Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Simpel doorgroeien met je bedrijf

Maximaal profijt uit Innovatiebox

Het ultieme belastingvoordeel

Het beste kantoor in de Innovatiebox

Hoe kan 4-vision jou helpen met de Innovatiebox?

4-Vision helpt jou optimaal gebruik te maken van de innovatiebox. Dat kan je veel voordeel opleveren. Als je aan de voorwaarden voldoet, betaal je over je innovatieve opbrengsten maximaal 7 procent. Tel uit je winst. Op deze pagina vertellen we je alles over de innovatiebox.

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is een regeling vanuit de overheid, waarbij het stimuleren van vooruitstrevende projecten centraal staat. Ondernemingen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsvoorschriften, kunnen flinke korting krijgen op de belasting die je betaalt over de opbrengst die je
gehaald hebt uit patenten en zogenaamde WBSO projecten. Mede door de complexiteit van de aan te leveren stukken, is de knowhow van een kantoor als 4-Vision gewenst om succes te behalen met de Innovatiebox.

Fiscaal gezien is de Innovatiebox zeer aantrekkelijk en kent de Octrooibox als voorganger. De Innovatiebox is opgenomen in de Wet op de Vennootschapsbelasting en is inmiddels een regeling waar tal van bedrijven een beroep op doen.

Voorwaarden Innovatiebox 2022

Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox in 2022, dien je aan diverse voorwaarden te voldoen. Kernvoorwaarde is dat je als ondernemer hard kunt maken dat jouw onderneming bezig is met het doorvoeren van innovaties ten aanzien van producten of bedrijfsprocessen. Maak je dit niet waar, dan zal de Belastingdienst je verzoek niet honoreren. Andere voorwaarden die er gesteld worden voor de Innovatiebox anno 2022 zijn als volgt:

Jouw eigendom

Het immateriële activum is zelf
gecreëerd en je hebt hier een S&O-verklaring of octrooi voor
ontvangen.

Zelf betaald

Het immateriële activum is zelf
betaald zonder steun van externe partijen.

Relevante bijdrage

De innovatie moet een minimale
bijdrage van 30% geleverd hebben aan de winst.

BV of NV

Het IP van het immateriële
activum blijft te allen tijde jouw eigendom en je hebt een BV of NV en betaalt
vennootschapsbelasting.

Immateriële vaste activa

4-Vision benoemde al eerder even het immateriële activum. Dit is een andere naam voor alle zelf voortgebrachte ontwikkelingen. Deze hoeven niet op de balans te staan.

Bij de Innovatiebox wordt er aan de hand van de WBSO, wat een afkorting is voor Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), gekeken of deze immateriële vaste activa daadwerkelijk door jou ontwikkeld zijn.

De WBSO-beschikking wordt ook wel aangeduid als de S&O-verklaring en is een document dat wordt toegekend door de Rijksoverheid. Alleen als je deze verklaring in je bezit hebt, maak je aanspraak op de korting.

Kan mijn bedrijf ook verdienen aan de innovatiebox?

Dat kan als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Ten eerste moet je beschikken over een WBSO-verklaring. Met de WBSO-verklaring toon je aan dat jij de innovatie waarvoor je een innovatiebox-aanvraag wilt indienen zelf hebt ontwikkeld. Daarnaast moet je onderneming belastingplichtig zijn in Nederland, hier vennootschapsbelasting betalen en moet je onderneming ook echt voordeel kunnen behalen met de innovatie.

Hoe werkt de innovatiebox?

Gewapend met je WBSO-verklaring, uitvoerige documentatie over je innovatie en een margeverwachting, stellen we samen een plan op. Dat leggen we voor aan onze contacten bij de Belastingdienst. Hierna starten we het innovatiebox-traject voor je op en implementeren we de administratie ervan zorgvuldig in je boekhouding. Vanaf dat moment geniet jij van de korting op je vennootschapsbelasting.

Wanneer betaal ik 4-vision voor deze dienst?

We werken op basis van no cure no pay. We brengen alleen een percentage van wat we voor je
verdienen in rekening. Daarover maken we vooraf duidelijke afspraken, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hoe lang blijft mijn bedrijf in aanmerking komen voor de innovatiebox?

Bedrijven kunnen maximaal vijf jaar van de voordelen van de innovatiebox profiteren. Na die periode moeten ze opnieuw beoordelen of ze nog steeds aan de criteria voldoen en of de regeling nog steeds van toepassing is.

Is de innovatiebox alleen beschikbaar voor grote bedrijven?

Nee, de innovatiebox is beschikbaar voor bedrijven van alle groottes, inclusief kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's). Zolang uw bedrijf aan de criteria voldoet, kunt u in aanmerking komen.

Wat zijn de voordelen van de innovatiebox?

De voordelen van de innovatiebox zijn onder andere lagere belastingtarieven op winst uit innovatieve activiteiten, wat kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor bedrijven. Het stimuleert ook innovatie en onderzoek en ontwikkeling in Nederland.