Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Fiscale regelingen voor innovatieve ondernemers - 4-Vision

  • 28 februari 2017
  • Geen reacties

Innovatie wordt vandaag de dag graag gestimuleerd. Om die reden zijn er een tweetal nieuwe regelingen in het leven geroepen voor innovatieve ondernemers. Het gaat om maatregelen voor het gebruikelijke loon en lagere belastingheffing over optievoordeel. Wij leggen de betekenis van deze maatregelen graag aan u uit. In dit artikel leggen we uit wat deze regelingen nu exact in de praktijk betekenen en wanneer u er recht op heeft.

Verruiming gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve start-ups

Veel startende ondernemers lopen tegen hetzelfde probleem aan, namelijk dat het gebruikelijk loon een behoorlijke kostenpost is. Het komt regelmatig voor dat wanneer er een salaris voor de DGA (aanmerkelijk belanghouder) moet worden vastgesteld, dit salaris zo hoog is dat de betalingscapaciteit van de startende onderneming wordt overschreden. Er zijn drie eisen waaraan het loon moet voldoen. Het loon dient te worden vastgesteld op;

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van dezelfde B.V. of van de aan de B.V. verbonden bedrijven;
  • € 44.000

Dankzij de nieuwe regeling is het voor innovatieve startende ondernemers mogelijk het salaris van de DGA op ten minste het minimumloon vast te stellen. Hiervoor is een S&O-verklaring nodig, waarin de ondernemer als starter wordt aangemerkt. Dit betekent in de praktijk dat de eerste drie jaar een lager salaris kan worden vastgesteld dan wanneer er loon op basis van de gebruikelijke loonregeling zou moeten worden berekend. Deze regeling is van toepassing voor DGA’s die niet verplicht voor de premies werknemersverzekeringen verzekerd zijn. Indien dit wel het geval is, gelden er aanvullende voorwaarden. Er dient dan een verklaring bij het RVO aangevraagd te worden.

Deze maatregel maakt het voor een bepaalde groep ondernemers makkelijker om vanuit een B.V. te starten, zonder het risico te lopen verantwoording aan de Belastingdienst af te moeten leggen over de hoogte van het gebruikelijk loon.

Beloningsvoordeel verstrekte opties

Een andere regeling om innovatief ondernemen te stimuleren heeft betrekking op lagere belastingheffing over optievoordelen van innovatieve start-ups. Het wordt vanaf 2018 gunstiger om werknemers van innovatieve werkgevers te belonen door middel van het verstrekken van opties. Slechts 75% van het optievoordeel wordt dan als loon aangemerkt, waarbij een maximaal voordeel van € 50. 000 geldt. Dit houdt in dat per jaar maximaal € 12. 500 is vrijgesteld van loon-/inkomstenbelasting. Na minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar moeten de opties worden uitgeoefend of vervreemd. De werkgever dient in het jaar van toekenning ook over een S&O-verklaring te beschikken en te vallen onder de startersregeling van de S&O-afdrachtvermindering.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze maatregelen? Neem gerust contact op met 4-VISION. Wij bekijken graag welke fiscale voordelen er voor u en uw onderneming van toepassing zijn.