Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

  • 22 maart 2021
  • Geen reacties

Wetsvoorstel: betaaltermijn grootbedrijf aan mkb verkort naar 30 dagen

Het kabinet wil mkb-ondernemers beter beschermen en verkort de maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb naar 30 dagen. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend. Volgens het kabinet moet ‘op tijd betalen’ weer de norm worden.

Tekort aan werkkapitaal in het mkb

Kleine ondernemers geven aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Sinds de coronacrisis is dat alleen maar erger geworden. In sommige gevallen wordt de betaaltermijn zelfs eenzijdig verlengd. Een tekort aan werkkapitaal is een van de grootste aanleidingen voor financieringsbehoefte in het mbk.

Staatssecretaris Mona Keijzer: ‘Laten we elkaar helpen waar we kunnen’

Door de coronacrisis is het mkb nog afhankelijker geworden van het grootbedrijf. ‘Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Het is van belang dat zij tijdig betaald worden en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn. (…) Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen,’ legt Mona Keijzer, staatssecretaris van het ministerie van EZK, uit.

Onafhankelijk toezicht

De Autoriteit Consument & Markt verzamelt meldingen over grootbedrijven die de betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren. Daarna bepalen zij of onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld.

Bron:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/16/kabinet-verkort-betaaltermijn-grootbedrijf-aan-mkb-naar-30-dagen