Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Kabinet stimuleert te blijven investeren met nieuwe investeringskorting - 4-Vision

  • 8 december 2020
  • Geen reacties

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om te blijven investeren in goederen. Met de nieuwe ‘baan gerelateerde investeringskorting’ (BIK) kunnen bedrijven een deel van de investeringen verrekenen met de loonheffing. De BIK gaat in vanaf 1 januari 2021, maar ondernemers kunnen al een aanvraag doen voor investeringen die zijn gedaan vanaf 1 oktober 2020. Het kabinet stelt in totaal 4 miljard euro beschikbaar voor de BIK, die naar verwachting duurt tot 31 december 2022. De Eerste Kamer stemt 15 december definitief over de regeling.

Investeringen tot vijf miljoen

Bij investeringen tot vijf miljoen euro kan 3,9 procent van de investering in mindering worden gebracht op de loonheffing. Heeft u een investering gedaan van boven de vijf miljoen euro? Dan kan voor het bedrag boven de vijf miljoen euro nog eens 1,8 procent in mindering worden gebracht. Ondernemers mogen maximaal vier aanvragen per jaar doen, met een ondergrens van 1.500 euro per middel en 20.000 euro per aanvraag.

Voorwaarden BIK

Bedrijven die gebruik willen maken van de BIK moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij voldoende personeel in dienst hebben waarvoor zij loonheffing afdragen. Het moet om een nieuwe investering in goederen zijn, zoals een elektrische bestelbus, een nieuw computersysteem of nieuwe machines. De laatste betaling voor de investeringen moet in 2021 of 2022 volledig betaald zijn en de goederen moeten binnen zes maanden na die laatste betaling in gebruik genomen worden. Investeringen die in 2020 volledig zijn betaald, komen niet in aanmerking.

Combineren met andere regelingen 

De BIK is een aanvulling op stimuleringsregelingen, zoals de KIA. Ook groene investeringen worden aantrekkelijker met de BIK. U kunt de nieuwe regeling combineren met de EIA, de MIA en de VAMIL. 

De experts van 4-Vision kunnen u alles vertellen over de nieuwe BIK. Benieuwd of uw investering ook in aanmerking komt? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Schakel onze hulp in.

Neem contact met ons op