Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Het einde van de inkeerregeling - 4-Vision

  • 20 december 2017
  • Geen reacties

Het einde van de inkeerregeling

In een onlangs door ons gepubliceerd artikel zijn wij ingegaan op de fiscale boetes, die opgelegd kunnen worden, wanneer u als belastingplichtige niet aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Eén van de gevallen waarin dit kan gebeuren, is de situatie dat er geld in het buitenland wordt gehouden en dit opzettelijk niet wordt aangegeven.

Jarenlang hadden belastingplichtigen in dergelijke gevallen de mogelijkheid om middels de inkeerregeling hoge boetes te ontlopen, maar met ingang van 2018 zal de inkeerregel ophouden te bestaan. In dit artikel zetten wij uiteen wat de inkeerregeling heeft betekend voor belastingplichtigen en werpen wij tevens een blik op de toekomst.

Buitenlands vermogen

De inkeerregeling regelt dat een belastingplichtige die bewust een onjuiste aangifte heeft ingediend, onder voorwaarden kan terugkomen op de onjuist ingediende aangifte. Een bewuste onjuiste aangifte ziet in veel gevallen op belastingplichtigen met buitenlands vermogen. Om te voorkomen dat over dit buitenlandse vermogen in Nederland belasting betaald hoeft te worden, werd er in het verleden (en heden) vaak voor gekozen om dit vermogen voor de Belastingdienst te verzwijgen.

In de jaren 2002 tot en met 2017 hadden belastingplichtigen de mogelijkheid om vrijwillig aan te geven dat ze vermogen verzwegen hadden. Hierdoor moest door de belastingplichtigen (natuurlijk) wel in Nederland belasting betaald worden over het  verzwegen vermogen. Het voordeel dat hiermee behaald werd, was dat torenhoge boetes grotendeels ontlopen werden.

Inkeren ziet overigens ook op de situatie dat binnenlands vermogen opzettelijk niet is aangegeven.

Waarom inkeren?

Wellicht vraagt u zich af waarom het een goed idee is om in te keren. Het heeft immers tot gevolg dat er alsnog belasting betaald wordt en soms leidt het zelfs alsnog tot een boete. Aangezien de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is inkeren toch een goed idee voor u als belastingplichtige.

Waar landen als Zwitserland en Luxemburg vroeger nog een streng bankgeheim hanteerden, is dat vandaag de dag niet meer zo. Mede ingegeven door ontwikkelingen zoals de Panama Papers en de Paradise Papers, wordt er wereldwijd op een veel grotere schaal samengewerkt tussen landen om belastingontduiking te voorkomen.

Naast het feit dat er vanuit het buitenland automatisch informatie verstrekt wordt, wordt er vanuit Nederland ook steeds actiever onderzoek gedaan naar zwartspaarders.

Voorwaarden voor correct inkeren

Aangezien het feit dat de inkeerregeling meestal voordeliger uitpakt voor zwartspaarders dan wanneer de Belastingdienst erachter komt, zijn er wel enkele voorwaarden gesteld om ervoor in aanmerking te komen. Wellicht de belangrijkste voorwaarde is, dat de belastingplichtige nog niet weet of vermoedt dat de Belastingdienst bekend is of zal worden van de onjuistheid van de aangifte inkomstenbelasting. Dit betekent dus dat de belastingplichtige te laat is met inkeren als de belastinginspecteur bijvoorbeeld al is begonnen met het stellen van vragen omtrent de onjuiste dan wel onvolledige aangifte.

Om te voorkomen dat een belastingplichtige überhaupt te maken zou krijgen met een enkele boete, was het van belang dat de belastingplichtige uiterlijk twee jaar na het doen van de onvolledige aangifte zou inkeren. Inkeren na die termijn was wel mogelijk, maar dat zou slechts leiden tot een matiging van de boete.

Toekomst

In het onlangs gepubliceerde Belastingplan is aangekondigd dat aan de inkeerregeling een einde zal komen. Het concrete gevolg hiervan is dat er na 31 december 2017 niet meer zonder oplegging van een boete teruggekomen kan worden op een onjuiste dan wel onvolledige aangifte. Zonder inkeerregeling zal er, afhankelijk van de omstandigheden, een boete van maximaal 120% van de verschuldigde belasting worden opgelegd indien de belastingplichtige de onjuistheid herstelt.

Heeft u vermogen verzwegen en wordt u daarop betrapt, dan zullen de gevolgen vele malen groter zijn. In dat geval kan er namelijk een boete van maximaal 300% van de verschuldigde belasting worden opgelegd. Ondanks het feit dat de coulante inkeerregeling binnenkort wordt afgeschaft, is het nog steeds van groot belang om een onjuiste of onvolledige aangifte zo snel mogelijk te herstellen.

Tot 1 januari 2018 kan overigens nog gewoon ingekeerd worden onder de oude regelgeving. Hoe het nieuwe kabinet de afschaffing van de inkeerregeling precies ten uitvoer zal brengen, is tot op heden nog onbekend.

Meer informatie

Heeft u vragen over de inkeerregeling, heeft u mogelijk een onjuiste of volledige aangifte ingediend of heeft u andere vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.