Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

De NOW3: veranderingen bij NOW3.2 en NOW3.3? - 4-Vision

  • 18 januari 2021
  • Geen reacties

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent. Met de NOW kunnen zij een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen. De NOW3 is de opvolger van NOW1 en NOW2 en is verdeeld in drie blokken van drie maanden. De NOW3.1 loopt van oktober tot en met december 2020. Het loket om NOW3.1 aan te vragen is sinds 28 december gesloten. De NOW3.2 loopt van januari tot en met maart 2021 en de NOW3.3 van april tot en met juni 2021. Een aantal voorwaarden voor NOW3.2 en NOW3.3 veranderen. 

De NOW3.2

Het doel van de NOW blijft het ondersteunen van werkgevers die maken krijgen met een omzetverlies van ten minste 20 procent. Maar met de NOW3 stelt het kabinet ook geld beschikbaar voor (om)scholing. Zo wil het kabinet stimuleren dat zowel werkgevers als werknemers zich aanpassen aan de veranderende economische situatie. Werkgevers mogen de loonsom tot april 2021 met maximaal 10 procent laten dalen. Dat gaat niet ten koste van de subsidie. Daar staat tegenover dat werkgevers die NOW3 aanvragen verplicht zijn om met ontslag bedreigde werknemers ‘van werk naar werk’ te begeleiden. Tijdens de NOW3.2 blijft het vergoedingspercentage 80 procent. Wilt u gebruik maken van de NOW3.2? U kunt uw aanvraag per 15 februari bij het UWV indienen. Heeft u daar hulp bij nodig of heeft u vragen over de NOW3.2? Natuurlijk staat 4-Vision voor uw organisatie klaar.  

De NOW3.3

De NOW3.3 loopt van april tot en met juni 2021. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die een omzetverlies verwachten van ten minste 30 procent. Tijdens dit blok wordt het vergoedingspercentage verder afgebouwd naar 60 procent. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het 3e tijdvak worden verlaagd naar 1 maal het dagloon. 

Wel mag de loonsom nog verder dalen tot maximaal 20 procent, zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. 

NOW 3.2 aanvragen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  1. De NOW3.2 loopt van januari tot en met maart 2021
  2. De NOW3.2 is bedoeld voor werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent.
  3. Het vergoedingspercentage tijdens dit tijdvak is 80 procent. 
  4. Werkgevers mogen de loonsom laten dalen met 10 procent. Dit gaat niet ten koste van de subsidie.
  5. Het loket om NOW3.2 aan te vragen is per 15 februari geopend. 

 

Heeft u hulp nodig bij het voorbereiden van uw aanvraag of heeft u vragen over de NOW3.2? Mail ons op info@4-vision.nl of bel ons met uw vraag op 088-0129900. Wij kennen de ins en outs van deze regeling en helpen uw organisatie graag.

BRON: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Neem contact met ons op