Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Verbeter je creditrating - 4-Vision

 • 3 november 2016
 • Geen reacties

Bent u van plan een leasecontract voor een auto af te sluiten, een pand te huren of doet u mee aan een aanbesteding voor een nieuwe opdracht? Uw leveranciers en afnemers maken steeds vaker gebruik van creditratings om te beoordelen of en onder welke voorwaarden ze zaken met u willen doen. Een slechte creditrating kan leiden tot een kortere terugbetalingstermijn, een hogere prijs of erger; dat partijen helemaal geen zaken (meer) met u willen doen. Maar hoe komt een creditrating tot stand en wat kunt u doen om hem te verbeteren?
In Nederland zijn verschillende partijen die creditratings verstrekken zoals Creditsafe, Dun & Bradstreet en Graydon. Iedereen kan deze ratings tegen betaling opvragen. Ratings worden vaak weergegeven in een schaal van 1 tot 100 of A tot en met E. Hoewel de ratings die verstrekt worden door de diverse partijen kunnen verschillen, komen ze grotendeels overeen. Dit komt omdat alle verstrekkers van creditratings grotendeels naar dezelfde beschikbare informatie over uw onderneming kijken die voornamelijk wordt afgeleid uit de gedeponeerde jaarrekening bij de Kamer van Koophandel:

 1. Kan uw onderneming op korte termijn aan haar verplichtingen voldoen?
  Hiervoor wordt gekeken naar het werkkapitaal van uw bedrijf. Dit zijn de vlottende activa (debiteuren, voorraad, liquide middelen, etc.) minus de kortlopende schulden (crediteuren, rekening courant bank, belastingschulden, etc.). Wanneer deze negatief is kan dit betekenen dat u mogelijk op korte termijn niet aan uw verplichtingen kan voldoen en er een verhoogd risico op faillissement is. Dit heeft een zeer lage creditrating tot gevolg.
 2. Solvabiliteit
  De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen en het vreemde vermogen. In principe geldt, hoe hoger de solvabiliteit hoe beter. Afhankelijk van de soort onderneming moet deze minimaal tussen de 25% en 40% liggen.
 3. Hoeveel liquide middelen zijn er aanwezig?
  Veel creditratings kijken ook naar de bankstand die blijkt uit de jaarrekening. Een afname van de bankstand tegenover het voorgaande jaar leidt dan tot een verlaging van de creditrating.
 4. Betaalgedrag
  Sommige creditraters analyseren het betaalgedrag van bedrijven, betaalt u uw rekeningen regelmatig (veel) te laat, dan zal dit leiden tot een lage creditrating.
 5. Ouderdom gedeponeerde jaarrekening
  Deponeert u de jaarrekening pas laat bij de Kamer van Koophandel dan kan dit leiden tot een lagere rating. Hierbij dient natuurlijk wel opgemerkt te worden dat als u op 2 januari de jaarrekening van het jaar ervoor deponeert u wel heel snel bent met deponeren, maar als uit deze jaarrekening blijkt dat u bijna failliet bent, dit niet zal leiden tot een hogere creditrating.
 6. Overige onderdelen
  Op bovenstaande punten kunt u zelf invloed uitoefen, maar bij een creditrating wordt ook vaak nog gekeken naar een aantal punten waar u zelf geen invloed op hebt zoals de branche waarin uw onderneming actief is, het aantal jaar dat u actief bent, uw vestigingsadres en hoeveel medewerkers er zijn.

Optimalisatie bedrijfsvoering

Hoe kunt u nu uw eigen creditrating verbeteren? U kunt kijken of zaken in de jaarrekening anders gepresenteerd kunnen worden. Echter, de jaarrekening is een uitkomst van de prestaties van uw bedrijf. Het belangrijkste is dus een gezonde bedrijfsvoering, die zal namelijk voor een groot deel uw creditrating bepalen. Een gezonde bedrijfsvoering kunt u bijvoorbeeld bereiken door:

  • Volledige digitalisatie van je administratie
   Dit zorgt voor realtime inzicht in omzet, kosten en marges, cashflowforecast en KPI’s, zodat u tijdig bij kunt sturen wanneer dit nodig is.
  • Uw debiteurenbeheer te optimaliseren.

Check onder andere de creditratings van uw eigen afnemers en bepaal op basis hiervan uw leveringsvoorwaarden.

 • Optimaliseer uw voorraad en/of onderhandenwerk positie.

 

Overige maatregelen om uw creditraiting te verbeteren

Naast een gezonde operationele bedrijfsvoering kunt u de volgende acties ondernemen om een betere creditrating te realiseren:

 • Deponeer tijdig uw jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.
 • Keer pas dividend uit op het moment dat u een goede of zeer goede creditrating heeft of maak het geld pas over na 31 december. De dividenduitkering staat dan mogelijk al wel als schuld op je balans, maar het geld staat ook nog op de bankrekening, wat vaak nog wel een positieve invloed heeft op je rating.
 • Heeft de werkmaatschappij een schuld aan de holding en heeft de werkmaatschappij een lage creditrating en de holding een zeer goede? Overweeg dan om deze schuld om te zetten in aandelenkapitaal.
 • Stuwmeren aan vakantiedagen openstaan? Deze staan als schuld op uw balans en hebben daarmee in principe een negatieve invloed op uw creditrating. Zorg dan ook dat deze zoveel mogelijk binnen het jaar worden opgenomen.
 • Heeft u nu een rekening courant schuld bij bijvoorbeeld de bank en heeft u deze schuld deels gebruikt voor de investering in vaste activa (lange termijn investeringen)? Onderzoek dan de mogelijkheden om deze rekening courant schuld (kortlopende schuld) om te zetten in een langlopende lening (langlopende schuld). Dit heeft een positieve invloed op uw werkkapitaal.
 • Betaal uw rekeningen op tijd als de liquiditeiten dit toestaan.
 • Alles al geprobeerd maar heeft u simpelweg meer liquiditeit nodig om noodzakelijke investeringen te doen? Overweeg dan extra geld op te halen door de uitgifte of verkoop van aandelen. De prijs die u hiervoor krijgt is weer afhankelijk van hoe uw bedrijf presteert. Dit zal een positieve invloed hebben op uw werkkapitaal en solvabiliteit.

De mogelijkheden om uw creditrating te verbeteren zijn voor iedere ondernemer anders en zijn dus vaak terug te voeren tot de operationele bedrijfsvoering en het inzicht hierin. Weet u dat er verbeteringen mogelijk zijn, maar weet u niet hoe of komt u er zelf niet aan toe? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!