Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Het is bijna 8 november, heeft u al gedeponeerd? - 4-Vision

  • 4 november 2016
  • Geen reacties

Is het antwoord op bovenstaande vraag nee, schrik dan niet, u bent waarschijnlijk nog op tijd. Volgend jaar kan dat echter zomaar anders zijn. In het nieuwe BV-recht dat vanaf boekjaar 2016 van toepassing is, is de uiterlijke termijn voor het vaststellen van de jaarrekening verkort van 11 naar 10 maanden. Als daarnaast de aandeelhouder(s) gelijk zijn aan de bestuurder(s), dan heeft u na deze 10 maanden nog 8 dagen om te deponeren. Kortom, 8 november.
Indien u ervoor gekozen heeft om voor boekjaar 2015 al de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening toe te passen (bijvoorbeeld gebruik van het nieuwe regime micro), geldt de deponeringstermijn van 8 november mogelijk al wel voor u. Mocht u in dit geval nog niet gedeponeerd hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw adviseur.

Maar, hoe zit het nou precies?

U heeft 5 maanden om de jaarrekening vast te stellen. Dit ligt vast in de statuten maar is ook bij wet geregeld in art 2:101 en 210 BW. Tot 1 oktober 2012 kon de algemene vergadering uitstel verlenen met eenmalig 6 maanden op basis van bijzondere omstandigheden. In de praktijk werd hier gretig gebruik van gemaakt en werd de jaarrekening uiterlijk na 11 maanden vastgesteld door het bestuur. Vervolgens hadden de aandeelhouders nog 2 maanden de tijd om de jaarrekening goed te keuren. Daarmee kwam de uiterlijke deponeringsdatum op 31 januari van het volgende boekjaar. Op basis van jurisprudentie (Hoge Raad 1 november 2013 en Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013) wordt het niet deponeren binnen deze termijn al snel aangemerkt als verzuim door de bestuurder.

Flex-wetgeving

Per 1 oktober 2012 is de Flex-wetgeving ingevoerd (voluit: Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht, artikel 2:175-284a BW), waarbij al een verkorting van de deponeringstermijn ingevoerd werd voor organisaties waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn (let op: niet andersom). Indien de bestuurders de jaarrekening vast stellen, wordt verondersteld dat in dat geval ook de aandeelhouders de jaarrekening meteen goedkeuren. Op het moment dat de jaarrekening na 11 maanden werd vastgesteld had u nog tot 8 december om de stukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren (art 2:394 lid 1 BW).

Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening sinds 2016

Met ingang van boekjaar 2016 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening van toepassing en is de termijn van 6 maanden uitstel op basis van bijzondere omstandigheden verkort naar 5 maanden. Dit is gedaan op basis van een Europese richtlijn. De uiterlijke deadlines komen hiermee op 8 november of 31 december. In onderstaand overzicht kunt u zien welke termijn bij u van toepassing is bij de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening. Is bij u 8 november de deadline, dan kunt u overwegen om een statutenwijziging door te voeren om deze termijn te verlengen naar 31 december. Neem contact met ons op om u hierin te adviseren.