Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Voordelen van een turboliquidatie - 4-Vision

 • 14 februari 2018
 • Geen reacties

In dit artikel zal worden ingegaan op de voordelen van een zogenoemde turboliquidatie ten opzichte van een reguliere liquidatie.

Voordelen turboliquidatie

Bij een reguliere afwikkeling van de liquidatie van een besloten vennootschap zijn de nodige stappen vereist. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een turboliquidatie zijn minder stappen nodig om tot opheffing van de besloten vennootschap te komen.

Bij de reguliere liquidatie besluit de algemene vergadering van aandeelhouders om tot ontbinding van de besloten vennootschap over te gaan. Bij dat besluit wordt de vereffenaar benoemd, welke de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de schulden van de vennootschap worden betaald. Wanneer na voldoening van de schulden nog vermogen overblijft, dan keert de vereffenaar deze uit aan de aandeelhouders. Tevens dient de vereffenaar een plan van verdeling op te stellen. Diverse stukken dienen bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. Ook is er een verplichting om in een landelijk dagblad bekend te maken dat de besloten vennootschap wordt opgeheven en in die advertentie dient ook vermeld te worden waar de stukken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen na de bekendmaking twee maanden bezwaar maken tegen de documenten, die ter inzage liggen. Vervolgens dienen de stukken nog zeven jaar te worden bewaard.

Bij een turboliquidatie is het vereist dat de besloten vennootschap geen baten meer heeft. Het begrip baten ziet op zowel het resultaat als de activa-zijde van de balans. Wanneer er geen baten meer zijn, kan de algemene vergadering van aandeelhouders een besluit nemen tot ontbinding. Er dient een opgave bij de Kamer van Koophandel te worden gedaan van de ontbinding en er dient een bewaarder van de bescheiden te worden benoemd, deze dient de bescheiden zeven jaar te bewaren.

Zoals uit hetgeen hierboven beschreven blijkt, kunnen de nodige stappen worden overgeslagen bij een turboliquidatie.

Reguliere liquidatie:

 • besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding;
 • notulen van de AVA naar KvK sturen;
 • formulieren ontbinding BV invullen en opsturen naar de KvK;
 • opstellen en insturen advertentie voor landelijk dagblad;
 • verklaring van deponeren liquidatiebalans aanvragen bij KvK;
 • twee maanden na advertentie een verklaring van de rechtbank vragen dat zich geen schuldeisers hebben gemeld;
 • verklaring opsturen aan de KvK;
 • bewaarder dient bescheiden zeven jaar te bewaren.

Turboliquidatie:

 • besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding;
 • opstellen liquidatiebalans;
 • opsturen besluit, formulier ontbinding vennootschap en formulier einde rechtspersoon naar de KvK;
 • bewaarder dient bescheiden zeven jaar te bewaren.

Besparing kosten

Ten slotte bespaart het liquideren van de BV de nodige kosten. Zo dient geen jaarrekening meer gedeponeerd te worden bij de KvK; kunnen bankrekeningen worden opgeheven; en hoeft geen administratie meer te worden bijgehouden.