Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Europese Gedragscodegroep keurt Nederlandse innovatiebox goed - 4-Vision

  • 2 augustus 2017
  • Geen reacties

De Nederlandse innovatiebox is een internationaal aanvaardbaar instrument om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren, dat heeft de Europese Gedragscodegroep met de goedkeuring van de innovatiebox bevestigd. Het Ministerie van Financiën maakte deze goedkeuring in een nieuwsbericht van 28 juni 2017 bekend. De goedkeuring betekent dat de Europese Unie de nieuwe boxwetgeving niet als schadelijke belastingconcurrentie ziet.

Afgelopen najaar riep de Tweede Kamer op om biologische gewasbeschermingsmiddelen bij de innovatiebox onder te brengen. Met de goedkeuring van de innovatiebox is ook dat verzoek goedgekeurd.

Wat is er ook alweer veranderd?

De nieuwe innovatiebox, die was opgenomen in het Belastingplan 2017 en per 1 januari 2017 is ingevoerd, is een reactie op de OESO-initiatieven op het gebied van Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). De belangrijkste wijziging in de boxwetgeving is het striktere substancecriterium, dat moet voorkomen dat ondernemingen kunnen profiteren van de innovatiebox zonder substantiële economische activiteit in Nederland te hebben. Ook zijn de eisen voor kwalificerende innovaties aangepast en administratieverplichtingen uitgebreid.

Zowel de OESO als de Europese Gedragscodegroep zien toe op naleving van de gemaakte afspraken. Wilt u weten wat de wijzigingen voor u betekenen of bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van de innovatiebox? 4-VISION geeft u graag antwoord op al uw vragen.