Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Nieuwsoverzicht? Bekijk het nieuwsoverzicht van 4-Vision!

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

Stel, u erft van een overleden oudtante een schilderij met een taxatiewaarde van € 50.000. Zo…

Lees verder
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto.…

Lees verder
Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aangifte niet voldoen aan voortzettingsvereiste BOR

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zijn voorwaarden verbonden, met name het voorzettingsvereiste. Voldoet u…

Lees verder
Concurrentiebeding geschorst

Concurrentiebeding geschorst

Een commercieel medewerker van een leverancier van machines voor de industriële bakkersbranche heeft bij indiensttreding in…

Lees verder
Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Wet aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling 2025

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart over het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2025.…

Lees verder
Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Feitelijk 40-urige werkweek, maar contract voor 36 uur

Volgens de arbeidsovereenkomst heeft een werknemer van een houthandel een 36-urige werkweek en 25 vakantiedagen. Feitelijk…

Lees verder
Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Fiscale aandachtspunten bij koop, verkoop of verbouwing van woning

Hebt u in 2023 een woning gekocht of verkocht, een hypotheek overgesloten of een lening voor…

Lees verder
Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Rechter veegt deskundigenoordeel UWV van tafel

Een keukenmedewerker blijft wegens ziekte thuis. De werkgever gelooft niet dat de werknemer ziek is. Vervolgens…

Lees verder
Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Bedrijfsopvolgingsregeling: kabinetsreactie wetsvoorstel Groenlinks

Groenlinks heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat onder meer betrekking heeft op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een deel…

Lees verder
Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

In een fase waarin het bij zijn werkgever niet goed loopt, treedt een medewerker in contact…

Lees verder
Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV heeft in privé een pand gekocht, naast een pand van…

Lees verder
Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Werkgever krijgt geen compensatie transitievergoeding

Als werkgever krijgt u van het UWV compensatie van de verschuldigde transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst is…

Lees verder
Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

Aangiften met zorgkosten speerpunt controle

Volgens de meest recente steekproef (over 2021) door de Belastingdienst is er bij 28% van de…

Lees verder
Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Belastingvoordeel Brabantse brouwer

Onlangs verscheen in een landelijk dagblad een artikel met de strekking dat een bekende Brabantse brouwersfamilie…

Lees verder
Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Vormt verstrekking koffiebeker to go belast loon?

Tegen 1 april kan men zich bij sommige fiscale publicaties afvragen hoe serieus ze zijn. Zo…

Lees verder
Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

Een kennisgroep van de Belastingdienst heeft onlangs een standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding…

Lees verder
Overwerk op eigen initiatief

Overwerk op eigen initiatief

Een medewerkster werkt op basis van een tijdelijk contract 10 uur per week bij een garagebedrijf.…

Lees verder
Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Studeren en ondernemen met zelfstandigenaftrek?

Een onderneemster in juridische dienstverlening rondt haar master rechtsgeleerdheid af met een scriptie. In haar aangifte…

Lees verder
Werkneemster pleegt urenfraude

Werkneemster pleegt urenfraude

Een werkgever in de gezondheidszorg werkt met een systeem voor Employee Self Service. Werknemers geven online…

Lees verder
Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Werkneemster stelt directie persoonlijk aansprakelijk

Een werkneemster heeft een vordering van ruim € 15.000 op haar voormalige werkgever, een BV. Die…

Lees verder
Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Huwelijkse voorwaarden in zicht van overlijden

Na een relatie van 33 jaar trouwt een dame in gemeenschap van goederen met haar partner.…

Lees verder
Familiehypotheken blijven

Familiehypotheken blijven

U kent wel de geldlening binnen de familie voor aankoop van een woning. Een voordeel van…

Lees verder
Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

Volgens persberichten komen verkopers van tweedehands spullen die jaarlijks (meer dan) dertig items of voor (meer…

Lees verder
Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

Bij het einde van een dienstverband van een secretaresse eist de werkgever terugbetaling van ten onrechte…

Lees verder
Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Hobbymatig ontwikkelde software: verkoopopbrengst belast?

Een biljarter heeft in zijn vrije tijd software ontwikkeld voor zijn biljartvereniging. Achttien jaar later wordt…

Lees verder
Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Als werkgever mag u werknemers een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt in 2024 een…

Lees verder
Investeren in huurwoningen toch interessant?

Investeren in huurwoningen toch interessant?

Het rendement van particuliere verhuurders van woningen staat onder druk. In een artikel is gesuggereerd dat…

Lees verder
Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Ontwikkelen mocktails bron van inkomen?

Een dame werkt fulltime bij de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling, productie…

Lees verder
Belegging of projectontwikkeling?

Belegging of projectontwikkeling?

Twee broers vormen een maatschap die bedrijfspanden en woonruimte verhuurt. De broers kopen een perceel grond…

Lees verder
Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO…

Lees verder
Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Voor 1 februari 2024 uitbetaalde bedragen melden

Hebt u in 2023 bedragen aan iemand betaald die niet bij u in (fictieve) dienstbetrekking is?…

Lees verder
Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Man en vrouw laten een huis bouwen. Het is de bedoeling dat een aangebouwde zelfstandige kantoorruimte…

Lees verder
Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Arbeidsovereenkomst stopt wegens zwangerschap en ziekte

Een jongedame gaat aan de slag bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract voor…

Lees verder
Energielijst en Milieulijst 2024

Energielijst en Milieulijst 2024

De overheid ondersteunt energiezuinige en milieu-investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regelingen EIA, MIA…

Lees verder
Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

Belangrijkste belastingwijzigingen 2024

We geven een overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de onbelaste kilometervergoeding, de invoering…

Lees verder
Verhuur bovenverdieping eigen woning

Verhuur bovenverdieping eigen woning

Een particulier verhuurt de eerste verdieping van zijn huis regelmatig enkele dagen via Airbnb. Deze verdieping…

Lees verder
Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Voldoening natuurlijke verbintenis en erfbelasting

Een oudere man woont aan het einde van zijn leven alleen op de ouderlijke boerderij en…

Lees verder
Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

In twee arresten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de Nederlandse overheid in…

Lees verder
Maximale huurverhoging in 2024

Maximale huurverhoging in 2024

Voor vrijesectorwoningen mag u de huur vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% verhogen. In juli…

Lees verder
Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Nieuwjaarsbijeenkomst en loonheffingen

Als een werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst organiseert voor zijn werknemers, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen.…

Lees verder
Motor van de zaak

Motor van de zaak

Stelt de werkgever een motor van de zaak ter beschikking en gebruikt de werknemer deze privé?…

Lees verder
Thuiswerken over de Belgische grens

Thuiswerken over de Belgische grens

Een werknemer van een Nederlands bedrijf woont in België en werkt regelmatig thuis. Wanneer vormt de…

Lees verder
Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Te lage verkoopprijs, dus schenking?

Een man verkoopt onroerende zaken aan zijn vrouw, met wie hij onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd.…

Lees verder
Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Ziek op vakantie met toestemming bedrijfsarts

Een senior meettechnicus werknemer heeft zijn vakantie geboekt en afgestemd met de werkgever. Dan wordt hij…

Lees verder
Bestelauto met opgeplakte zijruiten

Bestelauto met opgeplakte zijruiten

De regels over bestelauto’s blijven vragen oproepen. Zo heeft een kennisgroep van de Belastingdienst zich gebogen…

Lees verder
Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Overdracht pensioenkapitaal emigrerende werknemers

Nederlandse regelgeving rond de waardeoverdracht van pensioenaanspraken van emigrerende werknemers aan een pensioenuitvoerder in een andere…

Lees verder
Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Bron van inkomen ondanks negatieve resultaten

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel…

Lees verder
Outplacementkosten onbelast vergoeden

Outplacementkosten onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking.…

Lees verder
Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Bedrijfsopvolgingsregeling en uitbreiding belang

Vader heeft certificaten van aandelen in zijn Holding-BV geschonken aan zijn  kinderen. Voor de schenkbelasting is…

Lees verder
DGA toch premieplichtig

DGA toch premieplichtig

Via hun personal holding-BV’s hebben twee DGA’s ieder 30 stemrechtloze aandelen in een Holding-BV. De ouders…

Lees verder
Tegenbewijsregeling in box 3?

Tegenbewijsregeling in box 3?

Op 26 oktober 2023 is een motie aangenomen waarin het kabinet verzocht wordt een tegenbewijsregeling in…

Lees verder
Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Wettelijke verhoging over transitievergoeding?

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op de einddatum eindigt de overeenkomst van rechtswege.…

Lees verder
Rente familielening te hoog

Rente familielening te hoog

Een echtpaar koopt een woning voor € 415.000. Eén van de ouders verstrekt daartoe een lening…

Lees verder
Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Vervalt arbeidsovereenkomst bij beëindiging bedrijf?

Werkgever in de vleesverwerkende industrie verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst met een medewerker te ontbinden…

Lees verder
Belastingplan 2024 gewijzigd

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen…

Lees verder
BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

BTW en personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

De btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is niet altijd aftrekbaar.…

Lees verder
Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor…

Lees verder
Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Alternatief voor aangekondigde bedrijfsopvolgingsregeling?

Sommige familiebedrijven kunnen door verwatering van aandelenbezit geen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), terwijl beleggers…

Lees verder
Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Verduidelijking en rechtsvermoeden ZZP

Het kabinet gaat de wetgeving rond ‘werken in dienst van’ verduidelijken. Zo is er een toetsingskader…

Lees verder
Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Reiskostenvergoeding bij opvolgende arbeidsovereenkomsten

Een werknemer met een tijdelijk contract krijgt een vergoeding van € 0,30 per kilometer voor dienstreizen.…

Lees verder
Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Een ingenieur met een vast dienstverband wordt gedetacheerd als Lead Engineer bij een bedrijf. Wegens omstandigheden…

Lees verder
Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

Oversluiten eigenwoningschuld naar eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is in 2019 voor de aankoop van zijn huis een schuld aangegaan bij…

Lees verder
Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Versobering bedrijfsopvolgingsregeling geen probleem?

Eind juni heeft een wetenschapper in een landelijk dagblad gewezen op de gevaren van versobering van…

Lees verder
Professioneel mountainbiker in loondienst?

Professioneel mountainbiker in loondienst?

Een professioneel mountainbiker fietst voor een team op basis van een wieler- en een sponsorcontract. Hij…

Lees verder
Back-up van administratie verplicht?

Back-up van administratie verplicht?

De Belastingdienst stelt bij een ex-firmant van een VOF een boekenonderzoek in. De administratie vertoont forse…

Lees verder
Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Hoezo verboden nevenwerkzaamheden?

Een medewerker van een installatiebedrijf heeft in zijn arbeidsovereenkomst een verbod op nevenwerkzaamheden, een concurrentiebeding en…

Lees verder
Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer.…

Lees verder
Banksaldo ondernemingsvermogen?

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer besluit om een bedrag van €250.000 dat op verschillende bankrekeningen staat, niet meer tot…

Lees verder
Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij…

Lees verder
Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt een…

Lees verder
Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Een BV verleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioenrechten. Kort daarna overlijdt de DGA en gaat de…

Lees verder
Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Veel thuiswerken: BTW woon-werkverkeer toch zakelijk?

Woon-werkverkeer met een ter beschikking gestelde auto geldt voor de BTW als privégebruik. Er is een…

Lees verder
Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Salarisclaim bij oude werkgever na overgang onderneming

Een werkneemster met een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot 31 december, krijgt van haar werkgever tijdig een aanzegging…

Lees verder
Personenauto zakelijk of privé?

Personenauto zakelijk of privé?

Een keukeninstallateur heeft een zakelijke bus. Nadat keukens zijn geplaatst, moet hij soms nog kleine herstel-…

Lees verder
Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

Goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging vervalt

In het Deliveroo-arrest heeft de hoogste rechter geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn…

Lees verder
Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Ontslag wegens fraude met vakantie-uren: transitievergoeding?

Een controller heeft 96 vakantie-uren wel genoten, maar niet geregistreerd in het verlofsysteem. Daarna heeft hij…

Lees verder
Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Wanneer is eten en drinken aftrekbaar?

Ondernemers stellen regelmatig vragen over de aftrekbaarheid van kosten van eten en drinken. De aftrekbaarheid is…

Lees verder
Zieke werknemer aan lot overgelaten

Zieke werknemer aan lot overgelaten

Een werknemer van zestig jaar met een lang dienstverband en uitsluitend goede beoordelingen wordt ziek. Hij…

Lees verder
Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Naheffing overdrachtsbelasting: geen eigen woning?

Een echtpaar koopt in september 2021 voor € 440.000 een nieuw huis. De sleutel krijgen ze…

Lees verder
Vergoeding ziektekosten onbelast?

Vergoeding ziektekosten onbelast?

Een werkneemster en haar werkgever sluiten in het kader van de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst een…

Lees verder
Onderneming zonder inkomen

Onderneming zonder inkomen

Een ondernemer heeft ruim tien jaar een eenmanszaak in het implementeren van SAP-software en het adviseren…

Lees verder
Werknemer weigert passende functies

Werknemer weigert passende functies

Per 1 januari 2022 vervalt de functie van een medewerker. In oktober 2021 heeft de werkgever…

Lees verder
Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Financiële activa bij bedrijfsopvolging vrijgesteld?

Een onderneemster heeft financiële activa – effecten en banktegoeden -  van meer dan € 1.300.000 in…

Lees verder
Vrijwilliger en vergoeding

Vrijwilliger en vergoeding

Als een organisatie met vrijwilligers werkt, kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn. In dat geval hoeft…

Lees verder
Vastgoedtransactie belast

Vastgoedtransactie belast

Een vastgoed-BV heeft een perceel grond. Het is door de gemeente aangewezen als perceel waarop een…

Lees verder
Teamuitje en loonheffingen

Teamuitje en loonheffingen

De zomer is een mooie periode voor teamuitjes. Maar hoe zit het met de loonheffingen? Of…

Lees verder
DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

DGA neemt salaris niet op: onzakelijke lening

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een vordering in rekening courant op zijn B.V. van ruim € 156.000.…

Lees verder
Kilometeradministratie achteraf

Kilometeradministratie achteraf

Een ondernemer met een eenmanszaak koopt zakelijk een auto. Hij gebruikt de auto ook privé.  Een…

Lees verder
Onzakelijk verlies op woning DGA

Onzakelijk verlies op woning DGA

Een BV koopt een woning voor € 637.500 en laat deze voor € 375.000 levensloopbestendig maken.…

Lees verder
Aanvragen compensatie transitievergoeding

Aanvragen compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gewijzigd. Dat komt door een uitspraak van de Centrale…

Lees verder
Forse claim nabetaling overuren

Forse claim nabetaling overuren

Een medewerkster claimt bij haar ex-werkgever dat ze in twee jaar 2.150 overuren heeft gemaakt. Ze…

Lees verder
Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

Subsidie praktijkleren 2022-2023 aanvragen

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling…

Lees verder
Achteraf opgemaakte urenadministratie

Achteraf opgemaakte urenadministratie

Een schoonheidsspecialiste met een eigen salon claimt in haar aangifte inkomstenbelasting zelfstandigen- en startersaftrek. Daarvoor is…

Lees verder
Loon meewerkende kinderen

Loon meewerkende kinderen

Als een kind meewerkt in de onderneming van de ouder(s) kan sprake zijn van een echte…

Lees verder
Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Vraag BTW zonnepanelen uit 2022 op tijd terug

Hebt u in 2022 zonnepanelen gekocht met 21% BTW? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt…

Lees verder
Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met daarin de bepaling dat ze daarna bij…

Lees verder
Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Een particulier koopt een braakliggend perceel van de gemeente om daar twee woningen op te laten…

Lees verder
Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Heeft u als uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding? Dan stopt de uitzendovereenkomst niet meer automatisch.…

Lees verder
Eigen woning naar box 3?

Eigen woning naar box 3?

Voor de Nederlandse woningmarkt is het beter om de belasting op de eigen woning naar box…

Lees verder
Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens privégebruik…

Lees verder
Aanzegging einde contract in contract zelf

Aanzegging einde contract in contract zelf

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is verlengd. Na…

Lees verder
Inbreng VOF in bestaande BV

Inbreng VOF in bestaande BV

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben ook…

Lees verder
Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Een medewerker van een callcenter moet volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten voor de…

Lees verder
Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Een bedrijf wordt verkocht, maar wil dat de zittende manager tijdelijk aanblijft. Hij wordt statutair bestuurder…

Lees verder
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13%. Bij…

Lees verder
Verfijningen in box 3

Verfijningen in box 3

De invoering van het stelsel in box 3 op basis van werkelijk rendement wordt uitgesteld van…

Lees verder
Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Vrijstellingen bedrijfsopvolging

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR en DSR) verbeteren en…

Lees verder
Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Vergoeding verhuiskosten vrijgesteld

Als u verhuiskosten van een werknemer vergoedt, is deze vergoeding soms vrijgesteld. Wanneer deze vrijstelling van…

Lees verder
Werknemer mag laadpaal thuis houden

Werknemer mag laadpaal thuis houden

Een werkgever stelt via een leasemaatschappij een elektrische auto ter beschikking. De leasemaatschappij installeert een laadpaal…

Lees verder
Verhuur gastenverblijf eigen woning

Verhuur gastenverblijf eigen woning

Een stel breidt de eigen woning uit met een bijkeuken die toegang biedt tot de hoofdwoning…

Lees verder
Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

Baas betaalt stroom voor auto van de zaak

Werknemers hebben een elektrische auto van de zaak. Bij hun woning heeft de werkgever een laadpaal…

Lees verder
Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Opladen privéauto aan laadpaal werkgever

Soms mag een werknemer zijn privéauto gratis opladen bij de werkgever. Daar kunnen allerlei fiscale vragen…

Lees verder
Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Update arbeidsmarktpakket: tijdelijk werk

Er komen nieuwe regels voor tijdelijk werk. Hervorming van de arbeidsmarkt is een van de doelstellingen…

Lees verder
Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Update arbeidsmarktpakket: re-integratieverplichtingen werkgevers

Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn minder wendbaar als één van de werknemers onverhoopt langdurig ziek…

Lees verder
Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Update arbeidsmarktpakket: zelfstandigen

Er komt een verplichte verzekering voor zelfstandigen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Hervorming van de arbeidsmarkt…

Lees verder
Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Ziekmelding: werkgever haalt auto van de zaak op

Een intercedente heeft een contract voor onbepaalde tijd. Ze heeft een auto van de zaak die…

Lees verder
Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Liquide middelen: ondernemingsvermogen of Box 3?

Een consultant heeft in twee boekjaren tussen de € 600.000 en € 850.000 aan liquide middelen…

Lees verder
Ontslag statutair directeur

Ontslag statutair directeur

De statutair directeur van een bedrijf in productie en verduurzaming van fruit, groente en peulvruchten neemt…

Lees verder
Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Ondernemers met achterstand coronabelastingschuld

Circa 73.000 ondernemers hebben van hun coronabelastingschuld nog niets afgelost sinds 1 oktober 2022. Het kabinet…

Lees verder
Korting op producten uit eigen bedrijf

Korting op producten uit eigen bedrijf

Ontvangt een werknemer korting of een vergoeding bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf? Voor…

Lees verder
Wet betaalbare huur

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen in de private sector excessief gestegen. Afgelopen 5 jaar betaalden…

Lees verder
Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Ontslag werknemer niet zo bedoeld

Een werknemer die als Teamleider Bagage op Schiphol werkzaam is, stuurt zijn leidinggevende een uitgebreide mail…

Lees verder
TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

TEK-vergoeding voor MKB aanvragen vanaf dinsdag 21 maart

MKB-bedrijven waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21…

Lees verder
Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Schenking aan echtgenote door verkoop tegen te lage prijs

Een man verkoopt voor € 234.000 onroerende zaken aan zijn vrouw. Ze zijn gehuwd onder huwelijkse…

Lees verder
Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Handhavingsmoratorium ook voor inkomstenbelasting?

Een jongedame werkt in 2020 korte periodes in loondienst voor enkele werkgevers. Vanwege het gelijkheidsbeginsel is…

Lees verder
DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

DGA neemt auto van BV over voor te lage prijs

Een BV koopt een Volvo XC90 die als auto van de zaak wordt gebruikt door de…

Lees verder
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangepast

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) wordt aangepast. Zo blijkt uit een brief aan de Tweede…

Lees verder
Parkeerkosten werknemer

Parkeerkosten werknemer

De werkgever kan een parkeergelegenheid aan een werknemer vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Wat zijn…

Lees verder
Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Verjaring vordering op ex-echtgenoot

Man en vrouw trouwen buiten gemeenschap van goederen. Iedere echtgenoot is verplicht aan de andere echtgenoot…

Lees verder
Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

Fiets van de zaak naast reiskostenvergoeding

De fietsregeling houdt in dat een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde (inclusief BTW) van…

Lees verder
Subsidie energiebesparing

Subsidie energiebesparing

Bent u eigenaar van een koopwoning? En is dit uw hoofdverblijf? Dan kunt u gebruik maken…

Lees verder
Gebruikelijk loon echtpaar

Gebruikelijk loon echtpaar

Van een ondernemersechtpaar heeft de vrouw alle aandelen in een BV. Man en vrouw zijn in…

Lees verder
Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Vergoeding verblijfkosten dienstreizen 2023

Per 1 januari 2023 zijn de vergoedingsbedragen voor verblijfskosten bij dienstreizen van ambtenaren gewijzigd. De verblijfskostenvergoedingen…

Lees verder
Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Werkgever schrapt vaste onkostenvergoeding

Een werkgever verandert de manier waarop een bestaande onkostenvergoeding wordt betaald. Werknemers krijgen niet langer een…

Lees verder
UBO-register blijft dicht

UBO-register blijft dicht

Na een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is het UBO-register tijdelijk…

Lees verder
Concurrentiebeding werkt

Concurrentiebeding werkt

Een bedrijfsmakelaar heeft een vast contract als junior vastgoedconsultant. In het contract is een concurrentiebeding van…

Lees verder
Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Urenoverzicht ondernemer geschrapt

Naast een  dienstverband van 0,6 FTE, drijft iemand een onderneming in de vorm van een eenmanszaak.…

Lees verder
Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Fiscale regelingen bedrijfsopvolging op de schop

Een bedrijfsoverdracht is een belangrijk moment in het bestaan van een onderneming. En belastingheffing als gevolg…

Lees verder
Gebruikelijk loon DGA

Gebruikelijk loon DGA

In 2023 mag het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet meer slechts 75% van het…

Lees verder
Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Hoofdlijnen tegemoetkoming energiekosten MKB

Het kabinet heeft in oktober 2022 de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd. De TEK biedt een…

Lees verder
Maximale huurverhoging vrije sector

Maximale huurverhoging vrije sector

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de huurverhoging in de vrije sector maximeert.…

Lees verder
Werken met en als zelfstandige

Werken met en als zelfstandige

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met zelfstandigen en als…

Lees verder
Belastingwijzigingen 2023

Belastingwijzigingen 2023

Op 20 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2023. Belangrijke wijzigingen zijn…

Lees verder
Vragen over betaald ouderschapsverlof

Vragen over betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV…

Lees verder
Opmerkelijke belastingconstructies

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart. Eerst…

Lees verder
Overuren verplicht uitbetalen?

Overuren verplicht uitbetalen?

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak bepaald dat overuren die niet expliciet op verzoek van de werkgever…

Lees verder

Voorkom einde jubelton

De eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting (€ 106.671) voor de eigen woning wordt per 1 januari 2023…

Lees verder

Verhoogde vrije ruimte en renteloze lening

Een werkgever kan de verhoogde vrije ruimte in 2023 gebruiken voor het rentevoordeel dat de werknemer…

Lees verder

Kerstpakketten in de werkkostenregeling

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking. Dit geldt ook voor het kerstpakket.…

Lees verder

Vastgoed in Box 3

In 2023 wordt aangesloten bij de werkelijke vermogensmix. Op alle beleggingen, ook vastgoed, is het forfaitaire…

Lees verder

UBO-register tijdelijk op slot

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan over het…

Lees verder

Werkgever betaalt werkkleding

Wanneer een werkgever wil dat zijn personeel werkkleding draagt, kan hij de kleding ter beschikking stellen,…

Lees verder

Reconstructie rittenadministratie

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) krijgt van zijn BV een auto ter beschikking. Hij houdt een rittenadministratie bij.…

Lees verder

Weer proefprocedures Box 3

Het kabinet biedt geen op rechtsherstel gerichte compensatie aan de niet-bezwaarmakers tegen aanslagen inkomstenbelasting over de…

Lees verder

Extra maatregelen voor MKB

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf…

Lees verder

Loon over vakantiedagen tijdens ziekte

Hebt u een werknemer, die door ziekte niet werkt, maar wel vakantieverlof opneemt? Dan moet u…

Lees verder

Geen navorderingsaanslag over 10,5 miljoen

Een vader, met de Nederlandse nationaliteit, woonde in Nederland, maar stond sinds 2006 als inwoner ingeschreven…

Lees verder

Werknemer uit Oekraïne?

Neemt u een werknemer uit Oekraïne in dienst? Dan meldt u dit via het werkgeversportaal bij…

Lees verder

Keuzevermogen vastgoedbedrijf

In een erfenis vallen de aandelen in een vastgoedconcern met in totaal circa 300 objecten. De…

Lees verder

Elektrische fiets met aftrek specifieke zorgkosten

Een dame koopt voor ruim € 8.000 een voor haar op maat gemaakte elektrische fiets. De…

Lees verder

Update handreiking fiets van de zaak

Voor de fiets die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer geldt een…

Lees verder

Mondelinge aanzegging toch geldig?

Een werknemer bij een betonleverancier met een contract voor zes maanden krijgt na bijna vijf maanden…

Lees verder

Tegemoetkoming energiekosten MKB

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten een…

Lees verder

Gebruikelijk loon DGA tijdsevenredig?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een bouwtechnisch adviesbureau ontvangt een uitkering van het UWV van bijna €…

Lees verder

Minuren corona ten laste van overwerkuren?

Vanwege de lockdown tijdens de coronapandemie heeft een werkgever in de slagerijbranche onvoldoende werk voor alle…

Lees verder

Ruimer uitstelbeleid Belastingdienst

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom wordt het beleid…

Lees verder

Minimumloon stijgt met 10,15 procent

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969…

Lees verder

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren…

Lees verder

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers. Deze variëren van volledig rechtsherstel…

Lees verder

Belastingplannen Prinsjesdag: ondernemer

Voor de ondernemer (zonder eigen BV) zijn er op Prinsjesdag ook fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd.…

Lees verder

Belastingplannen Prinsjesdag: algemeen

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We…

Lees verder

Rittenadministratie sluit niet

Een werknemer met een auto van de zaak heeft een verklaring geen privégebruik. De werkgever krijgt…

Lees verder

Investeringsaftrek voor B&B-gedeelte woning

Een echtpaar exploiteert een Bed and Breakfast (B&B). In hun woning hebben ze een apart B&B-gedeelte…

Lees verder

Onbelaste thuiswerkvergoeding 2023

Hybride werken (combinatie van thuiswerken en werken op locatie) draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot, piekbelasting…

Lees verder

Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de belastingschuld die…

Lees verder

Nieuw Box 3-stelsel pas in 2026

Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het coalitieakkoord…

Lees verder

Opleidingsuren tellen niet allemaal mee

Een zelfstandige voetreflextherapeute volgt twee opleidingen. In het kalenderjaar besteedt zij aan de opleiding voetreflexplus therapeut…

Lees verder

Verlofsoorten bij gezinsuitbreiding

Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in…

Lees verder

Gebruikelijk loon werkmaatschappij

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een holding, die een derde van de aandelen van een werkmaatschappij in…

Lees verder

Kosten auto van de zaak op vakantie

Soms kunnen werknemers hun tankpas niet in het buitenland gebruiken. Omdat deze niet wordt geaccepteerd of…

Lees verder

Directeur aan de kant gezet

In februari start een nieuwe algemeen directeur bij een museum. De zittende commercieel directeur, dan ongeveer…

Lees verder

Sanering bedrijf en Belastingdienst

De coronacrisis heeft aanzienlijke en uitzonderlijke gevolgen gehad voor Nederlandse ondernemers. De Belastingdienst voert daarom een…

Lees verder

Eerst auto van de zaak, dan dienstbetrekking

De huidige arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen voor werving van nieuwe medewerkers. Stel, een werkgever stelt…

Lees verder

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024. Deze belast het vermogen zelf…

Lees verder

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel digitaliseren, maar…

Lees verder

Uitkering aanvullend geboorteverlof

Is uw partner pas bevallen en heeft u een arbeidsovereenkomst, dan kunt u – ook als…

Lees verder

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit 2 augustus 17.00 uur. Hebt u nog…

Lees verder

Verleng uw modelovereenkomst

Op belastingdienst.nl staan modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst. De goedkeuring van veel…

Lees verder

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt

Het kabinet wil een brede aanpassing van de regelgeving rond de arbeidsmarkt en zelfstandigen. In een…

Lees verder

Belastingschulden corona soepeler terugbetalen

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld.…

Lees verder

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Met ingang van 1 augustus 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor arbeidsvoorwaarden. Er komt een…

Lees verder

Box 3: de niet-bezwaarmakers

Er bestaat volgens de hoogste rechter voor de overheid geen juridische verplichting om ook rechtsherstel te…

Lees verder

Hoe zit het met contant geld?

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. Veel mensen hebben vragen over de status en de toekomst…

Lees verder

Geen zelfstandigenaftrek voor startende onderneemster

Naast haar parttimebaan start een dame een onderneming in training, coaching en advies. Ze werkt eerst…

Lees verder

Rentevoordeel bij personeelslening

Leent u als werkgever geld aan een werknemer en betaalt de werknemer u minder rente dan…

Lees verder

Levering verhuurd vastgoed vrij van BTW?

Een projectontwikkelaar verbouwt een kantoorpand tot 77 appartementen en gaat deze direct vrijgesteld van BTW verhuren.…

Lees verder

Camping en woon-werkverkeer

Een werknemer verblijft tijdens de zomervakantie 3 maanden op een camping, niet gelegen in zijn woonplaats.…

Lees verder

Wegens coronacrisis post Belastingdienst niet gelezen

Een BV heeft voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 niet betaald. Naast de aanslagen zijn per post herinneringen,…

Lees verder

Barbecue werkgever en loonheffingen

Als een werkgever voor zijn werknemers een barbecue organiseert, kan dat gevolgen hebben voor de loonheffingen.…

Lees verder

Rapport fiscale regelingen bedrijfsopvolging

Het CPB heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie…

Lees verder

Werkgever vergoedt laadpaal bij woning werknemer

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als…

Lees verder

Bijtelling twee auto’s van eigen BV

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft in 2014 tijdelijk de beschikking over twee auto’s van zijn BV. Alleen…

Lees verder

Voormalig bestuurder aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Een ondernemer was het eerste kwartaal 2016 vennoot met onbeperkte bevoegdheid in een vennootschap onder firma…

Lees verder

Fiscale maatregelen voorjaarsnota 2022

De Voorjaarsnota bevat een update van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Voorgesteld…

Lees verder

Boeterente betaald aan eigen BV niet aftrekbaar

Een BV heeft aan de directeur groot aandeelhouder (DGA) een lening verstrekt voor de financiering van…

Lees verder

Per 28 mei 2022 nieuwe regels online verkoop

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels…

Lees verder

Fiscaal ondernemer met een opdrachtgever

Een man is een klussenbedrijf gestart. In het eerste jaar van zijn onderneming heeft hij slechts…

Lees verder

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag…

Lees verder

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook…

Lees verder

Werknemer op non-actief, leaseauto inleveren?

Een werknemer heeft een contract voor bepaalde tijd met een leaseauto voor zakelijk en privé gebruik.…

Lees verder

Eten op locatie aftrekbaar voor zelfstandige?

Een consultant doet opdrachten buiten zijn woonplaats die enkele maanden in beslag nemen. Hij overnacht door…

Lees verder

Ontslag op staande voet door werknemer: vergoedingsplicht

Een koerier neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij zijn werkgever. Dit maakt hij via WhatsApp kenbaar.…

Lees verder

Planning rechtsherstel Box 3

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en…

Lees verder

Kleine attenties onbelast?

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen…

Lees verder

Hoezo passend werk?

Als werkgever kunt u een zieke werknemer vragen om passende arbeid te doen. Hoe weten u…

Lees verder

Box 3 in 2025

Het kabinet wil vanaf 2025 belasting gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3. Het…

Lees verder

Box 3: rechtsherstel, 2023 en 2024

Hoe gaat rechtsherstel plaatsvinden aan mensen die belasting hebben betaald over vermogen in box 3 voor…

Lees verder

Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping.…

Lees verder

Aanzegging einde contract via e-mail

Een medewerkster had een jaarcontract dat eindigde op 30 september 2021. In april 2021 werd ze…

Lees verder

Zakelijke fiets en investeringsaftrek

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7%…

Lees verder

Overzicht belastingschulden corona

Hebt u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona? De Belastingdienst stuurt u in…

Lees verder

Jonge ondernemer zelfstandig?

Af en toe ziet u jonge ondernemers van 16-17 jaar professionele websites of apps bouwen of…

Lees verder

Uitkering betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe…

Lees verder

Afgezonderd particulier vermogen

Een dame draagt haar woning over aan een stichting, waarna ze de woning gaat huren. Haar…

Lees verder

Tot 1 april 2022 uitstel van betaling vragen

Ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt kunnen sinds maart 2020 op een laagdrempelige wijze uitstel…

Lees verder

Dienstwoning, huisvesting en inwoning

Als u een woonruimte ter beschikking stelt aan een werknemer, kan een nihilwaardering van toepassing zijn.…

Lees verder

Vrijstelling erfbelasting werkneemster?

Een dame heeft gedurende 15 jaar, tot zijn overlijden, een alleenstaande oudere man verzorgd. Daarvoor kreeg…

Lees verder

Bijtelling privégebruik auto na 60 maanden

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u…

Lees verder

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Iedereen tussen 18 en 40 jaar kan eenmaal in zijn leven een beroep doen op een…

Lees verder

Terug naar het werk: carpoolen?

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, zullen medewerkers weer vaker naar uw bedrijf komen. Mag u eigenlijk…

Lees verder

Afwaardering bedrijfsmiddelen wegens energietransitie?

De overheid gaat de komende jaren werk maken van de energietransitie. Nieuwe eisen in verband met…

Lees verder

Vrijstelling arbovoorzieningen gewijzigd

Vanaf 1 januari 2022 geldt geen gerichte vrijstelling meer voor alle arbovoorzieningen. De gerichte vrijstelling geldt alleen…

Lees verder

Dienstbetrekking minderheidsaandeelhouder?

Een BV (hierna: BV X) heeft vier holdings als aandeelhouders. Twee holdings, met elk 24% van…

Lees verder

Ontbinding arbeidsovereenkomst tijdens ziekte

Een werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden. Er is namelijk sprake…

Lees verder

Aangaan huwelijkse voorwaarden: schenking?

Een dame is met haar ernstig zieke man huwelijkse voorwaarden aangegaan, met als gevolg dat uiteindelijk…

Lees verder

Oproepkracht eist achterstallig loon

Een chauffeur start op 6 december 2020 als oproepkracht bij een werkgever. Van 7 tot 16…

Lees verder

Voortgang rechtsherstel vermogensheffing

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de met ingang van 1 januari…

Lees verder

Vergoeding reiskosten belast

De werknemers van een VOF voerden schoonmaakwerkzaamheden uit in de horeca en in vakantieparken. De VOF…

Lees verder

Bitcoins en BTW

De bitcoin is een niet wettig, digitaal betaalmiddel (cryptocurrency). Met bitcoins kunnen onder meer goederen en…

Lees verder

DGA en meestverdienende werknemer

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt van zijn holding een salaris van € 70.000. De holding bezit 25%…

Lees verder

Rechtsherstel box 3-heffing

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel onrechtmatig is, maar geeft…

Lees verder

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale uitstel-…

Lees verder

STAP-budget aanvragen

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen…

Lees verder

Onzakelijke bevoordeling kinderen

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) op leeftijd wil zijn kinderen laten participeren in zijn holding-BV, die voornamelijk belegt.…

Lees verder

Handreiking vrijstelling thuiswerken 2022

Vanaf 1 januari 2022 mag u de werknemer een onbelaste vergoeding geven voor thuiswerkkosten. Hiervoor geldt…

Lees verder

Fiscale maatregelen coalitieakkoord Rutte IV

Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. Voor…

Lees verder

Vermogensheffing in 2017 en 2018 onrechtmatig

Een echtpaar had in 2017 en 2018 een vermogen in box 3 van meer dan €…

Lees verder

Aanpassing huur bedrijfsruimte wegens lockdown

De hoogste rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of en, zo ja, op welke…

Lees verder

Belastingwijzigingen per 1 januari 2022

In 2022 wijzigen enkele belastingmaatregelen. Denk aan de vergoeding voor kosten van thuiswerken en de aanpassingen…

Lees verder

Terugbetaling kapitaal of afkoop pensioen?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft alle aandelen in een pensioen-BV die in eigen beheer zijn inmiddels ingegane…

Lees verder

Meer coronasteun na directe lockdown

Het kabinet heeft op 18 december 2021 een lockdown aangekondigd. Deze lockdown ging zondag 19 december…

Lees verder

Kerstpakket en borrel via drive-through

Een werkgever organiseert met kerst vanwege de coronamaatregelen een zogenaamde drive-through voor zijn medewerkers, hun partners…

Lees verder

Belastingvrij schenken met verhoogde vrijstelling

In 2021 is de algemene vrijstelling voor de schenkbelasting tijdelijk verhoogd met € 1.000. U kunt…

Lees verder

Coronasteun ondernemers tot en met maart 2022

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte…

Lees verder

Familielening niet in aangifte

Een dochter leent van haar vader een fors bedrag voor de aanschaf van een eigen woning.…

Lees verder

Sinterklaasfeest en loonheffing

Wilde u, voordat de nieuwe coronaregels bekend werden, als werkgever een Sinterklaasfeest organiseren voor uw werknemers,…

Lees verder

Eetcafé stopt: doorbetaling loon?

Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster bij een eetcafé op basis van een jaarcontract dat…

Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste…

Lees verder

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer uit

Vanwege de strengere coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW…

Lees verder

Werkgever betaalt loon te laat

Werknemers van een bedrijf klagen erover dat de werkgever het salaris sinds januari 2020  stelselmatig twee…

Lees verder

Gebruikelijk loon directeur bouwconcern

Een holding van een bouwconcern kreeg een naheffingsaanslag loonheffing ter correctie van het salaris van de…

Lees verder

Steun na nieuwe coronamaatregelen

Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de coronamaatregelen die sinds 13 november…

Lees verder

Bijtelling DGA in autobranche

Bij een belastingcontrole bij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met bedrijven in de autobranche komt de bijtelling wegens…

Lees verder

Ontslag tijdens opleiding

Een medewerker is op 4 januari 2021 in dienst getreden als metrobestuurder op basis van een…

Lees verder

Box 2-claim blijft na emigratie en remigratie

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) emigreert naar het Verenigd Koninkrijk, twee jaar later naar België en na zestien…

Lees verder

Negatief verlofsaldo bij tijdelijk contract

Een autopoetser werkt op basis van een jaarcontract en een 40-urige werkweek. Meer en minder gewerkte…

Lees verder

Ondernemer verstrekt lening: verlies aftrekbaar?

Een VOF hield zich bezig met grondverzet en agrarische loonwerkzaamheden. Een zakenrelatie, actief in LED-verlichting klopt…

Lees verder

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door de Wet…

Lees verder

Verlies lening overnemer aftrekbaar?

Vader had een dealerschap van Renault bedrijfswagens. Hij heeft zijn bedrijf inclusief pand overgedragen aan zijn…

Lees verder

Uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 moet een ondernemer die voorheen uitstel van betaling in verband met de…

Lees verder

Oogletsel werkneemster door ontploffend confettikanon

Een winkelmedewerkster is vakken aan het vullen. Ze pakt een confettikanon dat in het verkeerde schap…

Lees verder

KvK gaat woonadressen afschermen

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister…

Lees verder

Afwikkeling van uw NOW-voorschot

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is in het leven geroepen om werkgevers die door de…

Lees verder

Financiële steun aan door nachtsluiting getroffen horeca

Horecaondernemers die worden getroffen door de nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 een subsidie…

Lees verder

BV met veel verhuurd onroerend goed

Bezit uw BV verhuurd onroerend goed? Voor sommige fiscale faciliteiten geldt als voorwaarde dat de BV…

Lees verder
Vakantiegeld en overwerkbeloning

Vakantiegeld en overwerkbeloning

Een chauffeur claimt bij zijn ex-werkgever een bedrag van meer dan € 9.000 aan te weinig…

Lees verder
Rechter corrigeert afwijzing TVL

Rechter corrigeert afwijzing TVL

Een horecazaak schrijft zich op 6 december 2019 in bij de Kamer van Koophandel en start…

Lees verder
Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Belastingplannen Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag zijn de fiscale kabinetsplannen voor 2022 gepresenteerd. We behandelen hieruit de onbelaste thuiswerkvergoeding, de…

Lees verder
Ontslag om coronaposts LinkedIn

Ontslag om coronaposts LinkedIn

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische…

Lees verder
Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde…

Lees verder
Werken met oproepkrachten

Werken met oproepkrachten

Voor werkgevers die met oproepkrachten werken, is er met ingang van 2020 veel veranderd. Per 1…

Lees verder
Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Coronamaatregelen vierde kwartaal 2021

Per 1 oktober stoppen de meeste steunmaatregelen die de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis…

Lees verder
Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Ontslag na derde dienstverband bij werkgever

Een technisch medewerker werkt eerst vier, dan zestien en daarna acht jaar voor dezelfde werkgever. Hij…

Lees verder

Waarom een personal holding?

Bent u aanmerkelijk belanghouder in een B.V. waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht? Dan is het…

Lees verder

Auto van de zaak of toch liever privé?

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting en gebruikt u uw auto puur voor zakelijke kilometers? De…

Lees verder

Conceptvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

29 maart 2021 heeft Ministerie van Financiën een consultatiedocument gepubliceerd waarvan de strekking is om vanaf…

Lees verder

Waarom een bv in plaats van een eenmanszaak?

Bent u ondernemer en heeft u een eenmanszaak? Het kan (fiscale) voordelen opleveren om over te…

Lees verder

Betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen Het kabinet wil mkb-ondernemers beter beschermen en…

Lees verder

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging? 2021 is waarschijnlijk het laatste jaar! Bent u ondernemer en…

Lees verder

Fonds voor Gemene Rekening

Tip voor belastingbesparing in box 3: Fonds voor Gemene Rekening Uw gezamenlijk vermogen onderbrengen in open…

Lees verder

NOW-regeling

De NOW-regeling: voor wie? De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is…

Lees verder

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

TOZO: voor wie? De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld voor zzp’ers die financieel in…

Lees verder

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten: voor wie? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor bedrijven die…

Lees verder

Ondernemer in de e-commerce? Dit zijn de Btw-regels na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU per 31 januari 2020 verlaten. Sinds 1 januari 2021…

Lees verder

Per 1 januari 2021 voorkomt de WHOA onnodige faillissementen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is er om faillissementen van levensvatbare ondernemingen te voorkomen. De…

Lees verder

De NOW3: veranderingen bij NOW3.2 en NOW3.3?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers met een verwacht omzetverlies van…

Lees verder

Belastingmaatregelen tijdens de coronacrisis

Voor ondernemers, werkgevers en zzp’ers De coronacrisis vraag enorm veel van ondernemers, werkgevers en zpp’ers. Om…

Lees verder

Geen toets op beschikbaar geld bij Tozo-3

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld om zzp’ers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zzp’ers…

Lees verder

Tegemoetkoming vaste lasten aangepast voor Q4 2020

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronamaatregelen meer…

Lees verder

Bent u actief in de e-commerce? Vanaf juli 2021 gelden nieuwe btw-regels

De Europese Commissie wil per 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor de e-commercesector aannemen. De huidige…

Lees verder

Kabinet stimuleert te blijven investeren met nieuwe investeringskorting

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om te blijven investeren in goederen. Met de nieuwe ‘baan gerelateerde…

Lees verder

NOW regeling 

De NOW-regeling voor werkgevers: 4-Vision geeft deskundig advies.  We leven in een rare tijd: door de…

Lees verder

Uitstel van betaling van belastingschulden

Wij hebben al diverse blogs geschreven waarin de mogelijkheid van uitstel van betaling voor belastingschulden ter…

Lees verder

Aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19

De Staatssecretaris van Financiën publiceert aanvullende fiscale maatregelen in verband met covid-19. Wat zijn de besparingsmogelijkheden…

Lees verder

De (Tozo) regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO) De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO) geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA). Een…

Lees verder

Vervolg: Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

In aanvulling op onze bericht van 16 maart j.l. inzake de economische maatregelen voor het MKB…

Lees verder

Teruggaaf VPB of IB 2019

Veel ondernemers hebben in 2019 nog een mooi resultaat gehad. Vaak is er al een voorlopige…

Lees verder

Let op! Eerst betalingsonmacht melden en dan uitstel van betaling aanvragen.

In ons vorige blog schreven wij over de mogelijkheid een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling…

Lees verder

Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

De ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus zullen aan weinigen voorbij zijn gegaan de laatste…

Lees verder

Veranderingen 2020 in de transitievergoeding bij ontslag

Sinds begin dit jaar gelden er bij ontslag andere regels bij het berekenen van de transitievergoeding.…

Lees verder

Fiscaal voordeel door optimaliseren inkomsten dga

Vanaf 2020 veranderen er een aantal zaken in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Voor jou als…

Lees verder

Welke rechtsvorm past u als ondernemer het best

Wilt u een bedrijf starten? Dan moet u beslissen onder welke rechtsvorm u gaat ondernemen. Er…

Lees verder

Ook in 2020 MIT haalbaarheid-subsidie voor mkb-ondernemers

Bent u als mkb-ondernemer actief bezig met innovatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie…

Lees verder

Belastingheffing box 3 in 2020

Negatieve spaarrente maakt oprichten spaar-bv lucratief Slecht én goed nieuws voor vermogende spaarders. Het slechte nieuws…

Lees verder

Zijn WKR kosten ook beperkt aftrekbaar?

Zoals veel ondernemers weten zijn diverse kosten beperkt of niet aftrekbaar van de winst. Voor ondernemers…

Lees verder

Meer onbelast vergoeden in 2020

Goed nieuws voor ondernemers met personeel. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte…

Lees verder

Dividend in 2019 uitkeren

Profiteer nog snel van het lage belastingtarief op dividend Overweegt u om op korte termijn dividend…

Lees verder

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans Per 1 januari 2020 treed de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans in…

Lees verder

Afschaffing Wet DBA

Afschaffing Wet DBA Tot 2016 was het voor lange tijd de VAR-regeling (Verklaring arbeidsrelatie) die kwesties…

Lees verder

Koop nog in 2018 uw pensioen in eigen beheer af

Sinds 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om…

Lees verder

Rond de werkzaamheden aan uw monumentenpand in 2018 nog af

Per 2019 komt er een einde aan de monumentenpandenaftrek in de inkomstenbelasting. Deze regeling wordt vervangen…

Lees verder

Koop nog in 2018 de nieuwe elektrische auto

Dit jaar, 2018, is het laatste jaar dat voor volledig elektrische auto’s het bijtellingspercentage van 4%…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee?

In de aanbiedingsbrief van Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om, met name, de rekening-courantschulden van de…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW

Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: beperking verliesverrekening voor de BV en de directeur-grootaandeelhouder

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd om twee verliesverrekeningen te beperken. De eerste is de verliesverrekening in de…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: beperking afschrijving gebouwen in de BV

In de huidige wet is al een beperking voor de afschrijving op gebouwen. Namelijk 50% va…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: lekker fietsen naar het werk

Voor Prinsjesdag 2018 waren er weinig goede mogelijkheden om een werknemer gebruik te laten maken van…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: afbouw aftrekposten eenmanszaak, tijd voor de BV?

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat voor de ondernemersaftrek eenzelfde laag tarief zal gaan gelden. Nu mag…

Lees verder

Prinsjesdag 2018: Btw-verhoging naar 9%, nog even uitstellen?

Een van de tijdens Prinsjesdag aangekondigde wetsvoorstellen is het verhogen van het 6%-tarief naar 9%. Mocht…

Lees verder

Belasting besparen? Hang kunst aan de muur!

Een manier om belasting te besparen is door kunstwerken aan te schaffen. Het mes snijdt aan…

Lees verder

Aanpassing fiscale eenheid en de gevolgen voor het MKB

Vorig jaar heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Nederlandse Fiscale eenheid niet conform de…

Lees verder

Onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken aan je werknemers

Wanneer aan werknemers iets wordt verstrekt of vergoed, is het mogelijk dat deze worden belast tegen…

Lees verder

Jouw pensioen omgezet in een oudedagsverplichting? Controleer je testament!

Op 8 mei 2018 is de handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen uitgekomen. Hierbij worden…

Lees verder

De keuze tussen een BV of eenmanszaak

Veel ondernemers komen op een bepaald punt met de vraag wanneer is het interessant om zijn…

Lees verder

De fiscale oudedagsreserve in de inkomstenbelasting

Dit artikel zal in algemene zin worden ingegaan in de mogelijkheden van de fiscale oudedagsreserve en…

Lees verder

Notificatieplicht dividendbelasting

Wanneer sprake is van een deelnemingssituatie, geldt in Nederland de deelnemingsvrijstelling en dient hierbij geen dividendbelasting…

Lees verder

Voordelen van een turboliquidatie

In dit artikel zal worden ingegaan op de voordelen van een zogenoemde turboliquidatie ten opzichte van…

Lees verder

Fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin

Fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple en Litecoin Tegenwoordig handelt een groot deel van…

Lees verder

Monumentenpanden: welke kosten komen in aftrek?

Wanneer u in het bezit bent van een monumentenpand kunt u een deel van de onderhoudskosten…

Lees verder

Het einde van de inkeerregeling

Het einde van de inkeerregeling In een onlangs door ons gepubliceerd artikel zijn wij ingegaan op…

Lees verder

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak…

Lees verder

Fiscale eindejaarstips 2017

Fiscale eindejaarstips 2017 Het kalenderjaar zit er alweer bijna op en ook dit jaar is er…

Lees verder

Het verstrekken van informatie aan de fiscus

Als belastingplichtige bent u verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit voor de belastingheffing…

Lees verder

Regeerakkoord Rutte III: vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Eindelijk is het zover: VVD, CDA, D66 en de CU zijn tot een regeerakkoord gekomen. In…

Lees verder

Regeerakkoord Rutte III: dit moet u weten over inkomstenbelasting

Na maanden van onderhandelingen zijn de partijen VVD, CDA, D66 en de CU eindelijk tot een…

Lees verder

Dit moet u weten over fiscale boetes

Ondanks het feit dat wij ervan uitgaan dat ondernemers te allen tijde aan hun fiscale verplichtingen…

Lees verder

Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ van het kabinet Rutte III is klaar. In dit akkoord…

Lees verder

Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ van het kabinet Rutte III is klaar. In dit akkoord…

Lees verder

Dit moet u als ondernemer weten over de investeringsaftrek

Als ondernemer komt het goed uit als u minder belasting hoeft te betalen. In de wet…

Lees verder

Afschaffen dividendbelasting, Nederlanders gaan er niets op vooruit.

In het recent gepubliceerde regeerakkoord staat dat er een einde komt aan de dividendbelasting. Het afschaffen…

Lees verder

Pensioen in eigen beheer, wat te doen?

Niets doen, omzetten of afkopen. De overheid heeft besloten dat zij de opbouw van pensioen in…

Lees verder

Prinsjesdag: loon- en inkomstenbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het…

Lees verder

Prinsjesdag: vennootschapsbelasting & dividendbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het…

Lees verder

Prinsjesdag: inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Afgelopen week was het weer zover: de derde dinsdag van september. Op die dag is het…

Lees verder

Het Centraal aandeelhoudersregister en het UBO-register: hoe zit het ook alweer?

De termen ‘centraal aandeelhoudersregister’ en ‘UBO-register’ klinken je waarschijnlijk allebei bekend in de oren, maar wat…

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren: doe vóór 15 september uw aanvraag!

Biedt u binnen uw bedrijf een leerplaats aan? Dan is het belangrijk dat u op tijd…

Lees verder

Europese Gedragscodegroep keurt Nederlandse innovatiebox goed

De Nederlandse innovatiebox is een internationaal aanvaardbaar instrument om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren, dat…

Lees verder

Het lage-inkomensvoordeel: bijdragen tot wel € 2000 per jaar

Heeft u al gehoord van het lage-inkomensvoordeel? Deze nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers is sinds 1…

Lees verder

Latente inkomensbelastingschuld niet in mindering op BOF

De Hoge Raad heeft besloten dat een latente inkomstenbelastingschuld niet in mindering mag worden gebracht op…

Lees verder

Fiscale regelingen voor innovatieve ondernemers

Innovatie wordt vandaag de dag graag gestimuleerd. Om die reden zijn er een tweetal nieuwe regelingen…

Lees verder

Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen 2017

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 de fiscale plannen voor 2017 bekend gemaakt. Hier is een…

Lees verder

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning 2017

Per 1 januari is de verhoogde schenking voor de eigen woning verruimd tot € 100.000. De…

Lees verder

Factoring iets voor jou?

Steeds vaker maken ondernemers bij financiering gebruik van factoring. Met factoring kunt u uw beschikbare werkkapitaal…

Lees verder

Dividend uitkeren, wacht even tot volgend jaar.

Mocht u zo tegen het einde van het jaar voornemens hebben om dividend uit te keren,…

Lees verder

Het is bijna 8 november, heeft u al gedeponeerd?

Is het antwoord op bovenstaande vraag nee, schrik dan niet, u bent waarschijnlijk nog op tijd.…

Lees verder

Huur aftrekken van je winst

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarin wordt aangegeven dat het voor…

Lees verder

Verbeter je creditrating

Bent u van plan een leasecontract voor een auto af te sluiten, een pand te huren…

Lees verder

Administratie digitaliseren en realtime inzicht in 5 stappen

Robotic accounting, scan en herken, UBL, digitaal factureren; de ontwikkelingen gaan snel. De vraag is; wat…

Lees verder

Aanpassingen innovatiebox 2017

Op Prinsjesdag 2016 is aangekondigd dat de innovatiebox regeling per 1 januari 2017 op een aantal…

Lees verder

Categorieën