Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Belastingadvies berichten in ons archief | Accountantskantoor 4-Vision

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging

Fiscaal voordeel bij schenking door bedrijfsopvolging? 2021 is waarschijnlijk het laatste jaar! Bent u ondernemer en denkt u aan bedrijfsopvolging? 4-Vision adviseert u hier zo snel mogelijk mee te beginnen. Onze experts verwachten dat het nieuwe kabinet de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) flink zal versoberen of zelfs zal opheffen. De BOR kan nu nog leiden tot flinke

  • 5 maart 2021

Fonds voor Gemene Rekening

Tip voor belastingbesparing in box 3: Fonds voor Gemene Rekening Uw gezamenlijk vermogen onderbrengen in open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) biedt fiscale voordelen. Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en valt daarmee in box 2. Dat kan voor flinke belastingbesparingen zorgen. Bent u geïnteresseerd in het oprichten van een OFGR? 4-Vision adviseert u

  • 5 maart 2021

Ondernemer in de e-commerce? Dit zijn de Btw-regels na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU per 31 januari 2020 verlaten. Sinds 1 januari 2021 geldt het handelsakkoord tussen het VK en de EU. Bent u ondernemer in de e-commerce en doet u zaken met het VK? Zowel voor inkoop als verkoop van producten en diensten is de btw-wetgeving voor een land buiten de

  • 5 februari 2021

Per 1 januari 2021 voorkomt de WHOA onnodige faillissementen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is er om faillissementen van levensvatbare ondernemingen te voorkomen. De WHOA maakt financiële herstructurering van bedrijven makkelijker. Het doel van het akkoord is om de waarde van het bedrijf en de werkgelegenheid te behouden. De WHOA is vanaf 1 januari jl. onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor

  • 18 januari 2021

De NOW3: veranderingen bij NOW3.2 en NOW3.3?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor werkgevers met een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent. Met de NOW kunnen zij een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen. De NOW3 is de opvolger van NOW1 en NOW2 en is verdeeld in drie blokken van drie maanden. De NOW3.1 loopt van

  • 18 januari 2021

Belastingmaatregelen tijdens de coronacrisis

Voor ondernemers, werkgevers en zzp’ers De coronacrisis vraag enorm veel van ondernemers, werkgevers en zpp’ers. Om hen te ondersteunen heeft het kabinet verschillende tijdelijke belastingmaatregelen bedacht. Zo is de mogelijkheid tot belastinguitstel verlengd tot en met 31 maart 2021. Ook gelden er na uitstelverzoek soepele voorwaarden en is het urencriterium voor ondernemers en zzp’ers tussen

  • 18 januari 2021

Uitstel van betaling van belastingschulden

Wij hebben al diverse blogs geschreven waarin de mogelijkheid van uitstel van betaling voor belastingschulden ter sprake is gekomen. Er kan uitstel worden gevraagd voor: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting-premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransities (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije

  • 20 mei 2020

De (Tozo) regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO) De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen ondernemers (TOZO) geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA). Een van de maatregelen die het kabinet genomen heeft is de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling geeft ondernemers, die door het coronavirus in de problemen zijn gekomen en niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien een  financiële

  • 21 april 2020

Vervolg: Economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus

In aanvulling op onze bericht van 16 maart j.l. inzake de economische maatregelen voor het MKB in verband met het coronavirus zullen wij hierna nader uitleg geven over de aanpassingen en verfijningen die gisteren door de regering zijn aangekondigd. Voor het MKB zijn de tegemoetkoming loonkosten bij terugval van de omzet en de versoepeling uitstel

  • 18 maart 2020

Teruggaaf VPB of IB 2019

Veel ondernemers hebben in 2019 nog een mooi resultaat gehad. Vaak is er al een voorlopige aanslag over 2019 ontvangen en betaald. Wij adviseren deze aanslag aan te passen en daarbij rekening te houden met eventuele verliezen die in 2020 zullen worden geleden. Deze verliezen zullen namelijk resulteren in een lagere aanslag over 2019. (Voorlopige)

  • 18 maart 2020