Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - 4-Vision

 • 18 februari 2021
 • Geen reacties

De Tegemoetkoming Vaste Lasten: voor wie?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies hebben door de coronacrisis. De regeling helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, zoals huur, pacht en onderhoud. Loonkosten vallen niet onder vaste lasten. Hiervoor kunnen bedrijven gebruik maken van de NOW-regeling. 

Belangrijke deadlines voor het aanvragen van de TVL:

 • TVL Q4 2020 kan niet meer worden aangevraagd
 • TVL Q1 2021 kan worden aangevraagd vanaf februari. Datum wordt nog bekend gemaakt
 • TVL Q2 2021 kan worden aangevraagd vanaf mei. Datum wordt nog bekend gemaakt.
 • Starters kunnen vanaf mei 2021 TVL aanvragen voor Q1 en Q2 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) adviseert om niet te wachten op uw kwartaalcijfers voor het aanvragen van TVL. U maakt een voorzichtige schatting waarmee u uw aanvraag indient. Wacht niet te lang met indienen: op de laatste dag lopen systemen nogal eens vast, waardoor u de deadline kunt missen. 

De TVL kan per kwartaal aangevraagd worden

Vanaf februari (datum wordt nog bekend gemaakt) kan de TVL voor Q1 2021 worden aangevraagd. Die geldt van 1 januari tot en met 31 maart 2021. In verband met de aanhoudende coronamaatregelen is de TVL voor Q1 2021 uitgebreid:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland

Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers 

 • Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar een vast percentage van 85 procent 
 • Het minimumbedrag gaat omhoog van 750 euro naar 1.500 euro per kwartaal 
 • Het maximumbedrag gaat omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro per kwartaal 
 • Voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers wordt het maximumbedrag 400.000 euro per kwartaal

Deze uitgebreide TVL gaat ook gelden voor Q2 2021 en wordt niet afgebouwd. Starters die hun bedrijf zijn begonnen tussen 1 januari en 30 juni 2020 kunnen straks gebruik maken van een aparte regeling. De referentieperiode voor die starters wordt het 3e kwartaal van 2020. De regeling gaat gelden voor Q1 en Q2 van 2021. Het loket voor de starters opent waarschijnlijk in mei 2021.

Welke voorwaarden gelden er voor het aanvragen van een TVL?

Voor het aanvragen van de TVL Q4 2020 zijn er algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden. 4-Vision zette de voorwaarden voor u op een rij:

 • Er moet sprake zijn van minimaal 30 procent omzetverlies in het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
 • Uw vaste lasten zijn minimaal 3.000 euro in het vierde kwartaal 2020. Dat berekent u op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort.

Wat verstaat het RVO) onder omzet en vaste lasten?

Bij uw berekeningen is het belangrijk om de definities van het RVO te hanteren. Zie hieronder wat het RVO onder ‘omzet’ en ‘vaste lasten’ verstaat. (Bron: RVO.nl)

 • Omzet: Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. 
 • Vaste lasten: Voor de berekening van de vaste lasten gebruiken we het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche. Dit noemen we het percentage vaste lasten. Uw werkelijke vaste lasten hoeft u dus niet op te geven.

Waar moet uw onderneming nog meer aan voldoen voor de TVL Q4 2020?

 • Uw onderneming valt onder het MKB
 • Uw onderneming is opgericht voor 15 maart 2020. Deze datum is niet met terugwerkende kracht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Sommige SBI-codes zijn uitgesloten met deelname. Benieuwd of uw onderneming de juiste SBI-code heeft om in aanmerking te komen? Check deze lijst.

Financieel

 • Uw bedrijf had op 31 december 2019 (of daarna) geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank
 • Uw bedrijf was op 31 december 2019 (of daarna) niet failliet
 • Na het krijgen van de subsidie mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen.

Vestiging

 • Uw bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland.
  Dit vestigingsadres is geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
 • Minstens één vestiging van uw bedrijf heeft een ander adres dan uw privéadres.
  Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Is dat laatste het geval? Dan moet u bij uw aanvraag bewijs meesturen dat de vestiging los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft.

Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2, 47.89.9, 49.39.1, 49.32, 49.41, 49.42, 50, 51.10, 53, 85.53 of 93.21.2 (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, binnenvaart, zee- en kustvaart, goederenvervoer over de weg, verhuisvervoer, post- en koeriersdiensten). 

Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Let op: voor ondernemers in de zorg gelden aanvullende voorwaarden

Ondernemers in de zorg kunnen ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers. Denk daarbij aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Het RVO wijst op het volgende:

‘Om in aanmerking te komen voor de continuïteitsbijdrage geldt: De zorgaanbieder maakt geen aanspraak op relevante rijksregelingen in het kader van de coronacrisis. Behalve eventueel voor de omzetdaling na aftrek van de vergoeding die de zorgaanbieder ontvangt op basis van de prestatie continuïteitsbijdrage.’

Wat betekent dat concreet? De TVL-subsidie kan voor zorgondernemers dus gevolgen hebben voor de hoogte van de continuïteitsbijdrage. Komt u hier zelf niet uit of heeft u hier vragen over? Neem contact op met 4-Vision voor het maken van de juiste berekening. We komen er snel achter of uw zorgonderneming gebruik kan maken van de TVL Q4 2020. 

Mag de TVL gecombineerd worden met de NOW?

U kunt van zowel de TVL Q4 2020 als de NOW gebruikmaken. De NOW compenseert de loonkosten voor een deel en de TVL Q4 2020 is bedoeld voor andere vaste lasten. 

Maar let op: De TVL Q4 2020 heeft invloed op de NOW-regeling. Een ontvangen TVL Q4 2020 wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet. Daardoor valt de NOW-subsidie lager uit. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

Wilt u de aanvraag voor de TVL Q1 2021 alvast voorbereiden? Of heeft u hulp nodig bij het maken van berekeningen? 4-Vision is op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen rondom de TVL-regeling en helpt u graag. Neem contact met ons op via info@4-vision.nl of bel ons op 088-0129900.

Neem contact met ons op

Bronnen: