Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

NOW-regeling - 4-Vision

 • 18 februari 2021
 • Geen reacties

De NOW-regeling: voor wie?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor bedrijven die door de coronacrisis gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Met deze regeling kunnen die bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Hoe hoger het omzetverlies, des te hoger de tegemoetkoming. Het doel van de NOW is om banen en inkomens te behouden. 

Aanvragen NOW-3

De NOW-3 is opgedeeld in drie subsidieblokken van drie maanden en loopt door tot 30 juni 2021. 

 • NOW-3.1: oktober tot en met december 2020 
 • NOW-3.2: januari tot en met maart 2021
 • NOW-3.3: april tot en met juni 2021

De loketten voor het aanvragen van NOW-1, NOW-2 en NOW 3.1 zijn inmiddels gesloten. Verwacht u in het eerste kwartaal van 2021 ten minste 20 procent omzetverlies? Dan kunt u de NOW-3.1 aanvragen.

Deadlines aanvragen NOW-3

 • De NOW-3.2 kunt u aanvragen van 15 februari tot en met 14 maart 2021 
 • De NOW-3.3 kunt u aanvragen van 17 mei tot en met 13 juni 2021

Tip van 4-Vision: wacht niet tot op de laatste dag met het aanvragen van NOW-3.2 of NOW-3.3. Onze ervaring is dat de systemen van het UWV op die dag overbelast kunnen raken. Daardoor kunt u net te laat zijn met het aanvragen van subsidie over uw loonkosten. 

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van NOW-3.2 of NOW-3.3? Of wilt u samen een inschatting maken van uw (verwachte) omzetverlies? Laat het ons weten. Wij zoeken het graag voor u uit!

Welke voorwaarden gelden er voor het aanvragen van een NOW?

 • Uw bedrijf verwacht over een periode van drie maanden tenminste 20 procent omzetverlies.
 • De werknemers die u in dienst heeft, zijn in Nederland sociaal verzekerd.
 • U moet uw werknemers 100 procent doorbetalen.
 • U moet de subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
 • U moet werknemers informeren over een toegekende aanvraag.
 • U moet loonaangifte doen op voorgeschreven momenten.
 • U mag geen dividend of bonus uitkeren en u mag geen eigen aandelen kopen. 
 • Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet u inzage kunnen geven in de administratie. 
 • U heeft een inspanningsverplichting. Dat betekent dat u uw personeel om- of bijscholing moet aanbieden. Lees hier meer over de inspanningsverplichting. 

Wat is nog meer belangrijk om te weten over de NOW-regeling?

 • U kunt subsidie ontvangen voor zowel werknemers met een vast contract als werknemers met een flexibel contract.
 • Heeft u subsidie ontvangen voor personeel dat u ontslagen heeft? Dan moet u die subsidie terugbetalen.
 • Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt geen toestemming gevraagd. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de subsidie die u ontvangt. Bijvoorbeeld:

Bij een omzetverlies van 100 procent ontvangt u maximaal 85 procent van de loonkosten. Maar bij een omzetverlies van 50 procent ontvangt u maximaal 42,5 procent van de loonkosten. Het UWV heeft een handige tool waarmee u kunt berekenen hoeveel subsidie u ontvangt: link tool: https://www.simulatienow.nl/

Het UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Voor alle bedrijven geldt een opslag van 40 procent bovenop werkgeverslasten. (Zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies) Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salarissen boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

4-Vision weet alles van de NOW-3.2 NOW-3.3; we helpen u graag bij het uitrekenen van uw verwachte omzetverlies zodat u een realistische inschatting kunt maken. Neem contact met ons op via info@4-vision.nl of via 088-0129900.

Neem contact met ons op

Bronnen: