Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Fiscale eindejaarstips 2017 - 4-Vision

  • 13 december 2017
  • Geen reacties

Fiscale eindejaarstips 2017

Het kalenderjaar zit er alweer bijna op en ook dit jaar is er op fiscaal gebied weer veel veranderd en in de media geweest. Denk daarbij aan de Panama Papers, het belastingplan 2018 en het nieuwe regeerakkoord.

Er komen de aankomende jaren veel wijzigingen aan en daarom kan het voor u, als particulier of ondernemer (met onderneming), handig zijn om dit jaar nog te handelen. In dit artikel bieden wij dan ook onze fiscale eindejaarstips aan.

Schenken

Heeft u de intentie om een schenking te doen, dan adviseren wij u om dit nog voor 1 januari 2018 te doen. De schenkingen die u doet, komen namelijk in mindering op uw box III vermogen. Door de schenking hoeft u effectief gezien dus minder inkomstenbelasting te betalen. Schenk dus nog snel in 2017 en voorkom dat u over 2018 onnodig veel belasting betaalt.

Een ander voordeel dat kan komen kijken bij de schenking is de schenkvrijstelling. Deze vrijstelling regelt dat een schenking aan kinderen voor € 5.320 is vrijgesteld en bij kleinkinderen voor € 2.129 is vrijgesteld.

Middeling

Het kan gebeuren dat uw inkomen uit werk en woning (loon, winst uit onderneming etc.) over de jaren heen aan schommelingen onderhevig is geweest. Indien dat zo is, dan kunt u verzoeken om middeling van toepassing te laten zijn.

Middeling houdt in dat de inkomstenbelasting op uw inkomen uit werk en woning per jaar wordt bepaald door een gemiddelde te nemen van het inkomen in drie opeenvolgende kalenderjaren. Indien er daadwerkelijk veel verschil is in uw inkomens in die drie kalenderjaren, dan zal dit er waarschijnlijk tot leiden dat u minder belasting verschuldigd bent. Wanneer dat het geval is dan heeft u zelfs recht op een teruggaaf van belasting, maar dit is alleen als het verschil in belasting groter is dan € 545.

Verhoogd btw-tarief

In het regeerakkoord is bepaald dat voor enkele goederen en diensten, welke in 2017 nog met 6% btw worden belast, met ingang van 2018 het hoge btw-tarief wordt. Dit ziet vooral op bepaalde medicijnen. Bepaalde medicijnen die vooral bij de supermarkt of drogist haalt, zullen vanaf het aankomende jaar niet meer onder het lage btw-tarief vallen, maar onder het hoge btw-tarief van 21%. Voorbeelden zijn tandpasta met fluoride of zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter.

Investeringsaftrek

Indien u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, dan komt u onder voorwaarden in aanmerking voor de investeringsaftrek. Een belangrijk vereiste om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost is dat er minimaal meer dan € 2.300 geïnvesteerd wordt en dat het totale investeringsbedrag niet meer dan € 312.176 bedraagt.

Let echter wel goed op het moment van investeren. Zo kan het in sommige gevallen voordelig zijn om een grote investering te spreiden over twee verschillende jaren in plaats van deze in één keer te doen. Het dient tevens in aanmerking genomen te worden dat de investeringsaftrek niet van toepassing is op bijvoorbeeld investeringen in woonhuizen en personenauto’s (uitgezonderd bijvoorbeeld taxibedrijven).

Wanneer u bijvoorbeeld € 1.500 heeft geïnvesteerd, dan kan het nuttig zijn om alsnog de investering van bijvoorbeeld € 850 erbij te doen. In dat geval zal namelijk het totaal aan investeringen € 2.350 zijn en dus boven € 2.300. In dit geval zal er 28% investeringsaftrek worden verleend, zijnde € 658. Dat wordt als aftrekpost meegenomen in de aangifte inkomstenbelasting. U ziet dat een groot deel dan al snel is ‘terugverdiend’.

Verliesverrekening

Drijft u een onderneming dan komt u in aanmerking voor de verliesverrekening. Dit betekent dat de verliezen die u in een kalenderjaar maakt mag verrekenen met de winsten uit het voorgaande jaar en de negen komende jaren.

Aangezien de verliezen slechts 9 jaar vooruit te verrekenen zijn kan het voor uw onderneming wellicht nodig zijn om maatregelen te treffen om verliesverdamping te voorkomen. Heeft uw onderneming in 2008 verlies gemaakt, dan kan het fiscaal gezien dus voordelig zijn als u over 2017 winst maakt. Wordt het verlies uit 2008 namelijk niet in 2017 verrekend, dan verdampt dat verlies.

Tevens heeft het kabinet in het regeerakkoord vastgelegd, dat de voorwaartse verliesverrekening beperkt gaat worden tot 6 jaar.

Winstbelasting

Onder meer NV’s en BV’s zijn vennootschapsbelasting verschuldigd. Winsten tot € 200.000 worden tegen 20% belast. Alle winst die de € 200.000 overstijgt wordt tegen een tarief van 25% belast. Doet het zich voor dat uw onderneming om en nabij de € 200.000 aan winst maakt, dan kan het voordelig zijn om een geplande investering in 2018 terug te halen naar 2017, waardoor u slecht 20% winstbelasting verschuldigd zal zijn. Wanneer de investering namelijk kwalificeert voor een investeringsaftrek, dan kan de winst in 2017 iets worden verlaagd.

Met ingang van 2019 zullen de tarieven waarover winst belast wordt, verlaagd worden. In 2021 dienen deze naar respectievelijk 16% en 21% te zijn verlaagd.

Meer informatie

Wilt u meer fiscale eindejaarstips ontvangen, heeft u vragen over een van de hierboven genoemde tips of heeft u andere fiscale vragen neem dan vrijblijvend contact met ons op.