Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag 2018: afbouw aftrekposten eenmanszaak, tijd voor de BV? - 4-Vision

  • 26 september 2018
  • Geen reacties

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat voor de ondernemersaftrek eenzelfde laag tarief zal gaan gelden. Nu mag bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek tegen 51,95%[1] worden afgetrokken. In de toekomst zal de aftrek tegen 37,05% gaan, dit zal vanaf 2023 gelden.[2] Tot die tijd wordt de aftrek afgebouwd.[3] Ook de MKB-winstvrijstelling zal, op termijn, tegen het laagste tarief worden afgetrokken.

In een eerder bericht hebben wij de keuze tussen de BV en de eenmanszaak behandeld. Nu de wet wijzigt, hebben wij een nieuwe berekening gemaakt met de (verwachte) wet per 2021 waarbij al wel rekening is gehouden met een volledige aftrekbeperking, terwijl die tot 2023 wordt afgebouwd.

Hierbij dient de eenmanszaak vergeleken te worden met de belasting van de BV + loon. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij naar ons eerdere artikel.


Eenmanszaak
  BV   Loon  
Inkomen 131.175 131.175 45.000
Loonkosten 45.000
Zelfstandigenaftrek  7.280
MKB-winstvrijstelling (14%)  17.345
Winstsaldo 106.550 86.175 45.000
Belasting IB/VPB 45.145 13.788 16.673
Bijtelling aftrekuitsluiting 3.066
Heffingskortingen 4.788
Inkomstenbelasting box 2 19.472 +
Te betalen belasting 45.145   33.260   11.885

Tot een winst ad EUR 131.175 is de verwachting dat de eenmanszaak fiscaal voordeliger is dan de BV. Daarna zal een BV interessant worden. Al dient wel opgemerkt te worden dat de verschillen kleiner zijn dan voorheen.

Verhouding tussen de eenmanszaak en de BV

Hierboven treft u een grafiek aan van het verloop in de te betalen belasting. De BV betaalt tot 45.000 geen vennootschapsbelasting omdat het resultaat minus EUR 45.000 aan loon, EUR 0 is. Alleen de belasting op EUR 45.000 is in dat geval in deze vergelijking meegenomen.

[1] Artikel 2.10 Wet op de inkomstenbelasting 2001 (2018).

[2] Memorie van toelichting belastingplan 2019, p. 10.

[3] Memorie van toelichting belastingplan 2019, p. 10.