Maliebaan 41
3581 CD Utrecht
085-0471576

Nieuws Archieven - Pagina 3 van 5 - 4-Vision

Het einde van de inkeerregeling

Het einde van de inkeerregeling In een onlangs door ons gepubliceerd artikel zijn wij ingegaan op de fiscale boetes, die opgelegd kunnen worden, wanneer u als belastingplichtige niet aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Eén van de gevallen waarin dit kan gebeuren, is de situatie dat er geld in het buitenland wordt gehouden en dit opzettelijk

  • 20 december 2017

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW

Dubbele boete DGA bij te weinig afgedragen BTW De rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in een zaak waarin de belanghebbende in zijn hoedanigheid van directeur-grootaandeelhouder (DGA) een dubbele boete opgelegd heeft gekregen, omdat hij heeft nagelaten een suppletieaangifte BTW in te dienen. Hieronder zal een korte uiteenzetting van de feiten worden gegeven,

  • 13 december 2017

Fiscale eindejaarstips 2017

Fiscale eindejaarstips 2017 Het kalenderjaar zit er alweer bijna op en ook dit jaar is er op fiscaal gebied weer veel veranderd en in de media geweest. Denk daarbij aan de Panama Papers, het belastingplan 2018 en het nieuwe regeerakkoord. Er komen de aankomende jaren veel wijzigingen aan en daarom kan het voor u, als

  • 13 december 2017

Het verstrekken van informatie aan de fiscus

Als belastingplichtige bent u verplicht informatie te verstrekken aan de Belastingdienst indien dit voor de belastingheffing van belang kan zijn. Daarnaast zijn sommige belastingplichtigen verplicht om een administratie bij te houden waaruit gegevens kunnen blijken die van belang zijn voor de belastingheffing. Deze informatieverplichtingen zijn van groot belang voor de Belastingdienst. Zonder uw goede medewerking

  • 12 december 2017

Regeerakkoord Rutte III: vennootschapsbelasting en dividendbelasting

Eindelijk is het zover: VVD, CDA, D66 en de CU zijn tot een regeerakkoord gekomen. In het regeerakkoord Rutte III, welke op 10 oktober is gepresenteerd, zien we een groot aantal maatregelen en regelgevingen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Wat zien we voor veranderingen met betrekking tot de vennootschapsbelasting en

  • 18 oktober 2017

Regeerakkoord Rutte III: dit moet u weten over inkomstenbelasting

Na maanden van onderhandelingen zijn de partijen VVD, CDA, D66 en de CU eindelijk tot een akkoord gekomen. In het regeerakkoord, welke op 10 oktober is gepresenteerd, zijn een groot aantal maatregelen en regelgevingen opgenomen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Een groot deel van de maatregelen hebben veranderingen op fiscaal

  • 18 oktober 2017

Dit moet u weten over fiscale boetes

Ondanks het feit dat wij ervan uitgaan dat ondernemers te allen tijde aan hun fiscale verplichtingen voldoen, kan het gebeuren dat er toch iets misgaat. De wetgever heeft het voor ogen gehouden om het niet nakomen van de fiscale verplichtingen streng te bestraffen, waarbij er vaak fiscale boetes opgelegd worden. Het simpelweg vergeten om een

  • 18 oktober 2017

Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ van het kabinet Rutte III is klaar. In dit akkoord zijn een hoop maatregelen en regelgevingen opgenomen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Ook op fiscaal gebied gaat er een hoop veranderen. Maar wat staat er precies in het akkoord over de overige fiscale maatregelen?

  • 18 oktober 2017

Dit zijn de overige fiscale maatregelen van regeerakkoord Rutte III

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ van het kabinet Rutte III is klaar. In dit akkoord zijn een hoop maatregelen en regelgevingen opgenomen welke het beleid voor de komende jaren moeten gaan vormen. Ook op fiscaal gebied gaat er een hoop veranderen. Maar wat staat er precies in het akkoord over de overige fiscale maatregelen?

  • 18 oktober 2017

Dit moet u als ondernemer weten over de investeringsaftrek

Als ondernemer komt het goed uit als u minder belasting hoeft te betalen. In de wet zijn enkele fiscale aftrekposten opgenomen die de winst verlagen. Gezien het feit dat een onderneming belasting betaald over zijn winst uit onderneming, is een lagere winst fiscaal gezien erg aantrekkelijk. In dit artikel zal één van deze fiscale aftrekposten

  • 18 oktober 2017