zich meebracht.

In het regeerakkoord Rutte III is besloten om de Wet DBA toch af te schaffen. De reden hiervoor is dat achteraf is gebleken dat de wet toch tot veel onduidelijkheid heeft geleden en de gewenste helderheid achterwege is gebleven. Er zal een nieuwe wet ingesteld worden met daarin een scala aan nieuwe regels. Gezien de omvang van deze regels zal daaraan in een nader artikel aandacht geschonken worden.

Meer weten over de overige fiscale maatregelen?

Wilt u meer weten over de veranderingen van de overige fiscale maatregelen? Of heeft u andere vragen over het regeerakkoord Rutte III? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.