Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Dividend uitkeren, wacht even tot volgend jaar. - 4-Vision

  • 14 november 2016
  • Geen reacties

Mocht u zo tegen het einde van het jaar voornemens hebben om dividend uit te keren, dan is het wellicht verstandiger om hier nog even mee te wachten tot volgend jaar. Voor de belastingheffing in box 3 wordt sinds 2011 enkel gekeken naar uw vermogen op 1 januari. Wanneer dit vermogen zich nog in de vennootschap bevindt, telt dit niet mee voor de heffing in box 3.
Daarbij komt ook dat er met ingang van 1 januari 2017 nieuwe belastingtarieven worden ingevoerd in box 3. Het komt er op neer dat over een vermogen tot € 100.000 per saldo 0,87% belasting wordt geheven, voor hetgeen daarboven, maar tot een bedrag van € 1.000.000, per saldo 1,41% belasting wordt geheven en voor al het vermogen boven de € 1.000.000 per saldo 1,65% belasting wordt geheven. Voor fiscale partners kunnen deze schijven verdubbelt worden en zal in de praktijk, door toepassing van de meest optimale verdeling, slecht 1,65% worden betaald bij vermogens boven de € 2.000.000.

Voorbeeld van het gevolg

Bij een uitkering van € 250.000 resteert er na inhouding van dividendbelasting € 212.500. Wanneer dit tegen 1,41% belast is, zou dit voor een heffing zorgen van bijna € 3.000. Het is aan u of u dan niet even tot 2 januari 2017 wilt wachten. In deze periode is dit toch snel verdiend geld.

Gevolgen reeds uitgekeerd maar nog niet betaald dividend

Is het dividend al wel onvoorwaardelijk vastgesteld, maar nog niet uitbetaald, dan heeft u in feite een vordering op uw vennootschap. De vennootschap is immers verplicht het dividend aan u te betalen. Heeft zij dat nog niet gedaan, dan is zij het nog aan u schuldig en heeft u dus een vordering. Wanneer u een vordering op uw vennootschap heeft, dan dient u de voordelen hieruit op te geven als inkomen in box 1. De vraag is of er rente berekend moet worden op een dergelijke vordering. Immers, u hanteert naar uw debiteuren wellicht ook wel een betalingstermijn van 30 dagen. Maar zelfs als het zo is, kan het prima zijn dat u alsnog beter uit bent in box 1. Voor dit soort inkomen geldt namelijk dat 12% is vrijgesteld. Het maximale tarief bedraagt dan 52% * 88% (100%-12%) = 45,76%. Stel dat u een rente van 3% ontvangt op deze vordering dan bent u over een heel jaar 3% * 45,76% is 1,37% belasting verschuldigd. Dit is nog altijd minder dan de hiervoor vermelde 1,41%. Bovendien bent u alleen belasting verschuldigd over de ontvangen rente. Indien u de vordering maar drie maanden hebt, dan hoeft u maar over drie maanden belasting over de rente te betalen.
Afhankelijk van uw situatie zou het verstandig kunnen zijn de dividenduitkering of de uitbetaling hiervan even op te schorten naar 2 januari 2017. Tenzij u besloten heeft er een hele dure kerst van te maken en alles voor 1 januari op te maken, mag u altijd vrijblijvend contact opnemen voor ons advies.