Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV - 4-Vision

  • 1 oktober 2018
  • Geen reacties

In de huidige wet is al een beperking voor de afschrijving op gebouwen. Namelijk 50% va de WOZ-waarde als het gebouw gebruikt wordt voor de onderneming en 100% van de WOZ-waarde wanneer het gebouw aan derden ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld door het gebouw te verhuren.

Uit de plannen van Prinsjesdag is naar voren gekomen dat de afschrijving tot 100% van de WOZ-waarde ook voor gebouwen in eigen gebruik gaat gelden, maar alleen voor de vennootschapsbelasting.[1]Mocht er een gebouw in een BV zitten, dan kan het zijn dat de afschrijving binnenkort wordt beperkt. In de inkomstenbelasting zal het wel mogelijk blijven om tot 50% van de WOZ-waarde af te schrijven bij een gebouw die wordt gebruikt voor de eigen onderneming.

[1] Memorie van toelichting Wet bronbelasting 2020, p. 28.