Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Factoring iets voor jou? - 4-Vision

  • 15 november 2016
  • Geen reacties

Steeds vaker maken ondernemers bij financiering gebruik van factoring. Met factoring kunt u uw beschikbare werkkapitaal aanzienlijk verbeteren. U krijgt facturen binnen 1 tot 5 dagen uitbetaald, in plaats van pas na 45 of 90 dagen. Maar hoe werkt dit precies en waar moet u op letten? Wij vertellen u er graag meer over.

Soorten factoring: American factoring of traditionele factoring

Grofweg zijn er twee soorten factoring, namelijk American factoring en traditionele factoring. Bij American factoring verkoopt u een verkoopfactuur aan een partij die vervolgens ook het debiteurenbeheer overneemt. De factormaatschappij rekent hiervoor een factorfee.
Bij traditionele factoring worden alle debiteuren verpand en krijgt u als beschikbare kredietruimte een bepaald percentage van de totale debiteurenpositie. Het debiteurenbeheer blijft dan uw verantwoording.
Bij American factoring denkt men vaak dat op de verkochte factuur geen debiteurenrisico meer wordt gelopen. Dit is echter niet altijd het geval. In de algemene voorwaarden van factormaatschappijen kan zijn opgenomen dat wanneer een debiteur failliet gaat, het factuurbedrag teruggevorderd zal worden.
Een ander verschil is dat bij American factoring u vaak per factuur kunt beslissen of u deze wilt factoren of niet. Dit kan handig zijn als u door veranderingen in het seizoen te maken heeft met pieken in uw werkkapitaalbehoefte. Factort u niets bij American factoring, dan heeft u hier in principe ook geen kosten van.
Bij traditionele factoring worden vaak standaardkosten in rekening gebracht, evenals een rentepercentage over het openstaande krediet. Hoewel u bij traditionele factoring dus hogere vaste kosten heeft, is de rente in verhouding tot de factorfee die bij American Factoring betaald wordt, veelal lager. Dit scheelt soms wel 10 tot 15 %. Hiermee is American Factoring dus vooral interessant voor bedrijven die een relatief hoge marge op hun producten of diensten maken. Traditionele factoring is geschikt voor bedrijven met een hogere omzet, omdat de vaste kosten dan relatief weinig impact hebben op de totale financieringskosten.
Factoring is vooral geschikt voor bedrijven die in de B2B markt actief zijn. Dit omdat factormaatschappijen dan de kredietwaardigheid van uw klanten kunnen checken. Hoe kredietwaardiger uw klanten, hoe makkelijker u de vorderingen die u op deze klanten heeft kunt factoren.

Voorwaarden factormaarschappijen

Er zijn veel partijen die verschillende vormen van factoring aanbieden. Overweegt u gebruik te gaan maken van factoring?Let dan bij het afsluiten van een contract met de factormaatschappij op de volgende onderdelen en zorg dat u op deze punten zo gunstig mogelijke voorwaarden realiseert:

  1. Het % van de vordering dat wordt uitbetaald. Bij sommige factormaatschappijen krijgt u direct 100% van de fee overgemaakt. Andere betalen eerst 75% procent uit en de rest pas nadat de debiteuren voldaan heeft.
  2. De doorlooptijd. Maak heldere afspraken over hoe facturen aangeleverd moeten worden en wat voor aanvullende informatie nodig is. Vaak vragen factormaatschappijen, afhankelijk van de hoogte van de factuur die u wilt factoren, ook nog eens om een bevestiging van uw klant dat de factuur akkoord is. Daarnaast is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen na hoeveel dagen het geld op uw rekening staat. Als u namelijk na het aanbieden van de factuur nog eens drie weken moet wachten voor het geld op uw rekening staat, dan is het voordeel van factoring wel heel beperkt.
  3. De factorfee /het rentepercentage. Deze is onder andere afhankelijk van de branche waarin u actief bent en hoe kredietwaardig uw klanten zijn. Wilt u een lagere rente dan zal u aanvullende zekerheden moeten geven, bijvoorbeeld door extra garanties aan te bieden of door een lager percentage van de factuur/debiteurenpositie te factoren. Let op! American factormaatschappijen rekenen vaak een percentage van de factuursom, bijvoorbeeld 2,5%, en doen dit dan voorkomen alsof u maar 2,5% rente betaalt. Echter als u bedragen omrekent naar effectieve rente op jaarbasis zit u snel op 10%.
  4. Maak afspraken over wie het debiteurenbeheer doet en wie het debiteurenrisico loopt. Vaak kunt u een kredietverzekering afsluiten, maar dit brengt natuurlijk extra kosten met zich mee.
  5. Vaste kosten. Ook bij American factoring rekenen sommige maatschappijen een abonnementsbedrag per maand. Dit staat dan vaak in de algemene voorwaarden. Let hierbij goed op, want als u maar weinig facturen per jaar aanbiedt, dan neemt het voordeel wat u heeft van factoren af wanneer de abonnementskosten te hoog zijn.
  6. Veel factormaatschappijen vragen om een borgstelling vanuit privé – ook bij American factoring. Ze zeggen dan dat dit is om te voorkomen dat er nep facturen worden aangeboden. Vraag dan ook om dit zo te formuleren, dat de borgstelling alleen geldig is bij fraude van uw kant.

Tenslotte; controleer of in de contracten die u met uw klanten heeft geen verpandingsverboden zijn opgenomen. Bij grote bedrijven dient u vaak akkoord te gaan met hun inkoop/leveringsvoorwaarden, waarin bij een aantal bedrijven verpandingsverboden zijn opgenomen. Een factormaatschappij zal de vordering dan in de meeste gevallen niet accepteren. Is er wel een verpandingsverbod, dan zult u aan uw moeten vragen of dit kan komen te vervallen. Let hier al op voordat u de voorwaarden van uw klanten accepteert. Dit is namelijk makkelijker vooraf dan achteraf te regelen.

Factormaatschappijen zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Wilt u weten welke partij het beste bij u past en hoe u de gunstigste voorwaarden realiseert? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!