Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Per 1 januari 2021 voorkomt de WHOA onnodige faillissementen - 4-Vision

  • 18 januari 2021
  • Geen reacties

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is er om faillissementen van levensvatbare ondernemingen te voorkomen. De WHOA maakt financiële herstructurering van bedrijven makkelijker. Het doel van het akkoord is om de waarde van het bedrijf en de werkgelegenheid te behouden. De WHOA is vanaf 1 januari jl. onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor alle bedrijven.

Hoe werkt de WHOA?

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl zij nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Bedrijven zonder overlevingskans kunnen ook gebruik maken van de WHOA. Zij kunnen dan stoppen zonder faillissement. Dankzij de WHOA kan er zonder instemming van (alle) schuldeisers toch een akkoord op de schuldregeling worden bereikt. Dat werkt zo: De schuldenaar overlegt met zijn schuldeisers en legt afspraken vast in een conceptakkoord. Daarover moet worden gestemd. Vervolgens bevestigd de rechtbank het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Dus óók als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Tijdens het WHOA-traject mag de ondernemer met schulden blijven ondernemen.

Wilt u gebruik van de WHOA? Dit zijn belangrijke aandachtspunten

Is faillissement voor uw bedrijf een reëel risico? Dan kunt u gebruik van de WHOA maken om een faillissement te voorkomen. Wel moet uw bedrijf ná de herstructurering weer financieel gezond zijn. Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen en het akkoord moet ook voor schuldeisers en aandeelhouders redelijk zijn. Bovendien morgen arbeidsvoorwaarden van het personeel niet veranderen. De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen. 

4-Vision staat u bij tijdens het WHOA-traject

Wilt u een WHOA-traject opstarten? Dan komt er veel op u af. Er moet overlegd worden met schuldeisers en er moet een redelijk conceptakkoord liggen. 4-Vision kan u hierin bijstaan. Wij helpen bij het vastleggen van gemaakte afspraken in een conceptakkoord en zorgen dat het akkoord aan alle wettelijke voorschriften en voorwaarden voldoet. Heeft u vragen aan 4-Vision over een WHOA-traject of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met 4-Vision. Bel ons op 088-0129900 of mail ons via info@4-vision.nl

Hierbij nog een handige link naar de WHOA routekaart van KvK

Bronnen: 

Neem contact met ons op