vision

Nieuws

Koop nog in 2018 uw pensioen in eigen beheer af

Gepubliceerd op: 26 november 2018

Koop nog in 2018 uw pensioen in eigen beheer af Sinds 2017 is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Wanneer wordt gekozen voor afkoop, wordt er een korting op de te betalen belasting gegeven. Deze korting wordt echter elk jaar stapsgewijs verlaagd. In 2018…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Eindejaarstips

Rond de werkzaamheden aan uw monumentenpand in 2018 nog af

Gepubliceerd op: 21 november 2018

Rond de werkzaamheden aan uw monumentenpand in 2018 nog af Per 2019 komt er een einde aan de monumentenpandenaftrek in de inkomstenbelasting. Deze regeling wordt vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling is echter veel beperkter dan de huidige aftrekpost in de inkomstenbelasting. Het kader van de subsidieregeling omvat:[1] Alle uitgevoerde en betaalde onderhoudskosten die een…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Eindejaarstips

Koop nog in 2018 de nieuwe elektrische auto

Gepubliceerd op: 15 november 2018

Koop nog in 2018 de nieuwe elektrische auto Dit jaar, 2018, is het laatste jaar dat voor volledig elektrische auto’s het bijtellingspercentage van 4% geldt. Wanneer in 2018 de auto wordt aangeschaft, zal nog voor de komende 5 jaar hetzelfde bijtellingspercentage gelden. Het kan dus lonen om dit jaar nog de elektrische auto aan te…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Eindejaarstips

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee?

Gepubliceerd op: 5 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: is lenen van je eigen BV wel een goed idee? In de aanbiedingsbrief van Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om, met name, de rekening-courantschulden van de directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV terug te dringen.[1] In de nieuwsberichten is vaak de rekening-courantschuld genoemd, terwijl in de aanbiedingsbrief over alle schulden wordt gesproken, dus ook hypotheken…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW

Gepubliceerd op: 4 oktober 2018

Prinsjesdag 2018: de nieuwe kleineondernemersregeling voor de BTW Per 1 januari 2020 wordt de kleineondernemersregeling (hierna: KOR) in de omzetbelasting vervangen door een nieuwe regeling. Hierna wordt ingegaan op deze nieuwe regeling. De nieuwe KOR zal, in plaats van bij de te betalen BTW, aansluiten bij de omzet. Indien de omzet onder een bedrag ad…

Lees meer

Onderwerpen: Belastingadvies, Prinsjesdag