Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Rond de werkzaamheden aan uw monumentenpand in 2018 nog af - 4-Vision

 • 21 november 2018
 • Geen reacties

Per 2019 komt er een einde aan de monumentenpandenaftrek in de inkomstenbelasting. Deze regeling wordt vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling is echter veel beperkter dan de huidige aftrekpost in de inkomstenbelasting.

Het kader van de subsidieregeling omvat:

 • Alle uitgevoerde en betaalde onderhoudskosten die een particuliere rijksmonumenteigenaar maakt in 2018 komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek.
 • De nieuwe subsidieregeling, als alternatief voor de monumentenaftrek, gaat in per 1 januari 2019. De regeling geldt voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Deze regeling bepaalt dat eigenaren een subsidie kunnen aanvragen van 38% van de instandhoudingskosten conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Na afronding van werkzaamheden kan een eigenaar over de kosten gemaakt in 2019 een subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart t/m 30 april 2020. Er is geen minimum of maximum aanvraagbedrag. Aanvragen van meer dan € 70.000,- dienen onderbouwd te zijn met een adequaat inspectierapport van de technische en fysieke staat van het rijksmonument.
 • Het percentage van 38% subsidie op onderhoudskosten (die bijdragen aan de instandhouding van de monumentale onderdelen van het monument) is voor de jaren 2020 en 2021 vastgelegd, na die periode is een aangepast subsidiepercentage mogelijk. Het Kabinet heeft in de jaren 2020-2023 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze woonhuissubsidie.
 • De subsidie kan aangevraagd worden via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag. Wanneer een eigenaar voor de subsidie in aanmerking wil komen, dan kan hij vooraf, voor dezelfde werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen laagrentende lening bij het Restauratiefonds aanvragen. Er is geen combinatie van een laagrentende lening en subsidie mogelijk voor dezelfde werkzaamheden. Een eigenaar maakt een keuze tussen laagrentend lenen (vooraf) of subsidie (achteraf).
 • De grondslag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds kan een eigenaar tot en met 31 december 2018 bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden laten vastleggen. Het ministerie van OCW heeft het Restauratiefonds gevraagd om het proces van vaststellen van de grondslag van de lening vanaf 1 januari 2019 te organiseren.
 • Alle rijksmonumenteigenaren die gebruik maken van een laagrentende lening van het Restauratiefonds kunnen het hele jaar door deze lening aanvragen. De hoogte van de lening bedraagt vanaf 1 januari 2019 100% van de instandhoudingskosten (onderhoud en restauratie), conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De eigenaar heeft hiermee de zekerheid van een financiering voor zijn plannen. Bovendien leent een eigenaar-bewoner tegen 1% rente, 10 jaar vast.

Kader huidige regeling in de inkomstenbelasting:

 • 80% aftrek van kosten, waarvan deze tegen het voor die persoon geldende belastingtarief aftrekbaar zijn (dit betreft 36,55% – 51,95%). De feitelijke aftrek komt dan uit op 29,24%-41,56%.
 • De regeling geldt voor zowel voor panden met een woonfunctie als een zakelijke functie.
 • Geen beperking in de onderhoudskosten voor zover het eigenaarslasten betreffen.
 • Alleen de facturen dienen als bewijs te worden bewaard.

Conclusie

Wanneer men in de hoogste schijf valt in de inkomstenbelasting zal het interessant zijn om de werkzaamheden, voor zover mogelijk, in 2018 af te ronden. Ook zal dit gelden voor eigenaren van panden zonder woonfunctie, omdat de subsidieregeling slechts geldt voor particuliere eigenaren met een monumentenpand met woonfunctie. Advies nodig over subsidies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.