Maliebaan 41
3581 CD Utrecht

Huur aftrekken van je winst - 4-Vision

  • 3 november 2016
  • Geen reacties

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarin wordt aangegeven dat het voor een ondernemer onder voorwaarden mogelijk is de volledig betaalde huur van de woning van de winst af te trekken. Bij veel ondernemers en ook fiscalisten heeft deze uitspraak voor de nodige commotie gezorgd. Ook in het nieuws is deze uitspraak breed uitgemeten.

De casus

Een ondernemer woont in een huurwoning. In deze woning heeft hij een werkkamer die niet als een zelfstandige werkruimte valt te kwalificeren. De werkkamer is dus geen zelfstandig onderdeel van de woning en is niet via een aparte ingang te betreden. Uit de feiten blijkt ook dat de ruimte die deze ondernemer in zijn huurwoning heeft bestemd als werkruimte, meer dan 10% van de woning betreft.
De Hoge Raad geeft in zijn oordeel aan dat een huurrecht een vermogensbestanddeel is. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen het eigendom of het huurrecht van een woning. De ondernemer in deze casus kan dit huurrecht als ondernemingsvermogen kwalificeren omdat het vermogen voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt.
Dat de ondernemer het huurrecht als ondernemingsvermogen kwalificeert, brengt met zich mee dat alle kosten die daaraan zijn toe te rekenen ten laste van de winst kunnen worden gebracht. Wel geeft de wet een bepaling dat wanneer een ondernemer woont in een woning die is gekwalificeerd als ondernemingsvermogen, hij hiervoor een bijtelling krijgt.

Betekenis voor de praktijk

Dat de Belastingdienst een slechte verliezer is hebben we wederom mogen ervaren. Op 18 augustus 2016 kondigde Wiebes (Staatssecretaris van Financiën) nog aan niets aan de regeling te gaan veranderen. Na er nog eens goed over te hebben nagedacht is hij op 25 oktober 2016 terug gekomen op deze uitspraak. Betekent dit dan dat u niets meer kan met deze uitspraak? Dat is naar onze mening zeker niet het geval! De betekenis voor de praktijk kan het beste worden geschetst aan de hand van drie doelgroepen, namelijk:

  • Huurders zonder zelfstandige werkruimte;
  • Huurders of eigenaren met een zelfstandige werkruimte;
  • Eigenaren van een woning zonder zelfstandige werkruimte.

Huurders

Voor in 2013 of later gestarte ondernemers zou het goed kunnen zijn dat zij nog geen definitieve aanslag inkomstenbelasting hebben gehad. Zolang de aanslag van het eerste ondernemersjaar of het jaar waarin u in een andere huurwoning bent gaan wonen nog niet definitief is, kan deze regeling nog worden toegepast. Daarbij is het de vraag per wanneer de door Wiebes aangekondigde wijzigingen in werking treden.

Zelfstandige werkruimte

Voor zowel ondernemers met een huurwoning als ondernemers met een koopwoning die een zelfstandige werkruimte hebben, blijven de huidige regels gelden. Dit betekent dat alle kosten die zijn toe te rekenen aan deze zelfstandige werkruimte aftrekbaar zijn van de winst.

Eigenaren van woningen

Wie hetgeen hiervoor goed gelezen heeft, snapt dat een ondernemer die zijn gekochte woning voor meer dan 10% zakelijk gebruikt deze woning als ondernemingsvermogen kan aanmerken. In de praktijk komt dit zelden voor, omdat men bang is dat er over de verkoopwinst van de woning dan belasting moet worden betaald. Echter zijn er legio redenen waarom dit nadeel, lang niet altijd opweegt tegen de voordelen die de kwalificatie van een woning als ondernemingsvermogen kan hebben. Zo is uw winst misschien belast, maar uw verlies is ook aftrekbaar. U kunt op uw woning afschrijven en deze afschrijving in mindering op uw winst brengen. Zo zijn ook investeringen, verbeteringen en onderhoud aftrekbaar. Het zou dus zeer interessant kunnen zijn om een koopwoning als zakelijk aan te merken. Benieuwd wat voor u de beste oplossing is of bent u opzoek naar belastingadvies? Neem dan contact met ons op.