Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Fiscaal voordeel door optimaliseren inkomsten dga - 4-Vision

  • 6 maart 2020
  • Geen reacties

Vanaf 2020 veranderen er een aantal zaken in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Voor jou als dga kan dat wellicht fiscaal voordeel opleveren. Het is dan wel belangrijk om je inkomsten te optimaliseren. Wat dat precies inhoudt, leggen we in dit artikel uit.

Wat verandert er vanaf 2020?

De vennootschapsbelasting (vpb) gaat de komende jaren stapsgewijs omlaag. Daar staat tegenover dat de inkomstenbelasting in box 2 (dividend) vanaf 2020 omhoog gaat. Dat betekent dat niet alleen op toekomstige winsten maar ook op bestaande winstreserves een hogere box 2 belastingclaim komt te liggen.

Ook de inkomstenbelasting in box 1 (inkomen uit werk en woning) kent aanpassingen. Zo zijn er in 2020 nog maar twee tarieven. Het eerste tarief geldt tot een belastbaar inkomen van €68.507 en bedraagt 37,35%. Daarboven is het tarief 49,5%.

Gecombineerde belastingdruk

Vanaf dit jaar dalen zoals gezegd de tarieven van de vennootschapsbelasting. Het lage tarief, tot €200.000, daalt stapsgewijs naar 15% in 2021. Het tarief over de belastbare winst boven €200.000 daalt tot 21,7%. Als dga betaal je over de winst na vennootschapsbelasting later nog inkomstenbelasting in box 2. Dat tarief gaat juist omhoog van 25% in 2019 naar uiteindelijk 26,9% in 2021.

Hierdoor daalt de gecombineerde belastingdruk, die bestaat uit de verschuldigde vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting in box 2. Stel een bv maakte €100.000 winst in 2018. Dan betaalde deze eerst 20% vennootschapsbelasting, ofwel €20.000. Daarna werd de resterende €80.000 uitgekeerd als dividend. Hierover was de dga 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Van de €100.000 aan winst bleef er dus netto €60.000 over. De gecombineerde belastingdruk bedroeg de afgelopen jaren 40%  wanneer het lage vpb-tarief van toepassing was. Bij het hoge tarief was dit 43,75%. In de tabel hieronder zie je dat de dga in 2020 alleen bij toepassing van het hoge tarief wat minder goed af is.

vpb laag vpb hoog IB box 2 Gecombineerd laag Gecombineerd hoog
2020 16,5% 25% 26,25% 38,42% 44,69%
2021 15% 21,7% 26,90% 37,87% 42,76%

Vaststellen gebruikelijk loon

Bij het vaststellen van een gebruikelijk dga-loon moet rekening worden gehouden met de volgende criteria:

  1. Het loon moet minimaal 75% bedragen van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het loon mag niet lager zijn dan dat van de overige werknemers binnen het concern waarvoor de dga werkzaam is;
  3. Het loon moet minimaal €46.000 bedragen.

Loonoptimalisatie bespaart belasting

Hoe we het loon van de dga nu kunnen optimaliseren, maken we duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Daarbij houden we rekening met de gebruikelijk loon criteria en de eerder genoemde wijzigingen in de vpb en de inkomstenbelasting.

Stel een dga heeft een loon van €250.000. Zijn bv, waar hij in dienst is, maakt daarnaast nog €50.000 winst.

In de markt blijkt dat andere directeuren op vergelijkbare posities €150.000 verdienen. Criterium 1 leidt tot een loon van 150.000 * 75% = €112.500. Criterium 2 is een hard minimum. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen de onderneming bedraagt €150.000.

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon wordt altijd gekeken naar de hoogste van de drie criteria. In dit geval stellen we het gebruikelijke dga-loon daarom vast op €150.000. De verlaging van het loon van de dga van €250.000 naar €150.000 zorgt ervoor dat hij over €100.000 geen 49,5% inkomstenbelasting hoeft te betalen. Daarnaast heeft de bv €100.000 minder aan kosten en maakt dus niet €50.000 maar €150.000 winst. Stel dat de bv de loonsverlaging voor de dga in 2020 doorvoert en de besparing als dividend uitkeert, dan is de gecombineerde belastingdruk 38,42%

De besparing voor deze dga bedraagt daarmee 49,5% – 38,42%  = 11,08% over €100.000. Dat is toch een besparing van €11.080 per jaar.

Advies op maat

Wil jij ook graag je inkomsten laten optimaliseren om maximaal gebruik te maken van de wijzigingen in de vennootschaps- en inkomstenbelasting? Of ben je op zoek naar belastingadvies? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Je kan ons mailen of bellen met 088-0129900.