Maliebaan 41
3581 CD Utrecht
085-0471576

Prinsjesdag: overige fiscale regelingen - 4-Vision

  • 7 maart 2019
  • Geen reacties

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het Prinsjesdag en dat betekent een nieuw belastingplan. In deze serie zullen wij stilstaan bij enkele van de belangrijkste maatregelen en veranderingen die volgen uit het Belastingplan 2018. In dit item zal er gekeken worden naar de belangrijkste wijzigingen voor de overige fiscale rechtsgebieden.

Btw-nultarief voor zeeschepen

De levering van en diensten betreffend zeeschepen welke worden gebruikt voor bijvoorbeeld passagiersvervoer tegen betaling, visserij of vrachtvervoer zijn in de omzetbelasting belastingplichtig tegen het zogenaamde nultarief. Dit houdt in dat geen btw betaald hoeft te worden over leveringen en diensten, maar wel voorbelasting in aftrek gebracht mag worden. Dit is voordelig ten opzichte van vrijgestelde leveringen en diensten aangezien daar geen vooraftrek mogelijk is.

Tot op heden was deze regelgeving omtrent zeeschepen vrij ruim geformuleerd in de wet. In het Belastingplan 2018 is opgenomen dat met ingang van aankomend jaar een extra eis wordt gesteld aan zeeschepen die het nultarief willen toepassen. Van zeeschepen wordt voortaan vereist dat ze voor 90% of meer worden gebruikt voor de vaart op volle zee.

Inkeer

De afgelopen jaren was de zogenaamde inkeerregeling van toepassing. Deze regeling had tot gevolg dat belastingplichtigen met niet aangegeven vermogen in het buitenland (ook wel zwartspaarders) vrijwillig hun aangifte konden verbeteren. Deze regeling was erg coulant, aangezien het tot gevolg had dat geen tot matige boetes werden opgelegd aan zwartspaarders.

De afschaffing van de inkeerregeling heeft tot gevolg dat zwartspaarders niet meer zomaar kunnen ontkomen aan boetes en andere gevolgen. Zwartspaarders zullen ‘gewoon’ weer geconfronteerd worden met boetes en onder omstandigheden strafrechtelijke vervolging. Het is overigens nog aardig om op te merken dat vrijwillige verbetering na afschaffing van de inkeerregeling nog wel matiging van boetes tot gevolg kan hebben.

Voor aangiftes gedaan voor 1 januari 2018 of aangiftes die voor die datum ingediend hadden moeten worden geldt de inkeerregeling nog.

De Wet DBA

De Wet DBA is de opvolger van de VAR-regeling en regelt de voorwaarden waaraan een ZZP’er moet voldoen willen zijn werkzaamheden niet als loondienst aangemerkt worden. Om werkgevers en ZZP’ers de tijd te geven om de wet zo goed mogelijk toe te passen, is besloten om de inwerkingtreding met een halfjaar uit te stellen tot 1 juli 2018.

In het regeerakkoord is besloten om de Wet DBA niet slechts later in werking te laten treden, maar de wet helemaal af te schaffen.

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen voor u als ondernemer zijn van bovengenoemde veranderingen of heeft u andere vragen over het Belastingplan 2018, neem dan vrijblijvend contact met ons op.