Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning 2017 - 4-Vision

  • 8 februari 2017
  • Geen reacties

Per 1 januari is de verhoogde schenking voor de eigen woning verruimd tot € 100.000. De eis dat deze schenking door ouders aan kinderen gedaan dient te worden vervalt. Eveneens vervalt, bij aflossing van de restschuld, de eis dat de restschuld ontstaan moet zijn tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018. De voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 39 jaar moet zijn op het moment van de schenking, blijft wel van toepassing. Er zijn nog een aantal andere juridische en fiscale aspecten omtrent deze vrijstelling die wij graag voor u in kaart brengen.

Wat houdt de vrijstelling exact in?

In 2013 en 2014 was er sprake van een tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling tot € 100.000. voor de eigen woning. De nieuwe regeling van 2017 lijkt erg op deze verruiming, maar het betreft nu een permanente verruiming, in plaats van een tijdelijke verruiming. Deze vrijstelling geldt voor iedereen, dus ook neven en nichten, kennissen en kleinkinderen. Er hangt wel een leeftijdsvoorwaarde aan voor de ontvanger. Deze (of zijn partner) dient ouder te zijn dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar.

Het is vanaf 2017 mogelijk om de eenmalige verhoogde schenking gespreid over drie aaneengesloten jaren te ontvangen. Voor eventuele boeterente kan dit voordelen hebben. De ontvanger dient wel in alle jaren aangifte te doen.

De vrijstelling geldt per schenker. Een persoon kan dus van diverse schenkers een ton ontvangen. Er wordt in dit geval wel gekeken naar het verleden. Heeft dezelfde schenker al eens gebruikgemaakt van een verruimde schenkingsvrijstelling? Indien het antwoord ja is, geldt geen nieuwe vrijstelling.

Voordeel

Voor kinderen geldt in 2017 een reguliere vijstelling voor de schenkbelasting van € 5.320 in alle andere gevallen bedraagt deze €2.129. Deze vrijstelling is voor een woningschenking in alle gevallen dus € 100.000.

Het benutten van de schenkingsvrijstelling scheelt in ouder-kind verhouding 10 tot 20% schenkbelasting. Het voordeel is in andere verhoudingen nog groter aangezien daar het tarief 30 tot 40% kan bedragen.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over de verhoogde schenkingsvrijstelling? Neem gerust contact op met 4-VISION. Wij staan voor u klaar om complexe regelingen tot de essentie terug te brengen. Bel ons op 085-0471576 of mail naar info@4-vision.nl!