Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Werknemer uit Oekraïne? - 4-Vision

  • 8 november 2022
  • Geen reacties

Neemt u een werknemer uit Oekraïne in dienst? Dan meldt u dit via het werkgeversportaal bij UWV met het formulier ‘Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne’. De werknemer kan twee werkdagen nadat u de melding heeft gedaan, starten met werken. Per 1 november zijn de formaliteiten veranderd.

Geen werkvergunning
Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als het volgende geldt:

  • De werknemer valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie.
  • Hij heeft een arbeidsovereenkomst.

Deze vrijstelling geldt vanaf 1 april 2022 en werkt terug tot en met 4 maart 2022. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Zij hebben hierdoor het recht om te werken in Nederland.

Vrijstelling tot en met 31 oktober 2022
Het kost tijd om voor vluchtelingen uit Oekraïne de benodigde documenten te regelen. Daarom gold tot en met 31 oktober 2022 een vrijstelling voor alle Oekraïners. Zij moesten hun nationaliteit kunnen aantonen met een document, bijvoorbeeld met een paspoort. Deze overgangstermijn geldt ook voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit of zonder officiële nationaliteit (staatlozen). Wel moeten ze voldoen aan een van de volgende twee voorwaarden:

  • Zij kunnen bewijzen dat zij op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming hadden.
  • Zij kunnen bewijzen dat zij in het bezit waren van een geldige permanente verblijfsvergunning die volgens Oekraïens recht is afgegeven.

Let op: Vanaf 1 november 2022 geldt dat een vluchteling in het bezit moet zijn van een sticker of O-document dat is afgegeven door de IND. Zo kan hij aantonen dat hij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. De vluchteling mag dan werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.