Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk - 4-Vision

  • 28 september 2018
  • Geen reacties

Voor Prinsjesdag 2018 waren er weinig goede mogelijkheden om een werknemer gebruik te laten maken van de fiets voor het woon-werkverkeer. Daarom is er een wetsvoorstel aangekondigd om een fiets van de zaak interessanter te maken.

Vanaf 2020 zal er een bijtelling komen voor het privégebruik van een fiets van de zaak. Deze zal 7% bedragen van de consumentenprijs van de fiets, ook wel de oorspronkelijke nieuwwaarde.[1] De bijtelling zal gelden wanneer een fiets voor (een deel van) het woon-werkverkeer ter beschikking staat.[2] Het is dus niet afhankelijk van hoeveel men werkelijk reist. Degene die 4 km van zijn werk woont, heeft evenveel bijtelling als iemand die 10 km van zijn werk woont.

Wanneer men van deze regeling gebruik maakt, kan niet ook gebruik worden gemaakt van de vergoeding van EUR 0,19 per kilometer. Men dient hierin wel een afweging te maken.

Wanneer een fiets in eigendom overgaat naar de werknemer is de bijtelling daarna niet meer van toepassing. Bij de overgang zal de werkelijke waarde van de fiets minus de tegenprestatie (het bedrag wat wordt betaald voor de fiets) worden belast (als loon).

Voor de omzetbelasting (BTW) geldt een afzonderlijke regeling.

[1] Memorie van toelichting fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, p. 4.

[2] Memorie van toelichting fiscale vergroeningsmaatregelen 2019, p. 4.