Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Prinsjesdag: loon- en inkomstenbelasting - 4-Vision

  • 26 september 2017
  • Geen reacties

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In dit item zal er gekeken worden naar de loon- en inkomstenbelasting.

Energie-investeringsaftrek

De energie-investeringsaftrek (ook wel EIA) is een ondernemersfaciliteit op grond waarvan ondernemers recht hebben op een aftrekpost als ze bepaalde investeringen doen. Om welke investeringen het gaat is terug te vinden op de Energielijst. Het aftrekpercentage was afgelopen jaar 55% en zal verlaagd worden naar 54,5%. Deze verlaging kan voor u motief zijn om in 2017 nog te investeren investeringen op de Energielijst.

Partnerbegrip

Het partnerbegrip is van belang voor de fiscale wetgeving. Worden u en uw partners als fiscale partners aangemerkt, dan heeft dit vaak positieve gevolgen. Zo kunt als fiscale partners samen een aanmerkelijk belang vormen met uw aandelen. Het is echter niet altijd gewenst om als partners aangemerkt te worden. Een van de gevallen waarin dit zich voordeed was de situatie dat u pleegvergoeding dan wel kinderbijslag had ontvangen voor een kind van jonger dan 27. Met ingang van 1 januari 2018 heeft u de mogelijkheid om in een dergelijk geval te verzoeken om niet als fiscale partners aangemerkt te worden.

Kortingen

Als belastingplichtige heeft u recht op enkele heffingskortingen. Deze heffingskortingen mag u in mindering brengen op het bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. De ouderenkorting en algemene heffingskorting zijn met respectievelijk €126 en €11 verhoogd. De alleenstaande ouderenkorting is met een bedrag van €15 verlaagd.

In het regeerakkoord is bepaald dat de ouderenkorting en algemene heffingskorting niet met bovenstaande bedragen verhoogd zullen worden, maar met respectievelijk €160 en €350. De verhoging van de algemene heffingskorting zal pas in 2021 ingaan.

Giftenaftrek

Giften die u doet zijn in beginsel aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2012 was het voor belastingplichtigen die giften deden aan culturele instellingen toegestaan om een hogere aftrek in aanmerking te nemen in de inkomstenbelasting. In eerste instantie was het de bedoeling dat deze regeling weer zou worden ingetrokken per 1 januari 2018, maar dit is nu met een jaar uitgesteld.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen voor u als ondernemer zijn van bovengenoemde veranderingen, heeft u andere vragen over het Belastingplan 2018, of bent u opzoek naar belastingadvies? neem dan vrijblijvend contact met ons op.