Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Notificatieplicht dividendbelasting - 4-Vision

  • 28 februari 2018
  • Geen reacties

Wanneer sprake is van een deelnemingssituatie, geldt in Nederland de deelnemingsvrijstelling en dient hierbij geen dividendbelasting te worden ingehouden. In Europees verband zorgt de moederdochterrichtlijn ervoor dat er geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden. Met de wijzing in de dividendbelasting per 2018 is de vrijstelling ook uitgebreid naar kwalificerende begunstigden in verdragslanden.

Met ingang van 2018 is in de Nederlandse Wet op de dividendbelasting 1965 een notificatieplicht opgenomen wanneer dividend wordt uitgekeerd aan een Europese moedermaatschappij of een moedermaatschappij in een verdragsland wanneer sprake is van een deelneming.

In  het geval dat wordt uitgekeerd door een deelneming aan een moedermaatschappij binnen Europa of in een verdragsland, dient ondanks dat er geen dividendbelasting over de dividenduitkering is verschuldigd, toch een notificatie van de dividenduitkering te worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren door het formulier “Opgaaf Dividendbelasting Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse gerechtigden in deelnemingssituaties” in te vullen en op te sturen naar de Belastingdienst. De verklaring dient binnen een maand na het ter beschikking stellen van het dividend te worden gedaan. Wanneer de verklaring niet tijdig wordt ingediend, kan een verzuimboete van maximaal EUR 5.278 worden opgelegd.

Vergeet bij een dividenduitkering dus niet tijdig de notificatie op te sturen!