Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen 2017 - 4-Vision

  • 8 februari 2017
  • Geen reacties

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 de fiscale plannen voor 2017 bekend gemaakt. Hier is een voorstel rondom de btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen opgenomen. Deze wijziging heeft als doel het vereenvoudigen van de teruggaaf van btw van een oninbare vordering, evenals het bieden van meer zekerheid aan ondernemers die hiermee in aanmerking komen. 4-VISION vertelt u hier graag meer over.

Uitleg

Wanneer u als ondernemer uw klant een factuur stuurt, dient u de btw hierover direct aan te geven en te betalen. Indien er sprake van is dat de klant de factuur niet of maar gedeeltelijk betaalt, dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. U als ondernemer heeft btw betaald die u niet heeft ontvangen. Deze btw kunt u in dit geval terugvragen.

Wanneer en hoe kunt u de btw terugvragen?

Zodra u zeker weet dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is, kunt u de btw dus terugvragen. Per januari 2017 wordt de vordering uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum als oninbaar aangemerkt. Is er geen betalingstermijn tussen u en uw klant vastgelegd? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen nadat uw klant de factuur heeft ontvangen.

In de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan, geeft u het bedrag aan. U heeft de keuze om het terug te vragen btw-bedrag als aftrekbare voorbelasting op te nemen of als negatieve omzet.

Is de oninbaarheid voor 1 januari 2017 geweest? Dan moet u nog schriftelijk om een teruggaaf verzoeken via uw belastingkantoor.

Overgangsrecht

Zijn er op basis van de huidige regelgeving vorderingen opeisbaar, maar nog niet oninbaar en nog niet ontvangen op 1 januari 2017? Hiervoor geldt een overgangsregeling. De termijn (fictie) van één jaar start in dit geval op 1 januari 2017 waardoor de factuur op 1 januari 2018 als oninbaar kan worden aangemerkt. Wanneer in de loop van 2017 al vast komt te staan dat de vordering oninbaar is, ontstaat op dat moment recht op teruggaaf.

Neem contact op met 4-VISION

Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op met 4-VISION. Wij vertellen u meer over welke regelingen voor u van belang zijn en op welke wijze deze het best kunnen worden toegepast. Wij denken altijd met u mee om tot de beste financiële resultaten te komen voor u en uw onderneming.