Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Let op! Eerst betalingsonmacht melden en dan uitstel van betaling aanvragen. - 4-Vision

  • 16 maart 2020
  • Geen reacties

In ons vorige blog schreven wij over de mogelijkheid een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Maar voor dat u uitstel aanvraagt, meldt eest uw betalingsonmacht! Daarbij geven we hier wat nadere informatie die de Belastingdienst heeft verstrekt omtrent het verzoek tot uitstel en het beleid inzake verzuimboetes.

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van een vennootschap kunnen aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde belastingen en premies wanneer dit een gevolg is van onbehoorlijk bestuur. Hiervan is in ieder geval sprake indien hij niet op tijd heeft gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald. Let op deze melding dient binnen 2 weken te worden gedaan na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald. Dit doet u met het volgende formulier.

Uitstel van betaling voor belastingschulden

In de kamerbrief van 12 maart 2020 is aangegeven dat de Belastingdienst geen verzuimboetes op zal leggen voor het niet tijdig betalen van belastingaanslagen. Worden deze wel opgelegd, vraag ons dan om hulp bij het aantekenen van bezwaar hiertegen.

Ook is aangegeven dat de mogelijkheid bestaat een verzoek om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Er dient wel schriftelijk gemotiveerd te worden dat het coronavirus voor de betalingsproblemen zorgt. De invordering van de aanslagen zal na dit verzoek direct worden opgeschort. Gezien de capaciteit bij de Belastingdienst zal dit verzoek later individueel worden beoordeeld. Wel gelden de gebruikelijke voorwaarden voor het verlenen van dit uitstel.

Nadere instructies Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op het forum fiscaal dienstverleners de volgende nadere instructies gegeven voor het uitstel van betaling. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als u kunt motiveren dat u door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Met dit verzoek stuurt u een verklaring van een derde deskundige mee. Uit deze verklaring moet blijken dat:

  • Sprake is van werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen (en niet om bijvoorbeeld betalingsproblemen die in de toekomst zullen ontstaan).
  • Betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn.
  • Uw klant de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip oplost.
  • De onderneming levensvatbaar is.

Vooralsnog neemt de Belastingdienst genoegen met een verzoek zonder deze verklaring.

Een derde deskundige kan een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, een accountant of financieel adviseur zijn. 4-Vision kan u dus helpen met deze verklaring.

Verzuimboete

De Belastingdienst beoordeelt het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling per geval en houdt tot die tijd de invordering aan. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug. Heeft u advies nodig over belasting? Accountantskantoor 4-Vision weet alles van de regelgeving in jouw vakgebied en kan je bijstaan met deskundig belastingadvies.