Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

NOW regeling  - 4-Vision

  • 2 december 2020
  • Geen reacties

De NOW-regeling voor werkgevers: 4-Vision geeft deskundig advies. 

We leven in een rare tijd: door de coronacrisis hebben veel ondernemers hun omzet zien verdampen. De NOW-regeling maakt onderdeel uit van het steun- en herstelpakket van de overheid. De regeling zorgt ervoor dat werkgevers de lonen kunnen blijven doorbetalen.  

NOW-regeling: voor wie?

Bent u een werkgever met werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn? En heeft uw bedrijf te maken met een omzetverlies? Dan kunt u aanspraak maken op de NOW-regeling.

Wel moet uw organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. En het is belangrijk om de hoogte van het voorschot of subsidiebedrag vooraf zo goed mogelijk in te schatten. Zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Bent u op zoek naar deskundig advies? Wij zijn op de hoogte van alle ins en outs rondom de NOW-regeling en praten u graag bij.

Definitieve opgaaf omzetdaling NOW-1 regeling

Inmiddels zijn er drie NOW-regelingen voor ondernemers. De eerste NOW-regeling liep van maart tot en met mei 2020. Toen de coronacrisis begon, hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de eerste NOW-regeling. Binnen 24 weken na afloop van de periode van drie maanden waarvoor u subsidie heeft aangevraagd, moet u een definitieve opgaaf van de omzetdaling verstrekken.

4-Vision bevoegd voor verstrekken accountantsverklaring

Heeft u gebruik gemaakt van de NOW-1 regeling? Werkgevers kunnen vanaf 7 oktober jl. een verzoek indienen om de hoogte van de ontvangen subsidie definitief vast te laten stellen. Bij een voorschot vanaf 100.000 euro of een definitieve subsidie vanaf 125.000 euro is een accountantsverklaring nodig. Uiteraard is 4-Vision bevoegd om de vereiste accountantsverklaring te verstrekken. 

NOW-2 en NOW-3 regelingen 

De NOW-2 regeling is de opvolger van NOW-1 en liep van juni tot en met september 2020. Werkgevers kregen bij een omzetdaling van minstens 20 procent subsidie op de loonkosten. Inmiddels heeft de overheid ook een NOW-3 regeling afgekondigd. De NOW-3 regeling is opgedeeld in drie subsidieblokken van drie maanden. Het eerste blok loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2020. Het tweede blok van januari tot en met maart 2021 en het derde blok van april tot en met juni 2021. Belangrijk om te weten: de NOW-3 regeling heeft andere voorwaarden dan NOW-1 en NOW-2.

Komt uw bedrijf in aanmerking voor NOW-3?

Wilt u gebruik maken van het eerste subsidieblok van de NOW-3 regeling? 4-Vision helpt u met het bepalen van het subsidiebedrag en de administratieve voorbereiding van de aanvraag. Dan kunnen we meteen bepalen of uw bedrijf controleplichtig is. Na afloop van het subsidieblok kunnen we samen met u het definitieve omzetverlies bepalen en uw opgaaf eventueel voorzien van een accountantsverklaring. 

4-Vision: uw persoonlijke NOW-regeling expert

Wat kan 4-Vision voor u betekenen:

  • Deskundig advies op maat over de NOW-regelingen
  • Administratieve voorbereiding NOW-3 aanvraag 
  • Verstrekken definitieve opgaaf omzetdaling NOW-1 en NOW-2 regeling
  • Verstrekken van een accountantsverklaring

Wij begrijpen dat de coronacrisis veel van u als ondernemer of werkgever vraagt. 4-Vision is gespecialiseerd in de administratie en boekhouding van het MKB. Daarom zetten wij graag een stapje extra voor u. Juist in deze tijd. Heeft u behoefte aan deskundig advies over de NOW-regeling? Of wilt u een accountantsverklaring? Neem contact met ons op via (mail) of (telefoon). 

Neem contact met ons op