Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Conceptvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen - 4-Vision

  • 14 april 2021
  • Geen reacties

29 maart 2021 heeft Ministerie van Financiën een consultatiedocument gepubliceerd waarvan de strekking is om vanaf 1 januari 2022 de open commanditaire vennootschap te laten komen vervallen. Ook zal het open fonds voor gemene rekening opnieuw gedefinieerd worden en het familiefonds verleden tijd zijn.

Het doel van de wet is het voorkomen van hybride mismatches. Kwalificatieverschillen tussen verschillende belastingstelsels kunnen er namelijk toe kunnen leiden dat het ene land een lichaam wel zelfstandig belastingplichtig beschouwt, waar de ander dit niet doet. Dit kan leiden tot dubbele aftrek of aftrek zonder betrekking in de heffing.

Duidelijk is dat het voorstel gericht is op bestrijding van fiscale constructies van multinationals, maar ook voor het MKB kan deze wet grote gevolgen hebben.

Gevolgen open cv

Het toestemmingsvereiste bij de cv zal komen te vervallen omdat dit de grootste oorzaak is van de hybride mismatches. Op basis van de toestemmingsvereiste wordt een Nederlands cv als zelfstandig belastingplichtig beschouwd voor de Nederlandse vennootschapsbelasting, als de toetreding of vervanging van vennoten mogelijk is zonder toestemming van alle andere vennoten (zowel beherende als commanditaire vennoten). Hierdoor worden bepaalde buitenlandse rechtsvormen voor Nederlandse doeleinden als zelfstandig belastingplichtig aangemerkt, terwijl ze in de vestigingsstaat niet belastingplichtig zijn.

Door het vervallen van dit toestemmingsvereiste zal de cv niet meer zelfstandig belastingplichtig zijn en hierdoor fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat commanditaire vennoten rechtstreeks voor de resultaten van de cv in de belastingheffing zullen worden betrokken. Als dit van kracht wordt op 1 januari 2022 betekent dit dat de open cv vanaf dan transparant wordt. Dit zorgt voor een (fictieve) overdracht van de schulden en bezittingen aan de commanditaire vennoten en hier zal ook over afgerekend moeten worden.

Faciliteiten

  1. Het voorstel voorziet in een aantal faciliteiten om met dit realisatiemoment als hierboven beschreven om te gaan.
    Een doorschuiffaciliteit: de fiscale claims op alle in de onderneming van de open cv aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill worden overgenomen door de commanditaire vennoten.
  2. Aandelenfusie: commanditaire vennoten kunnen de fiscale claims op hun aandeel in de cv doorschuiven.
  3. Gespreide betaling in tien jaar.
  4. Doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingsituaties:: commanditaire vennoten kunnen onder voorwaarden de fiscale claims op het aan de open cv ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel doorschuiven.

Gevolgen open fonds voor gemene rekening

Ook bij het open fgr zal het toestemmingsvereiste komen te vervallen. Wel zal dit vervangen worden door een nog nader te bepalen criterium zodat zowel het open als het besloten fgr kan blijven bestaan. Een criterium waardoor het fgr zelf door civielrechtelijke vormgeving kan kiezen zelfstandig belastingplichtig te zijn ofwel fiscaal transparant. Een fgr waarvan de deelgerechtigden de bewijzen van deelgerechtigdheid slechts overdragen binnen de beperkte kring van familie en aanverwanten wordt ook wel een ‘familiefonds’ genoemd. Vanaf intreding van deze wet zal een familiefonds niet meer zelfstandig belastingplichtig kunnen zijn. Als een open fonds voor gemene rekening naar een besloten variant overgaat, zal er ook een moment van afrekening zijn. Bij het fgr zijn hier geen faciliteiten voor voorgesteld.

Aanvullende methodes kwalificatie buitenlandse rechtsvormen

Op dit moment hanteren we in Nederland de rechtsvormvergelijkingsmethode en op basis hiervan worden buitenlandse rechtsvormen behandeld op dezelfde wijze als de Nederlandse rechtsvorm die hiermee vergelijkbaar is. Het voorstel bevat twee nieuwe benaderingen voor entiteiten die niet vergelijkbaar zijn met een bestaande Nederlandse:

  • Vaste benadering: als de entiteit naar omstandigheden beoordeeld feitelijk in Nederland is gevestigd zal deze zelfstandig belastingplichtig zijn.
  • Symmetriebenadering: als de entiteit naar omstandigheden beoordeeld feitelijk in Nederland is gevestigd zal Nederland de buitenlandse kwalificatie volgen.

Heeft u vragen over het aanvragen van het conceptvoorstel “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”? De experts van 4-Vision helpen u graag. Neem contact met ons op via info@4-vision.nl of bel ons op 085-0471576.

Neem contact met ons op