Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Wij nemen jouw privacy zeer serieus! Privacyverklaring van 4-Vision

Inleiding

4-VISION neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen door ons contactformulier op deze website in te vullen.

Wie zijn we

4-VISION is de maatschap 4-VISION, kantoorhoudende te (3581 CD) Utrecht aan Maliebaan 41, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65225376. 4-VISION is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door 4-VISION de verwerkingsverantwoordelijke. Ons website-adres is: https://www.4-vision.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor 4-VISION persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens 4-VISION voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door 4-VISION worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

In de contactformulieren worden de door jouw ingevulde gegevens opgeslagen. Dit betreffen vaak jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. In sommige formulieren wordt aanvullende informatie gevraagd.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Door middel van bijvoorbeeld Google Analytics wordt bijgehouden hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina’s worden bezocht.

Met betrekking tot onze dienstverlening verzamelen wij de volgende gegevens

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens:

 • NAW-gegevens,
 • bedrijfsnaam,
 • factuuradres,
 • e-mailadres,
 • financiele gegevens,
 • bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
 • openstaande saldo,
 • KVK-nummer,
 • BTW-nummer.
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (minimaal 7 jaar na aflopen boekjaar conform Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Doeleinde: Jaarrekening
Gegevens:

 • bedrijfsnaam,
 • factuuradres,
 • e-mailadres,
 • naam tekeningsbevoegde,
 • financiële gegevens,
 • bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
 • openstaande saldo,
 • KVK-nummer,
 • BTW-nummer.

Eventueel aanvullend bij het voldoen aan Wwft:

 • naam,
 • geboortedatum,
 • adres,
 • identificatienummer document,
 • plaats en datum uitgifte identificatiedocument.
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en voldoen aan wet- en regelgeving
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (Jaarrekening: minimaal 7 jaar na aflopen boekjaar conform Algemene wet inzake rijksbelastingen en Wwft:minimaal 5 jaar na beëindigen van de cliëntrelatie)

Doeleinde: Fiscale aangiften
Gegevens:

 • NAW-gegevens,
 • BSN,
 • E-mailadres,
 • geboortedatum,
 • gegevens kinderen (naam, BSN, geboortedatum en periode uit-/thuiswonend kinderen ),
 • salarisgegevens,
 • pensioengegevens,
 • financiële gegevens,
 • BTW-nummer,
 • kentekengegevens,
 • bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
 • openstaande saldo.
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst en voldoen aan wet- en regelgeving
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde (minimaal 7 jaar na aflopen boekjaar conform Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:

 • NAW-gegevens,
 • e-mailadres,
 • gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens:

 • NAW-gegevens,
 • bedrijfsnaam,
 • e-mailadres,
 • gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
  Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Met wie we jouw data delen

Wij werken met derden voor diverse segmenten van onze dienstverlening. Wanneer u van onze dienstverlening gebruik maakt, kunt u voor uw betreffend geval een lijst van derden opvragen. In alle gevallen hebben deze derden verklaard om minimaal hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als 4-VISION om de privacy te waarborgen.  Wij informeren derden dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken om het verlenen van de Dienst mogelijk te maken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u zelf rechtstreeks aan betreffende derden verstrekt of voor de verstrekking van gegevens welke u op eigen initiatief uitwisselt door koppelingen te leggen tussen derden en andere partijen. Het is verstandig om uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Met betrekking tot onze dienstverlening zijn wij hierboven al ingegaan op de bewaartermijnen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Met betrekking tot onze dienstverlening

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij 4-VISION over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij 4-VISION. Je kunt verzoeken dat 4-VISION je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om 4-VISION te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van 4-VISION of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van 4-VISION te verkrijgen. 4-VISION zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat 4-VISION je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 Reactie door 4-VISION

Een verzoek kan verstuurd worden naar jouw aanspreekpunt bij 4-VISION. 4-VISION zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat 4-VISION een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien 4-VISION je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen voor de verwerking van persoonsgegevens. 4-VISION zorgt ervoor dat er zorgvuldig wortd omgegaan met uw persoonsgegevens. 4-VISION heeft een intern beveiligings- en privacybeleid opgesteld en daarbij afgestemd op de privacy wetgeving. Dit beleid wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

Van welke derde partijen we data ontvangen

In sommige gevallen wordt bij derden data opgevraagd. Men kan hierbij denken aan uittreksels van de Kamer van Koophandel of WOZ-waarden van het woz-waardeloket.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Met betrekking tot de deponeringsplicht van de jaarrekening zal het voor komen dat de naam van de ondertekeningsbevoegde naar de Kamer van Koophandel wordt verzonden. In het geval dat uw publicatieplichtige onderneming tevens aan uw woonadres is gevestigd, dan zal deze informatie ook naar de Kamer van Koophandel worden verzonden.


Contactformulier

Hierbij ga ik akkoord met de privacyverklaring